Nieuws

10 november : VNG Realisatie Jaarevenement

Hoe kunnen digitalisering, samenwerking en een andere kijk op dienstverlening gemeenten helpen om de uitvoering in het domein Werk op een hoger plan te tillen? Dat en nog veel meer gaan we samen beproeven tijdens een speciaal Werkdomein congres, onderdeel van het VNG Realisatie Jaarevenement 2022.

Het VNG Realisatie Jaarevenement bestaat uit drie aparte onderdelen met één gemene deler: de uitvoering staat centraal.

Om als gemeenten de vele en vaak complexe maatschappelijke opgaven goed op te kunnen pakken komt het aan op uitvoeringskracht! Waar dat kan en moet doen we dat gezamenlijk. Vanuit de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) voert de VNG met en voor de gemeenten talloze projecten, programma’s en structurele diensten uit.

Maar wat is hierbij de koers? Hoe houden we die koerst vast? En hoe kunnen we elkaar, VNG en gemeenten, hierin zo goed mogelijk vinden en ondersteunen? Tijdens het jaarevenement ‘Op koers in Uitvoering’ gaan we daarover met elkaar in gesprek, delen we ervaringen en gaan we in diverse workshops aan de slag.
We doen dat in drie aparte congresonderdelen, maar wel samen onder één dak.

Op koers in de Uitvoering

Na twee jaar corona-stilstand gaan we elkaar weer ontmoeten tijdens het VNG Realisatie Jaarevenement. Het evenement bestaat uit drie aparte onderdelen met één gemene deler: de uitvoering staat centraal.

Navigeren tot een integrale uitvoeringsagenda: Live Studio VNG Realisatie met zes talkshowtafels over actuele thema’s rond bedrijfsvoering, trends en ontwikkelingen voor gemeenten. Onder meer voor management, directie, wethouders, gemeentesecretarissen en programmaleiders van gemeenten. Meepraten via de chat is mogelijk.
Meer informatie

Op Reis door het Werklandschap: drie sporen met sessies en workshops rond thema’s en ontwikkelingen in het werkdomein. Live op locatie. Voor adviseurs, werkconsulenten, jobcoaches en professionals uit het domein werk.
Aanmelden

Drie jaar onderweg in het schuldendomein: congresspecial rond het Programma Verbinden Schuldendomein. We kijken terug, markeren het heden en kijken vooruit: wat heeft het programma opgeleverd voor inwoners en gemeenten? Voor teamleiders, beleidsadviseurs en uitvoerende/coördinerende ambtenaren schulden (contactpersonen schulden), medewerkers van samenwerkingspartijen.
Aanmelden

Op Reis door het Werklandschap

Het Werklandschap laat op een heldere en gestructureerde manier zien hoe de dienstverlening rond werk eruitziet: zowel aan de kant van de werkgevers als aan de kant van werkzoekenden. Het Werklandschap is opgebouwd uit verschillende dienstverleningstegels. In iedere tegel staat een beschrijving wat gemeenten doen in dit element van de dienstverlening en hoe dit het best uitgevoerd kan worden. Het landschap is een logische ordening die de onderlinge verhoudingen laat zien tussen de elementen, maar is nadrukkelijk geen stroomschema. Juist de flexibiliteit van de ‘losse’ tegels maakt het mogelijk om het maatwerk te bieden dat nodig is. Het Werklandschap biedt een gemeenschappelijk denkkader en eenheid van taal, over gemeenten heen.

Speciaal voor professionals in het domein Werk gaan we ‘Op Reis door het Werklandschap’. Tijdens deze reis bezoeken we de verschillende aspecten van het Werklandschap en staan we stil bij de vraag hoe het Werklandschap kan bijdragen aan het bereiken van de eindbestemming: een effectieve, efficiënte en eenduidige dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Maar vooral is er aandacht voor de uitvoering; wat zijn de handelingsperspectieven voor de uitdagingen van vandaag én in de toekomst?

Voor wie: bent u werkzaam in het domein Werk, bijvoorbeeld als adviseurs, werkconsulent of jobcoach? Meld u zich dan vooral aan; om te leren, ervaringen te delen en te ontmoeten.
Wanneer: 10 november 2022
Waar: De Fabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
Aanmelden

Spoorboekje

Wilt u samen met collega’s en andere deskundigen onderzoeken hoe we de uitvoering in het domein Werk op een hoger plan kunnen tillen? Kom dan vooral op 10 november naar Utrecht en check in voor een gevarieerde en leerzame reis. De route gaat over drie sporen die elk zijn opgebouwd uit meerdere sessies.

Spoor 1 Digitaal centraal
Wat voor ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en ICT zijn van invloed zijn op het werklandschap? Ook is er ruimte om zaken uit te proberen (programma’s als UM, VUM en Dennis en Eva), om samen een specifieke AVG-casus uit te werken en er vindt een live common ground hackathon plaats! De focus bij alle sessies in dit spoor is: hoe kan een verbeterde informatiehuishouding bijdragen aan een betere relatie tussen werkgevers en werknemers.

Spoor 2 Verbeter de keten
Hoe kunnen we de samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners binnen het werkdomein verbeteren? Hoe kan VNG Realisatie de gemeenten en partners helpen op het terrein van Werk & Inkomen? Ook in dit spoor veel inspiratie; onder meer in de vorm van geleerde lessen uit briljante mislukkingen.

Spoor 3 Inwoner centraal
Dienstverlening met als vertrekpunt de menselijke maat, en dan vooral vanuit het perspectief van werkzoekenden. Dat staat centraal in alles sessies in spoor 3. Kunnen we bijvoorbeeld één overheidsloket vormen voor deze doelgroep? Wat zijn de jongste ontwikkelingen de huidige arbeidsmarkt? Wat kunnen we doen om zogenoemd ‘onbenut arbeidspotentieel’ te bereiken, welke tools hebben we daarvoor? Of leer tijdens een workshop hoe de methodiek van persona’s en klantreizen bijdraagt aan het matchen van vacatures en werkzoekenden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren