Artikel

Waarom zou je het zelf doen?

De overheid bestaat nog steeds uit een groot aantal ‘eilandjes’. Met ieder hun eigen systeempjes, standaarden en opvattingen. De gemeenten willen hier snel korte metten mee maken: met de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Het zou mooi zijn als uiteindelijk meer overheden meedoen. “Ik zou het een beetje raar vinden als provincies en waterschappen hun eigen PGI of WGI maken.”

Beeld: Dreamstime

Samenwerken om diensten en producten van deelnemende organisaties beter, sneller, veiliger en gemakkelijker te maken. Het klinkt logisch, maar tot voor kort was dat het niet. De ‘draai’ kwam met de komst van Samen Organiseren en Common Ground, twee bewegingen die niet gedicteerd worden vanuit ‘Den Haag’, maar gedragen worden vanuit de basis: gemeentelijke organisaties zelf.

Anton van Gemert is directeur van het samenwerkingsverband ICT Rijk van Nijmegen, dat de ICT-infrastructuur beheert van de gemeenten Druten, Beuningen, Nijmegen, Wijchen, Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal. Hij denkt dat dát de grote kracht is achter de bewegingen. Dat geldt ook voor de GGI, de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur, een samenhangende digitale infrastructuur waarop diensten van en door gemeenten en andere partijen worden aangeboden. “GGI, dat onderdeel is van Samen Organiseren en ook de doelstellingen van Common Ground ondersteunt, kun je vergelijken met het bestaande wegennet. Als je naar je buurman wilt, maak je gebruik van bestaande wegen. Hoe hard je rijdt en met welk voertuig, bepaal jezelf. Dat is wat GGI ook doet”, zo schetst Van Gemert, die ook lid is van de GGI-adviesraad en -stuurgroep.

Aanbesteding

Het lijdt geen twijfel: Van Gemert is erg enthousiast over de GGI-ontwikkeling. “Ik vond het altijd al jammer om dit soort ontwikkelingen lokaal of regionaal op te pakken, terwijl iedere gemeente eenzelfde soort digitale infrastructuur nodig heeft. Het feit dat zoveel gemeenten meedoen aan de aanbesteding GGI-Veilig bewijst dat we op de goede weg zijn.” De aanbesteding waar Van Gemert over rept, gaat over een breed scala aan producten en diensten waarmee gemeenten hun digitale weerbaarheid vergroten. Aan die aanbesteding doen 321 (van de in totaal 380) gemeenten en 22 gemeentelijke samenwerkingsorganisaties mee. “Wij hoopten op 100 deelnemers, maar het zijn er iets meer geworden. Het geeft aan dat gemeenten deze manier van werken ook écht omarmen.”

De aanbesteding is nodig omdat op de achtergrond hard wordt gewerkt aan de totstandkoming van GGI-Netwerk, een beveiligd datanetwerk dat speciaal wordt opgetuigd voor gemeentelijke organisaties. “Het netwerk zit nu in de testfase en de bedoeling is dat het volgend jaar operationeel is, zodat gemeenten daar ook op aan kunnen sluiten. GGI-Veilig zorgt voor middelen om dit netwerk extra veilig te maken. De aanbesteding is daarnaast van belang omdat gemeenten met GGI-Veilig de digitale weerbaarheid van het eigen bedrijfsnetwerk vergroten.”

Van Gemert geeft toe: eigenlijk was er voor ICT Rijk van Nijmegen geen echte noodzaak om aan te sluiten bij de GGI. De organisatie heeft de zaken dusdanig op orde dat zij het makkelijk zelf zou kunnen uitzingen. Toch is de stap gemaakt naar de GGI. “Op GGI-Netwerk komen straks allerlei services beschikbaar die ook voor onze deelnemende gemeenten interessant zijn. Zoals de ontsluiting van SaaS-omgevingen. Zouden wij niet meedoen met GGI, dan zouden we onze eigen verbindingen moeten leggen en beheren. Je snapt wel: dat is niet handig en waarom zou je ook?”

Andere rol

Voor de medewerkers van ICT Rijk van Nijmegen verandert er niet bijster veel als eenmaal is aangesloten op GGI. “De werkzaamheden die wij nu uitvoeren, leggen wij straks neer op een ander platform. Omdat wij als organisatie steeds minder gaan beheren betekent het dat wij op den duur kleiner worden en een andere rol krijgen”, aldus Van Gemert, die de hoop heeft dat te zijner tijd ook provincies en waterschappen aanhaken bij de GGI. “Het ultieme streven is één overheid. Sowieso zou ik het een beetje raar vinden als provincies en waterschappen hun eigen PGI of WGI maken.”

Het streven naar één overheid. Het is ook de wens van veel burgers. Wat merken zij eigenlijk van de GGI? Van Gemert denkt dat burgers en ondernemers er niet direct iets van zullen merken. Of het moet al zijn dat de dienstverlening en de informatievoorziening vanuit gemeenten (en andere overheden) net iets soepeler en sneller verlopen dan voorheen. “Het is niet zo dat een gemeente opeens een stuk rijker is omdat het meedoet aan GGI. Neem nu een gemeente als Nijmegen. De jaarlijkse I&A-kosten van die gemeente zijn 2 procent van de jaarbegroting. Omdat we nu meedoen aan GGI, kan dat net even wat goedkoper, maar staar je niet blind op die bedragen. De winst zit vooral in een nieuwe manier om informatievoorziening te ontwikkelen en het beschikbaar stellen van nieuwe diensten en services. Dat is iets dat de burger wél zal merken.”

Meer informatie over GGI.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren