Nieuws

Aansluiten op Haal Centraal: tips en ervaringen

Haal Centraal realiseert API's waarmee gemeenten en andere overheidsorganisaties basisgegevens rechtstreeks bij landelijke registraties kunnen bevragen. Meerdere gemeenten sluiten al aan op deze API’s. Gemeenten Hollands Kroon en Rotterdam delen hun ervaringen. Wilt u ook starten met Haal Centraal API’s? Neem deel aan de online informatiesessie op 21 april a.s.

Beeld: Shutterstock

Gemeenten gebruiken basisgegevens voor de uitvoering van hun taken. Vaak halen ze die gegevens uit lokale kopieën van de landelijke basisregistraties. Het programma Haal Centraal van de VNG realiseert API’s waarmee gemeenten en andere overheidsorganisaties basisgegevens rechtstreeks bij landelijke registraties kunnen ophalen. Op dit moment zijn er al drie API’s landelijk beschikbaar waarmee gemeenten nu al kunnen aansluiten op de registraties bij het Kadaster. Dat zijn de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Wet Onroerende Zaken (WOZ) Bevragen API’s. In 2022 komen er API’s bij voor het bevragen van de Basisregistratie Personen (BRP) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Starten met Haal Centraal API’s

Wilt u met uw gemeente ook starten met Haal Centraal API’s? Op 21 april organiseren we een online informatiesessie over starten met Haal Centraal API’s. In 60 minuten hoort u welke stappen u moet zetten.

Gemeente Hollands Kroon: API’s helpen in klantbeleving

Frank van Hoolwerff is adviseur I&A bij gemeente Hollands Kroon. Van Hoolwerff: “We zijn een gemeente met 50.000 inwoners en ongeveer 450 medewerkers. De klantbeleving van inwoners en ondernemers staat centraal in alles wat we doen. Daarom sluiten we aan op de API’s van Haal Centraal. Want met deze API’s kunnen wij onze klanten beter bedienen door sneller juiste actuele informatie leveren.”

“Bijvoorbeeld: op dit moment vernieuwen we ons zaaksysteem”, vervolgt Van Hoolwerff. “Onderdeel daarvan is het klantinformatiesysteem (KIS). In het KIS staat straks alle informatie over een klant bij elkaar, zoals de klantgegevens, eventuele aanvragen, het klantcontact en zo verder. Alle medewerkers met klantcontact halen informatie uit het KIS. Ze hebben zo altijd een volledig beeld. We willen het nieuwe zaaksysteem koppelen aan zoveel mogelijk API’s, zoals die van de BRP, KVK en de WOZ. Door directe afname bij de bron hebben klanten en medewerkers altijd de juiste en actuele informatie in het proces.”
Naast betere klantbediening voorzien de Haal Centraal API’s volgens Van Hoolwerff ook in een andere behoefte van gemeenten. “De huidige StUF koppelingen (Standaard Uitwisseling Formaat) zijn ingewikkeld. Zowel softwareleveranciers als gemeenten hebben er moeite mee. We zijn daardoor afhankelijk van specifieke leveranciers om koppelingen te leggen en te onderhouden, tegen hoge kosten. Met de Haal Centraal API’s kan de gemeente dit sneller en voordeliger zelf regelen.”

“Als je de gateway eenmaal hebt, is de aansluiting op de API’s verder niet ingewikkeld.”

“Om aan te sluiten op de API’s heb je een API-gateway nodig. Daar heb je gateway leveranciers voor. Wij hadden die gateway al gerealiseerd, omdat we deze ook nodig hebben voor onze SAAS-koppelingen. Als je de gateway eenmaal hebt, is de aansluiting op de API’s verder niet ingewikkeld. Je softwareleveranciers moeten de API toevoegen aan hun systeem. Daarna kunnen de oude koppelingen worden losgelaten en dan werkt het. De afgelopen maanden hebben we daarom gesprekken gevoerd met leveranciers en de mensen van Haal Centraal over hoe we de aansluiting het beste konden realiseren.”

Gemeente Rotterdam: aan de wieg van Haal Centraal

Gemeente Rotterdam heeft aan de wieg gestaan van het programma Haal Centraal. Mark Vermeer is directeur Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek (IIFO) bij gemeente Rotterdam. Vermeer: “Samen met de G5 gemeenten hebben we het initiatief genomen omdat we geloven dat deze manier van gegevenslogistiek flexibeler is en ervoor zorgt dat we met actuele gegevens werken. Ook zorgt het ervoor dat we op termijn onze lokale kopieën kunnen uitfaseren.”

Gemeente Rotterdam is in 2021 succesvol aangesloten op de eerste Haal Centraal API’s. Vermeer: “We zijn nu aangesloten op de BRK, de BAG en de WOZ API’s. Wel is de inzetbaarheid van de WOZ API voor Rotterdam, wegens juridische beperkingen, nog beperkt tot Belastingprocessen. Momenteel wordt hier door VNG aan gewerkt om dit uit te breiden. Voor de BRP API wordt onderzocht wat deze voor gemeente Rotterdam kan betekenen.”
“Het aansluiten op de API’s is goed te doen”, zegt Vermeer. “Er zijn meerdere processen die gebruikmaken van dezelfde bron. We sluiten eerst één proces aan, zodat er een verbinding ligt. Daarna sluiten we getrapt de andere processen aan. En als je eenmaal de infrastructuur hebt ingericht om API’s aan te roepen, kun je daarop andere API’s aansluiten.”

Doe mee in landelijke pilots of spoor je eigen softwareleveranciers aan dit te doen.

Vermeer geeft een aantal tips voor gemeenten die willen aansluiten:

  • Zet die eerste stap! Pak een logisch moment, begin bijvoorbeeld op een niet cruciaal onderdeel en doe ervaring op. Vervolgens kun je altijd opschalen.
  • Werk projectmatig en plaats nieuw naast bestaand. Wanneer de tijd rijp is, kan er afscheid genomen worden van de bestaande – oude voorzieningen. Zo heeft Rotterdam eerst een centrale technische aansluiting gerealiseerd, zodat er vanuit één ingang veilig met de bron gecommuniceerd kon worden. Daarna zijn intern taakapplicaties op dat punt aangesloten. Dit is een ketensamenwerking waarbij alle relevante disciplines een rol vervullen en zich daarin ontwikkelen. Van bronhouder, security en privacy officers tot aan functioneel beheerders.
  • Doe mee in landelijke pilots of spoor je eigen softwareleveranciers aan dit te doen.
  • Kijk naar de toekomst en investeer in een op API’s gebaseerd informatielandschap in de breedte, dus niet alleen in Haal Centraal.
    Vermeer: “Vanuit architectuur en softwareontwikkeling zijn betrokken collega’s zeer te spreken over de stappen die we als gemeente met de API’s maken. Dit soort API’s zijn het fundament voor ons nieuwe informatielandschap. Er ontstaan andere berichtenpatronen en we zijn bewust bezig met dataminimalisatie. De kracht van de API’s zit in de gecombineerde toepassing. Een samenvoeging van verschillende brondata om tot passende informatie te komen.”

Meer weten?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren