Blog

Wat komt er na de cloud?

Eén les heeft het Europees Parlement geleerd: als je laat ingrijpt - zoals bij de cloud - loop je toch gewoon maar achter de feiten aan.

Wat staat ons te wachten ná de cloud? De Ubiquitous (= alomtegenwoordige) systemen, of misschien nog anders? En waarom wil het Europese Parlement hier een vinger aan de pols houden? Een doorkijkje naar de toekomst van de ICT.

Dat het uiteindelijk niet zou blijven bij ‘de cloud’ konden wij al bevroeden. De cloud was voor de ICT-sector immers gewoon de volgende stap in het beter benutten van ICT-voorzieningen. Nu er voldoende rekenkracht in kleine apparaten schuilt en er vrijelijk geschakeld kan worden – dankzij het internet en een eenvoudig protocol – was het wachten op een manier om als gebruiker ‘anytime & anyplace’ gebruik te maken van alle aanwezige gegevens en computer power: we konden nu al dat moois ‘uit de cloud’ halen.

Jammer genoeg blijft de Europese ICT-industrie wat achterlopen in dit cloud-geweld. Cloud-voorzieningen worden gedreven door het cloud-aanbod en door de push op de apparatuur markt – denk maar aan de iPad. Hier is de Amerikaanse ICT-industrie meester in gebleken, en de gok die zij deed door zich te richten op jonge mensen voor de afname van cloud services blijkt een gouden greep. Daarbij komt bij dat de Europese dienstenmarkt nog steeds hopeloos versnipperd is.

En daar komt de Europese Unie om de hoek kijken. Niet zozeer de Europese Raad (de ministers) want die hebben vanuit de nationale overheden juist de opdracht om de status quo te handhaven. Maar wèl de Europese Commissie en nog meer het Europees Parlement. In een poging de Europese dienstenmarkt nieuw leven in te blazen heeft het Parlement vorige week een vergadering belegd over ‘Ubiquitous Digital Single Market’.

Het is helder dat het paradigma van de desktop over relatief korte tijd verouderd zal zijn. De werknemer van de toekomst zal niet meer achter de desktop kruipen, de ICT zal zich op een andere manier manifesteren, meer ‘alomtegenwoordig’ zijn vanuit een nieuw paradigma. Maar wat is dan dat nieuwe paradigma? De vergadering van vorige week ging over deze vraag. Met een moeilijk woord omschreef ze die toekomst als de fase van de Ubiquitous systemen, systemen die ‘alomtegenwoordig’ zijn, zowel in de zin van overal als altijd.

Snel groeiende economieën waren uitgenodigd om hun visie te geven. Zuid-Korea, Japan en Estland lieten een geavanceerde kijk zien op vernieuwing in een digitale maatschappij. Ook Nederland was van de partij met haar specifieke kijk op de cloud voor de overheid, naar buiten gebracht door ondergetekende, in de rol van expert voor het parlement. De resultaten zijn overigens gewoon openbaar in te zien op de site van het Europarlement.

Eén les heeft het Europees Parlement geleerd: als je laat ingrijpt – zoals bij de cloud – loop je toch gewoon maar achter de feiten aan. Beter is het om van te voren zich vast te bijten in een nieuwe vernieuwingsgolf: niet meteen futurologie, eerder snel willen begrijpen, de impact inschatten en schakelen. Daar waar nodig eventueel ook door standpunten of nieuwe regelgeving. Mooi dat het Europees parlement hiervoor aandacht heeft in deze dagen…

 • Theo Mensen | 26 mei 2013, 12:09

  Wat er na de cloud komt is ook wat er overblijft van de huidige en voorgaande Informatie- en CommunicatieTechnologie. Daartoe reken ik ook de oude en nieuwe manieren van identificatie en authenticatie op basis van unieke persoonskenmerken. Het World Economic Forum voorziet dat Personal Data een nieuw soort vaste activa gaan worden van de BV IK(the emergence of a new asset class). Over de waarde van de snelgroeiende verzamelingen persoonlijke data bestaat tegenwoordig geen twijfel. De ‘clouds’ worden er mee volgestopt. De Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (Weu) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wekken niet de indruk enige impact te hebben op het publieke en private gebruik en misbruik van persoonlijke gegevens in de ‘cloud’. Kan het Digital Enlightenment Forum ons enigszins wegwijs maken in wat ons als ‘burger’ te wachten staat in een tijdperk met Ubiquitus Computing (Google Glass for All?:)

 • Pascal Huijbers | 31 mei 2013, 08:54

  Dag Henri,

  Goed te zien dat dit soort onderwerpen in ieder geval de revue passeren. Je geeft aan dat Europa heeft geleerd dat we moeten acteren in plaats van moeten afwachten.

  Wat is in jou ogen (als expert van het parlement) welke concrete stappen we de komende jaren moeten nemen, zowel vanuit het rijk , gemeenten, provincies en uitvoerende overheden?

  In mijn ogen is Europa niet in slaap gevallen maar Nederland wel. In Europa en de UK zijn veel initiatieven rondom de cloud en worden er al mooie slagen gemaakt. Zoals je terecht aangeeft zijn de Europese diensten versnipperd, volgens mij niet alleen versnipperd maar daarnaast zwaait de US hier de scepter. Deze domineert de ontwikkelingen en wij kunnen nauwelijks volgen. Overigens denk ik daarnaast dat Neelie Kroes ons persoonlijk paradepaardje moet zijn en we invulling moeten geven vanuit Nederland aan de richting die zij uitdraagt.

  Dit doen we echter nauwelijks. Een besloten rijkscloud (lees: gemeenschappelijk rekencentrum) lijkt mij een goede stap maar heeft nauwelijks met Innovatie en de Cloud te maken. De discussie in Overheidsland over Cloud en dergelijke ICT innovatie als Mobile Cloud krijgt moeizaam voet aan de grond door onduidelijkheid over criteria, richting en angst voor het onbekende. Organisaties als KING, IPO, Waterschap huis, ICTU, BZK en VNG zijn (naast de grote ZBO’s) de organisaties die in ieder geval helderheid moeten kunnen geven over een goede cloud strategie en roadmap. Individuele gemeenten verwachten richting van KING en VNG en willen hierin volgen. De Gemeente die hierin voorop willen lopen zijn op weinig handen te tellen.

  Ik wil niet stoppen met alleen een kritische beschouwing. Graag doe ik ook een praktisch voorstel: Begin met de realisatie van een heldere criteria set om te bepalen wanneer iets cloud is en wanneer niet. Definieer wat belangrijk is vanuit de Overheid ter toetsing bij de keuze voor een oplossing. Realiseer je je daarbij dat het lang niet allemaal zo nieuw is als dat we denken , we doen ASP en SAAS al vele jaren. Zorg voor een overheid Cloud Marktplaats waarin je deze producten opneemt en zorg ervoor dat overheden hierbij de producten kunnen vergelijken en ze “Cloud” mee kunnen nemen bij selectietrajecten en aanbestedingen. Een stap verder gedacht kun je ook gemeenschappelijk inkopen ofwel kortingen afspreken bij afname van meerdere gebruikers. Zorg daarnaast voor implementatiekennis over deze cloud diensten en evt zelfs een toetsing van die criteria met een eigen overheids ‘stempel’.

  Lijkt me een mooie manier om twee doelstellingen te realiseren, ten eerste; kostenbesparing en ten tweede Innovatie (:lees vernieuwing en flexibiliteit)

 • Henri Rauch | 31 mei 2013, 10:02

  Pascal,

  Ik begrijp je ongeduld. Toch doet de Nederlandse overheid al een heleboel om nuttig gebruik te maken van technologische vooruitgang. Niet alles is meteen geschikt voor overheden maar datgene wat geschikt is (‘privacy & security by design’) wordt aanbevolen. De overheid is expliciet in haar doelstellingen: hogere prestaties tegen lagere beheerkosten en een groter gebruikersgemak. Verder wordt de markt gestimuleerd om met cloud services te komen die beter geschikt zijn voor overheden.

  Nederland heeft als één van de weinige Europese landen een gerichte cloud strategie voor haar overheid – zie de kamerbrief van 20 april 2011 hierover. Die bevat trouwens een heldere definitie van de cloud, de gesloten Rijkscloud en de concrete stappen die voorliggen.
  Laat onverlet dat sommige overheid sectoren nu aan zet zijn om de bal – samen met de cloud leveranciers – verder op te pakken, laat daar geen twijfel over bestaan…

  Henri

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren