Nieuws

15 t/m 22 april: week van de Grip op informatie

Van donderdag 15 tot en met donderdag 22 april vindt de derde week van Grip op Informatie plaats met een groot aantal gemeenten. Er worden twaalf webinars gegeven met 37 sprekers uit 16 gemeenten. De bijeenkomsten staan allemaal in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.

Het initiatief voor deze week komt voort uit het gelijknamige project Grip op informatie, waarmee gemeenten zich voorbereiden op de komst van de Wet open overheid en op het verbeteren van de gemeentelijke informatiehuishouding.

Meer info en aanmelden kan via Derde week van Grip op Informatie | VNG Realisatie”/

Gemeenten krijgen na het inwerkingtreden van de Woo met belangrijke nieuwe verplichtingen te maken. Om hen hierbij te ondersteunen, brengt de VNG in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken, de handreiking ‘Van Wob naar Woo’ uit. Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Handreiking

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Woo is er nu de handreiking Van Wob naar Woo. Deze handreiking beschrijft waartoe de Woo verplicht en wat er wijzigt ten opzichte van de Wob. Ook staan er aanbevelingen in voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en zijn er stroomschema’s opgenomen. De handreiking komt al uit voordat het wetsvoorstel Woo in de Eerste Kamer is aangenomen. De handreiking zal worden geactualiseerd zodra de behandeling in de Eerste Kamer daartoe aanleiding geeft.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren