Artikel

‘Gemeenten bepalen zelf het succes’

Als het gaat om Samen Organiseren, dan is de rol van VNG Realisatie er vooral eentje van verbinden en faciliteren. “Gemeenten bepalen en maken primair zelf het succes van Samen Organiseren. Wij kunnen en willen hen daar graag in ondersteunen.”

“Niemand gaat de marathon uitlopen als hij er geen plezier in heeft. Samen Organiseren moet ook gewoon leuk zijn.” Beeld: Pixabay/Free-Photos

“Iedereen benadrukt dat Samen Organiseren een nieuwe beweging is, maar ik het niet als een nieuwe beweging. Eigenlijk is dit gewoon de kern van de VNG. Gemeenten die elkaar vinden om gezamenlijk iets te organiseren. Die zich realiseren dat als ze het samen doen, dat goedkoper, sneller, beter en ef ciënter is. Daartoe is de VNG ooit ook opgericht en dat is nu nog steeds het geval.” Aan het woord is Hugo Aalders, sinds 1 februari van dit jaar directeur van VNG Realisatie. Aalders vindt het “logisch” dat gemeenten elkaar steeds vaker vinden om gezamenlijk op te trekken. “Er zijn 380 gemeenten die allemaal voor vergelijkbare opgaven staan. Als je de kennis benut die bij al die gemeenten zit en die efficiënt inzet, kun je meer slagkracht organiseren en hoef je als gemeente niet iedere keer zelf het wiel uit te vinden. Het is prachtig dat wij daar als vereniging de olie in kunnen zijn.”

Aalders benadrukt de verbindende en faciliterende rol van VNG Realisatie. “Samen Organiseren is van en door gemeenten. Laat daar geen misverstand over bestaan. Als VNG Realisatie kunnen wij gemeenten bij elkaar brengen, dingen initiëren of op gang brengen, kennis uitwisselen of delen, maar het is niet een exclusief VNG-programma. Als er geen gemeenten participeren, is er geen Samen Organiseren. Zo simpel is het. Samen Organiseren kan alleen maar bestendigen als gemeenten zelf de handschoen oppakken en zeggen: ‘wij gaan dit gezamenlijk doen’. Wij zijn een vereniging die daar goed bij kan helpen, waar veel kennis zit en die kennis ook in kan brengen.”

Het is net hardlopen

Sinds jaar en dag is Hugo Aalders een verwoed hardloper. In die hobby ziet hij de nodige parallellen met Samen Organiseren. “Je moet een lange adem hebben, niet denken dat je over een half jaartje klaar bent. Je moet toewerken naar een aantal punten waar je ook echt iets gerealiseerd hebt. Bij het hardlopen is dat bijvoorbeeld het uitlopen van een marathon en het krijgen van een medaille. Maar voor de echte marathonloper is het daarna niet klaar. Die heeft zijn moment van glorie gepakt en beschouwt dat weer als een startpunt om te kijken waar het de volgende keer nog beter kan. Bij Samen Organiseren is dat vergelijkbaar. Ook daar zijn punten waar iets te vieren valt en dat is dan gelijk het startpunt voor een volgende fase.”

Een andere parallel met hardlopen is het plezier hebben in wat je doet. “Niemand gaat de marathon uitlopen als hij er geen plezier in heeft. Samen Organiseren moet ook gewoon leuk zijn. Je moet het leuk vinden om dingen samen op te pakken met maatschappelijke partijen, met externe leveranciers, met collega-gemeenten. Denken van: ‘als we dit samen doen, dan is het een stuk leuker en effectiever en mooier dan als we dit allemaal in ons eentje uit zitten te puzzelen’. In die samenwerking kun je kritisch kijken naar je eigen bijdrage daarin.”

Gemeenten niet dwingen

Hoewel steeds meer gemeenten het belang inzien van Samen Organiseren, is Hugo Aalders er geen voorstander van dat gemeenten gedwongen worden om gezamenlijk dingen op te pakken. “Dat zou niet goed zijn. Als VNG zijn wij sowieso niet in de positie om gemeenten te dwingen om mee te doen en dat zouden we ook nooit willen. Ik denk dat gemeenten zich er erg bewust van moeten zijn dat inwoners eigenlijk van hun verlangen dat zij hun zaken zo efficiënt mogelijk georganiseerd hebben en daar een zo optimaal mogelijke dienstverlening tegenover stellen. Samen Organiseren kan hen daar enorm bij helpen. Als je als gemeente die kans laat liggen, dan krijg je het links- of rechtsom een keer van je inwoners terug. Bijvoorbeeld in de vorm van klachten of bezwaarschriften.”

Aalders, die Samen Organiseren bewust geen project noemt (“Een project doe je voor een paar jaar en laat je weer liggen op het moment dat de doelstellingen zijn gerealiseerd. Samen Organiseren is een continue manier van werken”), hoopt dat veel gemeenten opstaan en het voortouw nemen op elementen uit Samen Organiseren. “Als dat gebeurt en van de grond komt, dan gaat het exponentieel snel en dan kunnen we als gemeentelijke sector echt iets moois bereiken in de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Als de VNG daarin iets kan betekenen, dan is dat supermooi. Dan hebben we het pas écht voor elkaar.”

Download special Samen Organiseren

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren