Data en ai
Nieuws

Wet gegevensuitwisseling in de zorg per 1 juli van kracht

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet per 1 juli elektronisch verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. De Eerste Kamer heeft deze week unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Binnen de zorg worden tal van gegevens uitgewisseld tussen zorgaanbieders. Om welke gegevens het gaat, bepalen zorgverleners zelf. Tot nu toe mogen zorgaanbieders die data ook uitwisselen via fax, dvd of op papier. Maar onder de nieuwe Wegiz moet de uitwisseling elektronisch gaan verlopen. De nieuwe wet richt zich op hoe dat precies moet gebeuren. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners zelf.

De tijd die zorgverleners spenderen aan administratie vermindert en het risico op vermijdbare fouten wordt kleiner.
Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meerjarenplan

De nieuwe wet wordt per 1 juli ingevoerd geleidelijk ingevoerd. Voor de invoering is een Meerjarenplan opgesteld, waarin als eerste prioriteit wordt gegeven aan vier gegevensuitwisselingen: Medicatieoverdracht, Basisgegevensset Zorg, Verpleegkundige overdracht en Beeldbeschikbaarheid.

Betere beschikbaarheid data

De instemming met de Wegiz is een belangrijke stap in het doel van het kabinet om burgers gemakkelijker inzicht te geven in de gegevens die in de zorgketen over hen beschikbaar zijn. Naast de Wegiz spelen ook de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) hier een belangrijke rol in. Dit is een digitaal hulpmiddel waarmee gebruikers een kopie van actuele gegevens ophaalt bij de bron.

Er bestaan al diverse PGO’s, maar nog niet alle zorgaanbieders maken hier gebruik van. In het regeerakkoord is opgenomen dat PGO’s aan het einde van de kabinetsperiode in 2025 breed beschikbaar moeten zijn.

Bron: Ministerie van VWS

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren