Nieuws

Vooruitblik iBestuur Magazine april: Laat Big Tech zich temmen?

In Brussel wordt de laatste hand gelegd aan twee wetten die de dominantie van Big Tech moeten intomen en die burgers en grondrechten online moeten beschermen: de Digital Markets Act en de Digital Services Act. "Iedereen vindt dat er wetgeving moest komen, maar in hoeverre we bijvoorbeeld aan de verdienmodellen van Big Tech gaan tornen, daarover verschillen we van mening", stelt Europarlementariër Kim van Sparrentak.

Kim van Sparrentak en Queeny Rajkowski

In het komende iBestuur magazine gaan twee deskundigen het gesprek met elkaar aan: Kim van Sparrentak, lid van het Europees parlement namens GroenLinks en betrokken bij de totstandkoming van DSA en DMA, en Queeny Rajkowski, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en rapporteur voor DSA en DMA in de vaste Kamercommissie Digitale Zaken.

Op de vraag of er samenwerking is geweest tussen de parlementen in dit dossier antwoorden beiden bevestigend. “Maar of Queeny en ik het 100 procent eens zijn, weet ik niet”, zegt Van Sparrentak. “Renew en de Groenen (de fractie in het EP waar GroenLinks deel van uit maakt) zijn het zeker niet op alle punten eens. Iedereen vindt dat er wetgeving moest komen, maar in hoeverre we bijvoorbeeld aan de verdienmodellen van Big Tech gaan tornen, daarover verschillen we van mening. Wij wilden een verbod op alle gepersonaliseerde advertenties en op microtargeting omdat die zorgt voor maatschappelijke polarisatie. Wij wilden ook dat algoritmes standaard uit zouden staan, zodat de gebruikers er bewust, opt-in, voor zouden moeten kiezen om zich te laten beïnvloeden. Daar heeft de VVD binnen Renew tegen gestemd.” “Ik vind het inderdaad niet erg dat platformen profielen aanmaken en algoritmes gebruiken”, zegt Rajkowski. “De vraag is: wat verzamelen ze en wat doen ze ermee?”

Verder in ons aprilmnummer:

In het aprilnummer ook een interview met Nederlands bekendste hacker (én rijksambtenaar) Victor Gevers. Over zijn organisatie Dutch Institute for Vulnerability Disclosure zegt hij: “Wij zijn het Rode Kruis van het internet. We komen ongevraagd hulp bieden en daarna gaan we weer weg. We zijn neutraal en transparant en vragen niet om compensatie.” Neutraliteit klinkt mooi, maar is in de praktijk nog best ingewikkeld. Stel dat DIVD ontdekt dat een database van het Russische leger niet goed is beveiligd. Moet het dan het Kremlin waarschuwen of het lek openbaar maken, zodat Oekraïne er zijn voordeel mee kan doen? “Poetin heeft ons zulke dilemma’s bespaard door het Russische internet gedeeltelijk af te sluiten. Wij kúnnen het Kremlin nu niet meer bereiken.” Gevers heeft ook een advies voor Alexandra van Huffelen, de eerste staatssecretaris van Digitalisering. Hij meent dat burgerinitiatieven zoals DIVD baat hebben bij een actievere samenwerking met rijksambtenaren.

Nog iemand die vol plannen zit en de eerste is in zijn functie is Arre Zuurmond, de regeringscommissaris informatiehuishouding. Hij windt er zoals gebruikelijk geen doekjes om: “Je krijgt de informatiehuishouding alleen op orde, als je werkt vanuit de visie dat de informatiesamenleving een transformatie van de overheid veronderstelt. De huidige institutionele orde, met haar verkokering, met bureaucratie als organiseervorm, is gewoonweg niet in staat om de vraagstukken van deze tijd met voldoende publieke waarde aan te pakken. En om dat te bewerkstelligen moet de sturing verbeteren.”

De volledige artikelen en meer leest u in het komende iBestuur magazine. 8 april op de mat!

Nog geen abonnement op iBestuur Magazine?

iBestuur Magazine is gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de publieke sector.
Het magazine verschijnt vier keer per jaar.
En u ontvangt automatisch de wekelijkse nieuwsbrief.
Behoort u niet tot de doelgroep, dan heeft u voor 29 euro al een digitaal abonnement.
KLIK HIER om u aan te melden

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren