Wet GDI moet ‘2017’ dichterbij brengen

De Wet GDI moet de het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur wettelijk regelen. John Newton van BZK gaf alvast een korte vooruitblik op wat die wet gaat betekenen. Er blijkt nog heel wat overleg nodig voordat hij definitief kan worden ingevoerd. Een verslag uit de iBestuur Congres 2016 Special.

De gemiddelde burger zal niet veel merken van de Wet GDI. “Het is eigenlijk een wet voor overheden”, stelt programmamanager John Newton. De wet regelt het gebruik van het geheel van voorzieningen, standaarden en basisregistraties die sinds de komst van de Digicommissaris de Generieke Digitale Infrastructuur zijn gaan heten. Ondanks het feit dat het de Wet GDI heet, komt er overigens geen definitie van de GDI in die wet te staan, verzekert Newton.

Waarom is die wet voor ‘de wettelijke verankering van de GDI’ nodig? Uiteraard om Digitaal 2017 mogelijk te maken. Zonder de verplichtingen uit de Wet GDI zal de doelstelling dat iedereen digitaal zaken moet kunnen doen met de overheid in 2017 niet haalbaar zijn. De wet moet ook een democratische legitimatie geven aan wat er tot dusver voor de elektronische overheid is ontwikkeld en al in gebruik is genomen. “Die verschillende bouwstenen zijn nooit door het parlement gegaan.” Daarnaast moeten de verantwoordelijkheden van ministers voor die bouwstenen formeel worden vastgelegd. Ook regelt de wet de verplichtingen die bestuursorganen hebben rond het gebruik van de voorzieningen; verplichtingen die nu nog in losse bestuursakkoorden zijn verwerkt. En ten slotte regelt de Wet GDI de gebruiksvoorwaarden, bijvoorbeeld wie er recht heeft op een DigiD, een BSN et cetera.

Verplicht

In principe zullen alle bestuursorganen verplicht zijn om aan te sluiten op de genoemde voorzieningen. Uitzonderingen zullen wel mogelijk zijn, bijvoorbeeld als met aansluiting onevenredige kosten zijn gemoeid, of in de uitzonderlijke gevallen dat het onverantwoord of onzinnig is om aan te sluiten. Het blijkt geen eenvoudige wet die in één keer door de Haagse molen kan; hij wordt ‘in tranches’ doorgevoerd. “Met name dingen die belangrijk zijn voor Digitaal 2017 en waar veel persoonsgegevens mee gemoeid zijn, zullen erin verwerkt zijn.”

SESSIE:
Wet Generieke Digitale Infrastructuur

  • John Newton – Programmamanager Wet generieke digitale infrastructuur, ministerie van BZK

Minister Plasterk heeft de Kamer beloofd het voorstel voor de Wet GDI eind 2016 in te dienen. Tot die tijd moet er nog heel wat overleg en toetsing plaatsvinden. Tot de zomer vindt er een Privacy Impact Assessment plaats en wordt het wetsvoorstel opgesteld, evenals een invoeringsplan. Dat laatste is voor veel overheden belangrijk, blijkt uit vragen uit de zaal. Welk onderdeel wordt wanneer en voor wie verplicht? “Voor dat invoeringsplan zoeken we nog naar handige clusters van bestuursorganen en processen. De situatie kan dan dus verschillen per soort bestuursorgaan.”

Toetsgroep

In juli begint er een internetconsultatie en zal de Autoriteit Persoonsgegevens een advies over het voorstel geven. In het najaar is er dan tijd voor verdere bestuurlijke besluitvorming en het advies van de Raad van State. Gedurende het hele proces is er een ‘Toetsgroep wGDI’ waarin alle overheden zijn vertegenwoordigd. Wie in de Wet GDI zoekt naar termen als DigiD, MijnOverheid.nl of bepaalde technische standaarden, zal ze niet vinden. “De wet is techniekonafhankelijk. Alleen de functie van voorzieningen is erin omschreven.” Dat kan dan nog voor complicaties zorgen, verwacht een van de toehoorders. “De impact is alleen goed te beoordelen als je weet om welke voorzieningen het precies gaat. DigiD is bijvoorbeeld wat anders dan Idensys.”

Download hier de presentatie van deze sessie ‘Wet GDI.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren