“We zijn pas succesvol als ondernemers dat ook vinden”

Een spannend eerste jaar heeft Mark Bressers achter de rug. De begin dit jaar aangestelde directeur bij Economische Zaken verwelkomde onder meer een DigiCommissaris en een nieuw ICT-team. Bressers: “ICT staat volop in de belangstelling. Dat is goed. Tegelijkertijd hebben we nog belangrijke stappen te zetten.”

Mark Bressers: “Met het ondernemingsdossier willen we de keten omkeren.”

“Er is al veel gebeurd. Dat is zeker”, meent Bressers. “Veel bouwstenen voor de elektronische dienstverlening voor ondernemers liggen er.” Maar de directeur Regeldruk en ICT-beleid ziet ook dat er nog veel werk te verzetten is. “Overheden moeten gaan werken met de nieuwe digitale dienstverlening en bedrijven zullen ermee bekend moeten raken.” Via Ondernemersplein.nl vinden ondernemers nu al alle relevante informatie van de overheid op één plek en kunnen zij steeds meer zaken digitaal regelen. Het doel is een eenvoudigere en betere dienstverlening. Bressers: “Wij staan voor een excellente elektronische dienstverlening aan ondernemers. Dat is een van de belangrijke doelstellingen die ik mij heb opgelegd.”

Minder regeldruk, meer regie

Het Ondernemersplein is niet de enige bouwsteen. Andere bouwstenen van de elektronische dienstverlening aan bedrijven zijn eHerkenning, die zal overgaan in het bredere eID-stelsel, en de Berichtenbox voor bedrijven. Deze laatste doet dienst als digitale brievenbus van de overheid. Ook het ondernemingsdossier is een belangrijk onderdeel van de digitale dienstverlening. Bressers legt uit: “Met het ondernemingsdossier willen we de keten omkeren. Het dossier is een soort digitale kluis waarin ondernemers zelf de regie hebben over het delen van relevante informatie met overheidsorganisaties. Daarmee wordt het voor ondernemers eenvoudiger om te voldoen aan allerlei informatieverplichtingen. De ondernemer zet de informatie klaar, en machtigt overheden om die op te halen.”

De gedachte achter de digitalisering van de overheidsdienstverlening aan ondernemers is dat zij meer tijd en aandacht krijgen voor waar ze echt goed in zijn: ondernemen en innoveren. Bressers verklaart: “Betere en digitale overheidsdienstverlening kan er immers voor zorgen dat ondernemers minder regeldruk ervaren. Ik zou graag zien dat ondernemers zelf merken dat het voldoen aan alle regels hen minder tijd kost en ons dit ook teruggeven, bijvoorbeeld in de jaarlijks peilingen die VNONCW afneemt bij ondernemers. Ondernemers kunnen ons het beste zelf vertellen of we succesvol zijn.”

Bressers vindt het belangrijk om contact met ondernemers te zoeken. “We zijn voor hen soms ondoordringbaar.” Hij maakt regelmatig tijd vrij in zijn agenda voor werkbezoeken. “Het is heel boeiend om te horen waarmee ondernemers bezig zijn en waar ze tegenaan lopen. Dat inspireert mij in mijn werk. Ik moedig ook collega’s aan bij bedrijven op bezoek te gaan. Onlangs was ik bij een bedrijf dat nu bijvoorbeeld al intensief gebruikmaakt van het Ondernemingsdossier. Je hoort dan heel goed waaraan de ondernemer behoefte heeft.”

Bijdragen aan groei

Bressers wil niet alleen de elektronische dienstverlening van de overheid naar bedrijven goed op orde hebben. “Een andere belangrijke taak van ons is ervoor te zorgen dat ondernemers door de inzet van ICT beter kunnen ondernemen en innoveren”, vertelt hij. “We willen dat ICT en digitalisering nog meer dan nu bijdragen aan economische groei en maatschappelijke uitdagingen.” Het nieuw ingestelde ICT-team waarvan Bressers deel uitmaakt, beoogt dit ondernemerschap en deze innovatie aan te jagen. Ook de vorig jaar opgerichte ICT-Doorbraakprojecten moeten inspelen op maatschappelijke uitdagingen in de zorg, energie en het onderwijs. Bressers: “Het Doorbraakproject Zorg & ICT doet bijvoorbeeld een proef om te kijken hoe ICT eraan kan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.”

We willen ook dat ICT nog meer dan nu bijdraagt aan economische groei

Hij is niet bang dat de DigiCommissaris, het ICT-team en de Doorbraakprojecten in elkaars vaarwater komen. “De werkgebieden zijn duidelijk afgebakend en de raakvlakken benoemd, zodat we juist ook van elkaar kunnen leren. Ik richt me op de kansen van ICT en digitalisering voor de economie en het bedrijfsleven. We verbinden ICT, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven in de topsectoren.” Volgens Bressers is dat verbinden soms lastig, “maar vaak ook vooral een kwestie van de juiste partijen met elkaar in contact brengen, kansen delen, maar ook bespreken wat niet goed gaat en waar dilemma’s liggen.” Ook zorgt Bressers voor afstemming tussen de verschillende Doorbraakprojecten en het nieuwe ICT-team.

Wendbaar

Bressers ziet volop kansen in ICT: “Als we maar goed boven op de ontwikkelingen blijven zitten.” Hij hoopt dan ook dat de overheid goed leert van de kritiek uit het parlementair onderzoek van Elias, maar niet ambitie en daadkracht verliest. “Willen we onze concurrentiekracht en groei vinden in ICT, dan kunnen we niet stil blijven zitten. We moeten wendbaar blijven om in te kunnen spelen op de snelle, mondiale ontwikkelingen.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren