Overheid in transitie
Nieuws

Wet digitale overheid aangenomen in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft 21 maart jl. de Wet digitale overheid aangenomen. De Wdo treedt op 1 juli 2023 gefaseerd in werking en regelt in de eerste tranche de manier waarop bedrijven en burgers veilig bij de overheid kunnen inloggen. Burgers krijgen de mogelijkheid om naast DigiD ook gebruik te maken van andere, private inlogmiddelen.

Per 1 juli zijn ook alternatieve inlogmethoden dan DigiD en eHerkenning toegestaan. | Beeld: Shutterstock

Op basis van de Wdo moeten publieke dienstverleners per dienst bepalen welk betrouwbaarheidsniveau is vereist voor toegang tot hun digitale dienstverlening. Ook zijn zij verplicht, naast DigiD en eHerkenning, andere te accepteren voor hun digitale diensten. Alle aanbieders van mogelijke nieuwe private inlogmiddelen uiteraard voldoen aan toelatingseisen, zoals die ook gelden ook voor het publieke inlogmiddel DigiD en private middelen als eHerkenning.
Deze veranderingen bieden volgens de wet, een aantal voordelen:

  • Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit.
  • De gegevens van burgers beter beschermd.
  • Burgers en bedrijven straks een keuze uit meerdere inlogmiddelen.

Uitvoerbaarheid

Publieke dienstverleners moeten voldoen aan de verplichtingen in de Wdo zodra ze zijn aangesloten. Het aansluiten gebeurt de komende tijd in overleg met de dienstverleners, zodat rekening kan worden gehouden met de uitvoerbaarheid.

Privacy by design

Naast de Wdo is ook een aan het wetsvoorstel gerelateerde novelle aangenomen die meer zekerheid moet bieden als het gaat om privacy van persoonsgegevens. Hierover had de Eerste Kamer eerder enkele bezwaren geuit in relatie met de positie van grote techbedrijven binnen de overheid. In de novelle is expliciet geregeld dat onder andere privacy by design de standaard is. Ook is een verbod op het verhandelen van gegevens vastgelegd en moeten verplicht open-sourcestandaarden worden gebruikt.

Meer over de Wet digitale overheid

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren