zoeken binnen de website

Alle blogs van Paul Ruijgrok

Digitale participatie

door: Paul Ruijgrok, 29 september 2020

In deze tijd van corona participeren we voornamelijk digitaal. Dat vraagt ook van ambtenaren een andere aanpak.

lees meer

Informatierollen

door: Paul Ruijgrok, 11 mei 2020

In hoeverre zijn (toekomstige) informatierollen van het Rijk ook relevant voor een gemeenteraadslid?

lees meer

Participatie/digitale geletterdheid

door: Paul Ruijgrok, 11 februari 2020

Participatie en digitale geletterdheid gaan hand in hand. Het wordt tijd dat ook infostuurders dat in gaan zien.

lees meer

Informatiedienstverleners

door: Paul Ruijgrok, 18 oktober 2019

Gemeenten zijn ook informatiedienstverlener, maar om nou te zeggen dat dát ook leeft binnen gemeenteraden?

lees meer

Één oplossing voor alles

door: Paul Ruijgrok, 4 juli 2019

Laten we te algemene uitspraken over AI, big data en chatrobots toch vooral vermijden. Één oplossing voor alles bestaat niet.

lees meer

Democratie en openheid

door: Paul Ruijgrok, 17 april 2019

Ook gemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten weten dat ze onder de Wet open overheid vallen.

lees meer

Digitalisering als leerschool

door: Paul Ruijgrok, 14 januari 2019

De nieuwe technologieën die beschikbaar komen, vereisen een volledig nieuwe kijk op de relatie tussen burger en overheid.

lees meer

Van kluis naar prikbord

door: Paul Ruijgrok, 12 september 2018

Er zijn tal van initiatieven die allemaal proberen het ideaal beeld van burgers, die grip hebben op hun eigen informatie, te versterken. Maar welke waarheid hanteren ze?

lees meer

Wein, Weib und Gesang 3.0

door: Paul Ruijgrok, 4 juni 2018

Om te meten hoeveel impact de online wereld op de fysieke wereld heeft, is het voor raadsleden leerzaam om een digitale safari te houden in hun stad en op onderzoek uit te gaan.

lees meer

Nieuwe raad, nieuwe kansen

door: Paul Ruijgrok, 26 maart 2018

Inwerkprogramma’s moeten gemeenteraden snel op de hoogte krijgen op inhoudelijke dossiers. Digitalisering krijgt daarin nog onvoldoende aandacht. Tijd om dát te veranderen.

lees meer

Lokaal bestuur voor digitale wereldburgers

door: Paul Ruijgrok, 16 januari 2018

Cybercriminaliteit en burgerparticipatie zijn twee voorbeelden waar de digitalisering een lokaal antwoord vraagt. Bij het samenstellen van colleges moeten we daar rekening mee houden.

lees meer

Autonomie is niet te standaardiseren

door: Paul Ruijgrok, 13 november 2017

De trend is dat gemeenten steeds meer en vaker gaan samenwerken, maar tegelijkertijd is het wel zaak de belangen en autonomie van die gemeenten goed in het oog te blijven houden.

lees meer

Waardenloze ICT

door: Paul Ruijgrok, 18 september 2017

ICT is een operationeel middel, maar het heeft ook strategische betekenis. Waarom spreken we in de gemeenteraad dan toch zo weinig over het informatiebeleid van de gemeente?

lees meer