Artikel

Gemeenten stappen over op GGI-Netwerk

Een aanzienlijke kostenbesparing, eenvoudiger beheer en bovenal: een netwerk voor besloten, veilige communicatie waarover gemeenten zelf de regie voeren. Dat zijn de belangrijkste redenen voor gemeenten om over te stappen op GGI-Netwerk. Alle landelijke voorzieningen zijn nu via dit netwerk te bereiken.

Dat GGI-Netwerk nu voor de verbinding met alle landelijke voorzieningen beschikbaar is, is een belangrijke stap voor gemeenten. Een veilig en betaalbaar eigen netwerk is onder meer cruciaal voor de ontwikkeling naar Common Ground, vertelt Nienke Grimmius, manager Beheren VNG Realisatie: “Common Ground gaat uit van een informatievoorziening waarin data niet meer zijn opgeslagen in applicaties, maar uitsluitend bij de bronsystemen worden bevraagd. Daar heb je een solide netwerk voor nodig en dat is GGI-Netwerk.”

Het idee van samen organiseren, waarin gemeenten gezamenlijk optrekken, wordt concreet in GGI-Netwerk. Gemeenten gaan bijvoorbeeld samen over de doorontwikkeling ervan. Diensteigenaar van GGI-Netwerk bij VNG Realisatie, Pieter-Bas Nederkoorn: “Zo zijn we nu bezig om steeds meer koppelingen met cloudomgevingen te leggen via GGI-Netwerk, zodat gemeenten daar geen aparte, vaak kostbare, verbinding voor hoeven aan te schaffen. En we ontwikkelen een tool waarmee gemeenten voor hun IT-beheer kunnen monitoren hoe hun aansluiting wordt gebruikt.” Ook wordt samen met Logius, de beheerder van Diginetwerk, onderzocht of er vanuit GGI-Netwerk een veilige verbinding kan worden gelegd met mobiele netwerken en netwerken van op het internet aangesloten apparaten, het Internet of Things. Grimmius vult aan: “Ik ben nog niet zo lang geleden begonnen bij VNG Realisatie, daarvoor was ik manager bedrijfsvoering bij de gemeente Soest. Ik weet hoeveel er op het bord ligt bij de IT-afdeling van een gemeente. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, de capaciteit is beperkt en de werkdruk dus hoog. Dan is het heel fijn als gemeenten gebruik kunnen maken van wat er collectief ontwikkeld is.”

Michael Roovers: ‘Met de overgang naar GGI-Netwerk, hebben we alles rondom onze verbindingen in één contract, inclusief telefonie.’

Besparing van duizenden euro’s

Duo+ is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Onder meer de IT van de drie gemeenten is er ondergebracht. Michael Roovers is als senior adviseur informatiemanagement bij Duo+ verantwoordelijk voor het contractbeheer: “We hebben een kleine 200 contractpartijen, van software tot hardware tot dienstverlening. Nu we zijn overgegaan naar GGI-Netwerk, hebben we alles rondom onze verbindingen in één contract, inclusief telefonie. Dat maakt het contractbeheer een stuk eenvoudiger.” Eenvoud was echter niet de belangrijkste reden voor Duo+ om over te stappen op GGI-Netwerk, vertelt Paul Entius, projectleider migratie GGI-Netwerk bij Duo+: “Het betekent vooral fors minder kosten, tegen een gelijkwaardige kwaliteit.” Roovers rekent voor: het scheelt de drie gemeenten samen tot zo’n 2.500 euro per maand. “Dat is toch een substantiële besparing, voor een dienstverlening die hetzelfde is,” zegt hij. Om er nuchter aan toe te voegen: “Het is een connectiviteitsdienst, hè? Dus die doet het wel of die doet het niet. Hij doet het.”

Via GGI-Netwerk naar de cloud

Duo+ gebruikt GGI-Netwerk voor de communicatie met alle landelijke voorzieningen en heeft ook de cloudoplossing Burgerzaken die ze gebruikt via het netwerk ontsloten. Entius: “Als de technische migratie helemaal is afgerond, gaan we kijken wat er nog meer mogelijk is op GGI-Netwerk. Het zou mooi zijn als we alle clouddiensten via GGI-Netwerk kunnen afnemen.” De gemeenten Wassenaar en Voorschoten gebruiken GGI-Netwerk al om verbinding te leggen met de Microsoft cloud, vertelt Hassan Akhiat, Chief Information Officer (CIO) bij de gemeente Wassenaar: “We waren als eerste gemeente in staat om die verbinding te leggen, dankzij de samenwerking met de VNG en Microsoft. Veel gemeenten hebben aparte verbindingen voor connectie met de cloud, maar dat betekent extra beheer en kosten. Wij zijn blij dat we hier GGI-Netwerk voor kunnen gebruiken.” Ook voor Wassenaar en Voorschoten was kostenbesparing een belangrijke reden om over te stappen op GGI-Netwerk: “Het bespaart ons een paar duizend euro per maand. Dat is, maal 12, toch een fikse besparing waar we veel andere goede dingen mee kunnen doen.”

Samen organiseren

Er is nog een belangrijke reden voor gemeenten om over te stappen naar GGI-Netwerk. Jan Pieter Evenhuis, adviseur ICT bij de gemeente Noordenveld: “We wilden één aansluiting voor al onze veilige communicatie en kozen voor GGI-Netwerk als centraal platform. Het maakt uit qua kosten en ik vind het een sterk punt dat gemeenten zelf de regie hebben als het gaat om de doorontwikkeling van het netwerk.” Zoals bij veel gemeenten is ook in Noordenveld de werkdruk voor de IT-afdeling hoog. “We moeten de dingen slim doen, met weinig mensen. Daarom maken we graag gebruik van de collectieve voorzieningen van de VNG, zoals GGI-Netwerk. Ik ben er een groot voorstander van om als gemeenten veel samen te doen.” Roovers sluit zich daarbij aan. Hij werkte vanuit een andere functie voor de voorloper van VNG Realisatie en ijverde toen al voor gezamenlijke inkoop van voorzieningen die voor alle gemeenten gelijk zijn.

Hassan Akhiat: ‘Wij steken als lid van de expertgroep GGI veel energie in de regie over dit netwerk, omdat we daarmee toewerken naar een steeds beter product, voor alle gemeenten.’

“Ik verbaasde mij er toen over dat de VNG dat niet deed, want er lagen overduidelijk kansen. Ik ben ook daarom blij dat de VNG nu al een aantal jaar met succes gezamenlijk inkoopt. En de regie voert op de doorontwikkeling van die producten en diensten.” Akhiat besluit: “Wij steken als lid van de expertgroep GGI veel energie in de regie over dit netwerk, omdat we daarmee toewerken naar een steeds beter product, voor alle gemeenten. De ontsluiting van de clouddienst is daar een voorbeeld van. Dat krijg je als afzonderlijke gemeente niet voor elkaar, maar als collectief van gemeenten, als VNG, wel. We zouden dit nooit doen ten voordele van een marktpartij, maar we doen het wel voor andere gemeenten. Het maakt je als gemeenschap slagvaardiger.”

Bekijk voor meer informatie de animatie over GGI-Netwerk

Over GGI-Netwerk
GGI-Netwerk is een besloten netwerk voor datacommunicatie, dat onderdeel is van de Diginetwerk-infrastructuur van de overheid. Het geeft een gemeente veilige dataverbindingen met andere overheden. Sinds eind 2021 zijn alle landelijke voorzieningen via GGI-Netwerk te bereiken, gemeenten hebben daar dus geen aparte verbindingen meer voor nodig. GGI-Netwerk is eigendom van gemeenten zelf, zij voeren de regie. VodafoneZiggo voert het uit, zij wonnen de aanbesteding voor dit netwerk. Het Servicecentrum Gemeenten van de VNG beheert het contract.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren