Digitale weerbaarheid
Persbericht

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in werking getreden

Op grond van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) kan het NCSC informatie over bijvoorbeeld een kwetsbaarheid of ransomware aanval die op komst is, verstrekken aan meer organisaties. Tot vandaag mocht het NCSC deze informatie alleen delen met organisaties die als vitaal zijn aangemerkt of binnen de rijksoverheid vallen.

De Wbni regelt de wettelijke taken van het NCSC op het terrein van cybersecurity. Primair heeft het NCSC onder andere tot taak om vitale aanbieders en organisaties binnen de rijksoverheid te informeren en adviseren over digitale dreigingen en incidenten. Hierdoor beschikt het NCSC regelmatig ook over informatie over digitale dreigingen of incidenten die relevant is voor andere organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om distributeurs van voedselwaren, politieke partijen of containeroverslagbedrijven. Die informatie kan per 1 december ook worden verstrekt aan die andere aanbieders of hun schakelorganisaties. Je kan daarbij denken aan informatie waardoor het NCSC weet dat een organisatie software gebruikt die kwetsbaar is voor misbruik door criminelen of wanneer het NCSC informatie heeft over een op handen zijnde ransomware-aanval.

Zogeheten OKTT’s (organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten), die als schakelorganisaties van andere aanbieders fungeren, kunnen vanaf nu organisaties in hun achterban van die informatie en advies daarover voorzien. Daarnaast is er nu een grondslag voor het NCSC om in bijzondere gevallen dreigings- of incidentinformatie met andere aanbieders zelf te delen. Van een bijzonder geval is sprake als er geen schakelorganisatie (zoals een OKTT of computercrisisteam) is die de aanbieder van de informatie kan voorzien én de informatie over een dreiging of incident gaat met (potentiële) aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening van de aanbieder.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren