Blog

War of the worlds

Ambtenaar 2.0 of 0.1, koploper of achtervolger, aanjager of afremmer, sociale media-adapt of criticus: het lijkt wel een war of the worlds. Wij tegen zij.

“The idea people seemed to have here was that the Martians were simply formidable human beings, who might attack and sack the town, to be certainly destroyed in the end. Every now and then people would glance nervously across the Wey, at the meadows towards Chertsey, but everything over there was still. […]
A violent explosion shook the air, and a spout of water, steam, mud, and shattered metal shot far up into the sky. As the camera of the Heat-Ray hit the water, the latter had immediately flashed into steam. In another moment a huge wave, like a muddy tidal bore but almost scaldingly hot, came sweeping round the bend upstream. I saw people struggling shorewards, and heard their screaming and shouting faintly above the seething and roar of the Martian’s collapse.”
“Dim and wonderful is the vision I have conjured up in my mind of life spreading slowly from this little seed bed of the solar system throughout the inanimate vastness of sidereal space. But that is a remote dream. It may be, on the other hand, that the destruction of the Martians is only a reprieve. To them, and not to us, perhaps, is the future ordained.”
In 1938 brak grote paniek uit door het hoorspel “War of the Worlds”. Radioluisteraars dachten dat Amerika daadwerkelijk door Martianen werd aangevallen.

Invasie

Ambtenaar 2.0 of 0.1, koploper of achtervolger, aanjager of afremmer, sociale media-adapt of criticus: het lijkt wel een war of the worlds. Wij tegen zij. Onbegrip van alle kanten. Proberen de ander te overtuigen van nut, noodzaak en gelijk. De kloof lijkt groter te worden en de loopgraven dieper. Een vreedzame co-existentie lijkt nog ver weg.
Online sociale netwerken zijn geen tegenstanders, ze zijn niet eng en doen geen kwaad. Ze zijn ook geen ultieme oplossing. De gebruiker bepaalt! Toch kan het voor sommige mensen als een invasie voelen, hoe geleidelijk het zich ook voltrekt. Dat er geen ontkomen aan is bewijst misschien de e-mail. Die veegde de brief bijna van de aardbodem. Collega’s zijn ook niet elkaars tegenstander. Zij kunnen elkaar juist versterken.

Positieve benadering

In de sport gaan de besten op kop; zij zijn koplopers. Dat geldt ook voor trendsetters, zij lopen voorop als het gaat om gadgets of mode. De anderen volgen. In discussies over online sociale netwerken en overheid zou ik deze terminologie, die tweedeling aanduidt, willen mijden. Als collega van een aanjager zou ik me achtergesteld voelen en mezelf af vragen waarom ik hetzelfde moet doen als hij. Waarom is zijn andere werkwijze beter en hoezo sta ik stil? Koplopers lijken te vergeten kennis en ervaring te delen of om te kijken wie nog volgt. De ontwikkelingen volgen elkaar vlug op zodat stelling innemen voor nieuwkomers lastig is. Ze weten niet welke tactieken voor welk doel ingezet kunnen worden. Welk netwerk dient welk doel is zeker in het begin een lastige vraag.
De landmacht lijkt onder leiding van onder andere Hans Damen een inhaalslag te maken. Dat inspireert mij. In het begrippenkader van defensie vind ik een term die recht doet aan iedereen en een positieve benadering geeft: verkennen.

Verkennen

Verkenners in het leger worden – soms met gevaar voor eigen leven – uitgestuurd om inlichtingen te verzamelen voor strategische of tactische doeleinden. Verkenners delen hun vergaarde informatie. De gevonden of ontbrekende informatie bepaalt een verdere aanpak.
Verkennen1 is samenwerken. Samenwerken met andere verkenners om een totaalbeeld te schetsen. En samenwerken met besluitvormers die op basis van inlichtingen een aanpak vaststellen. En natuurlijk samenwerken met collega’s in uitvoerende taken. Een verkenner hoeft niet te overtuigen, alleen kennis en ervaring te delen. Hij spreekt twijfel uit, vertelt wat ontbrak of misging. Samen vinden ze oplossingen.

Ik verken! En jij?

Medewerkers verkennen online sociale netwerken door aftasten, bespieden, pionieren of undercover deelnemen. Ieder kiest op grond van persoonlijke voorkeur een tactiek. Meerdere verkenners op eenzelfde netwerk geeft een meer divers en completer beeld. Door informatie te delen groeit het kennisniveau en tevens het vertrouwen in een geslaagde aanpak. ‘Train je collega’ is daarin een goed initiatief. Beter is het zelf praktijkervaring op te doen door te verkennen. Ervaring beklijft. Ik verken! En jij?

Naar vreedzame co-existentie en samenwerking

Door samenwerken en (kennis)delen groeit de vreedzame co-existentie binnen de troepen. Naast elkaar staan en elkaars werkwijze accepteren en respecteren. Na verkenning kunnen kiezen welke communicatietechniek bij jou past. Er is geen goed of fout, er is anders en eigen. Kennis is sociaal kapitaal en kennisdelen is kracht. Dat geeft macht! Als dat inzicht aanwezig is, volgt samenwerking vanzelf.
Hoeveel verkenners zijn er bij jullie?

1 Verkennen betekent: Aftasten; Bekijken; Bespieden; Gesteldheid opnemen; Exploreren; Ecclaireren; Onderzoeken; Patrouilleren; Pionieren; Recognosceren; Spieden; Spioneren; Voelhoorns uitsteken; Verkondschappen; Verspieden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren