Artikel

‘De kussens moeten flink worden opgeschud’

In juni en juli houdt VNG Realisatie meerdere bijeenkomsten in het kader van een consultatie rondom de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap. Waarom is zo’n landschap belangrijk, welke problemen lost het op en wat is de link met Common Ground?

Beeld: Harry Fabel / Pixabay

Sinds een paar jaar wordt er hard gewerkt aan Common Ground, de gemeenschappelijke informatiekundige visie op ICT-infrastructuur voor gegevensverkeer binnen en tussen gemeenten. Parallel aan en aansluitend op Common Ground werkt VNG Realisatie, samen met gemeenten, aan de uitwerking van deze informatiekundige visie in een architectuur: het Gemeentelijk Gegevenslandschap. Deze architectuur beschrijft meer diepgaand hoe dit moet werken en waarmee gemeenten en leveranciers rekening moeten houden. Om goed te weten hoe dat landschap er uit moet zien, wordt momenteel een consultatie gehouden. Wat betreft Ivo van Zitteren, informatie-architect bij de gemeente Breda, is die vernieuwing van de informatievoorziening van gemeenten ook hard nodig. “De huidige opzet van gemeentelijke informatievoorziening belemmert innovatie. Er wordt gebruikgemaakt van verouderde inzichten en standaarden. Informatie zit min of meer opgesloten in systemen en is moeilijk herbruikbaar. Er is een vrij complexe methodiek bedacht, waarmee informatie uitgewisseld kan worden tussen systemen. Dit is dan weer een drempel voor intreders op de softwaremarkt. Zo blijft het bij het oude. De kussens moeten opgeschud worden.”

‘Past goed’

Wat betreft Van Zitteren past het Gemeentelijk Gegevenslandschap goed bij de gewenste situatie. “Als gemeenten bewegen we naar een service georiënteerde architectuur, waarbij data real time bij de bron worden opgehaald, in plaats van dat alle data worden gedupliceerd en gesynchroniseerd. Dit levert allerlei kansen op, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van apps voor inwoners of ondernemers. Met de huidige (oude) werkwijze is het vrij lastig om een app te laten ‘praten’ met een interne gemeentelijke applicatie. Door meer gebruik te maken van API’s (Application Programming Interfaces) verandert dat en kan dat wel”, aldus Van Zitteren, die hoopt dat het Gemeentelijk Gegevenslandschap een katalysator wordt voor innovatie. “Ik hoop dat bestaande én nieuwe softwareleveranciers hiermee in staat zijn om moderne ICT-oplossingen te maken, waarmee we de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering verder kunnen verbeteren.”

Of het nou Common Ground heet, of Gemeentelijk Gegevenslandschap: doel is uiteindelijk dat inwoners en ondernemers efficiënter en effectiever bediend worden. Van Zitteren erkent dat het op dit moment nog te vroeg is om te zeggen wat het daadwerkelijke effect van het Gemeentelijk Gegevenslandschap is op inwoners en ondernemers. “Er moet nog veel gebeuren en er is nog een verdere concretisering nodig. Gemeenten en leveranciers moeten samen aan de slag om oplossingen te bedenken die gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden. Dat kost tijd.”

Toch ziet Ivo van Zitteren in de toekomst allerlei mooie oplossingen ontstaan voor inwoners en ondernemers, waarbij veel slimmer dan nu gebruik wordt gemaakt van data. “Ook denk ik dat wij inwoners beter en makkelijker inzage kunnen geven in de gegevens die wij verwerken. Onder meer noodzakelijk, in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacyverordening die sinds mei 2018 van kracht is. Om dat te bereiken is een goede architectuur voor het Gemeentelijk Gegevenslandschap nodig en daarom is de inbreng van gemeenten en leveranciers in de consultatie ook zo belangrijk.”

Meedoen?

Tot en met begin juli worden er meerdere sessies gehouden over het eerste deel van de architectuur Gemeentelijk Gegevenslandschap. De sessies zitten vol. Gemeenten en leveranciers kunnen nog wel meedoen en bijdragen aan de online cocreatie. Deze loopt nog tot eind juli.

Wat is het Gemeentelijk Gegevenslandschap
Cocreatie: Denk mee met het Gemeentelijk Gegevenslandschap
Consultatie gegevenslandschap
Common Ground

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren