Blog

Zet ‘m op!

Tof Thissen wordt directeur van het UWV WERKbedrijf. Als GroenLinks-senator pleitte hij voor 'het afbreken van de op wantrouwen gebaseerde systemen'. Zet ‘m op, Tof!

Ten tijde van Rutte I, voorspelde een UWV-bestuurder off the record dat de burger de komende jaren een ander soort overheid zou leren kennen. Niks meer klantgerichte dienstverlening voor de individuele burger. Die nieuwe overheid hanteert het uitgangspunt: ‘zoek het zelf maar uit’.

En als dat echt niet lukt, zijn er vooral plichten in plaats van rechten. Met navenante sancties. De bestuurder kreeg gelijk; niet zo gek want hij mocht het barre beleid zelf mee implementeren. Cliënten (dat is toch echt een ander woord voor klanten) kregen te maken met intimidatie, draconische straffen, falende voorzieningen. Vraag het maar aan de Ombudsman.

Deze week werd bekend dat Tof Thissen de deur bij KING achter zich dichttrekt en directeur wordt van de divisie WERKbedrijf van UWV, verantwoordelijk voor onder andere de arbeidsbemiddeling en re-integratie.
Thissen heeft er als directeur van KING richting gemeentebestuurder herhaaldelijk op gewezen dat niet alle burgers zelfredzaam en zelforganiserend zijn, en dat er altijd kwetsbare burgers blijven die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De mensen voelen de overheid als afwezig, waarschuwde Thissen. “Ik noem dat de ontpersoonlijking van de relatie overheid-burger”.
In zijn rol als senator voor GroenLinks pleitte Thissen recent nog voor ‘het afbreken van de bureaucratie om de bureaucratie, het afbreken van de op wantrouwen gebaseerde systemen, waarin veel te veel geld en energie gaat naar management en controlesystemen.’

Zet ‘m op, Tof!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren