zoeken binnen de website

Ruud LeetherRuud Leether is voormalig legal counsel bedrijfsvoering van het ministerie van JenV en tegenwoordig zelfstandig legal counsel gespecialiseerd in IT-recht, IE-recht, privacy en aanbestedingsrecht – blogt sinds 2012.

“iBestuur is dé site om nieuwe IT-ontwikkelingen te signaleren en daarbij in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht te vragen voor daaraan inherente juridische aandachts- en knelpunten. De overheid laat zich bij dergelijke ontwikkelingen te gemakkelijk de rol van trendsetter aanmeten. Meestal draagt dat niet bij aan een zorgvuldig besluitvormingsproces, waarbij behalve zin en onzin ook maatschappelijke, financiële en juridische risico’s en consequenties in beeld worden gebracht. iBestuur is een mooie plek om de discussie daarover alsnog op gang te krijgen.”

Alle blogs van Ruud Leether

De Nationale AI-cursus: grote stappen, snel thuis

door: Ruud Leether, 23 februari 2021

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie volledig aan markt en wetenschap overlaten is vragen om grote problemen. Daarom een nadrukkelijke oproep aan de politiek om met een brede maatschappelijke discussie over KI het initiatief (deels) naar zich toe te trekken.

lees meer

Blockchain: een mythe doorbroken!

door: Ruud Leether, 16 oktober 2019

Een blockchainrapport van Tilburgse onderzoekers is niet alleen weinig toegankelijk, maar roept ook vele vragen op.

lees meer

Integriteit, aan het BIT niet besteed

door: Ruud Leether, 5 september 2019

Ambtelijk loyaliteit kan en mag geen schaamlap zijn om lastige interne kwesties buiten het publieke debat te houden.

lees meer

BIT: de muis die een tijger bleek

door: Ruud Leether, 14 mei 2019

Het BIT is in korte tijd uitgegroeid tot een deskundig en gezaghebbend gremium, maar de vraag is of iedereen dat zo ziet.

lees meer

Schikken niet in het geniep!

door: Ruud Leether, 4 april 2019

Transparantie in alle stadia van ICT-projecten bij de overheid is geboden, maar hoe gaat dat eigenlijk bij schikkingen?

lees meer

Het dashboard dat niet werkt

door: Ruud Leether, 28 februari 2019

Wil het Rijks ICT-dashboard een zinvolle functie krijgen dan moet dat snel anders. Transparantie dient voorop te staan.

lees meer

Smart contracts, smart genoeg?

door: Ruud Leether, 30 november 2018

In het verlengde van de blockchainhype dient zich een relatief nieuw IT-fenomeen aan: het smart contract.

lees meer

Blockchain: hype gebouwd op mythes?

door: Ruud Leether, 9 april 2018

Als het gaat om blockchain hebben we veel te maken met namaakdeskundigheid verwoord in ontoegankelijke verhalen van hen die het duidelijk evenmin begrepen hebben.

lees meer

Een KEI van een opdracht

door: Ruud Leether, 12 februari 2018

Van het project KEI schijnt nog maar 5 procent klaar te zijn. Waarom dan niet gewoon stoppen, het gezichtsverlies nemen en bezien wat op de wederpartij kan worden verhaald?

lees meer

Is de blockchain alleen voor bèta's?

door: Ruud Leether, 29 januari 2018

Blockchaintechnologie roept nog tal van vragen op. Zeker voor alfa’s. Misschien helpt het om een discussie van alfa’s en bèta’s op te starten, waarbij al die vragen aan de orde komen.

lees meer

Voor het Block gezet

door: Ruud Leether, 30 augustus 2017

Waarom zouden we meer vertrouwen moeten hebben in een geautomatiseerd systeem dat in belangrijke mate afhankelijk is van Chinese miners dan in Nederlandse banken en notarissen?

lees meer

Privacy: geen ruimte voor dogma’s

door: Ruud Leether, 11 mei 2017

Ook na de implementatie van de AVG zal behoefte blijven bestaan aan een genuanceerde omgang met dit recht. Of verstokte privacy-fetisjisten dat nu leuk vinden of niet.

lees meer

Technologie: overkomt het ons weer?

door: Ruud Leether, 22 december 2016

De voortschrijdende robotisering is risicovol. Een serieus te nemen politieke visie, graag met een perspectief van meer dan 4 jaar, is daarom hard nodig.

lees meer

Beter goed gejat dan slecht bedacht

door: Ruud Leether, 3 november 2016

De VNG heeft een eigen set inkoopvoorwaarden laten ontwikkelen: de GIBIT. Die kunnen bij eerste kennisneming bepaald niet overtuigen.

lees meer

Wakker geschrokken maar ook gebleven?

door: Ruud Leether, 17 oktober 2016

Ronddwalend op het ICT-dashboard viel mijn oog op een project van het ministerie van Veiligheid en Justitie genaamd ToR. Dat project gaat mede over de doorontwikkeling van Radar.

lees meer

Alle begin is moeilijk, ook voor het BIT!

door: Ruud Leether, 26 november 2015

Het door minister Blok nogal afgezwakte BIT heeft haar eerste advies afgeleverd. Dat blijkt nogal voorzichtig van aard en weinig inhoudelijk.

lees meer

Safe Harbor: de veilige haven uit zicht?

door: Ruud Leether, 19 oktober 2015

De uitspraak van het EU-Hof over Safe Harbor zou wel eens voor problemen kunnen gaan zorgen. Praktisch werkbare oplossingen vanuit het Brusselse zijn nog ver weg.

lees meer

Geloofwaardig bestuur

door: Ruud Leether, 24 september 2015

Het is opmerkelijk hoeveel moeite bestuurders hebben met transparante besluitvorming en daadkracht, ook als het om ICT gaat. Er zijn dwarsdenkers nodig.

lees meer

BVP, weg ermee?

door: Ruud Leether, 25 juni 2015

De voorzieningenrechter in Gelderland heeft korte metten gemaakt met een wel erg cryptische BVP-aanbesteding. De uitspraak raakt Best Value Procurement vol in het hart.

lees meer

Een verkeerde cultuur…

door: Ruud Leether, 18 juni 2015

De cultuur rondom ICT-projecten bij de overheid deugt niet, constateren zowel de commissie-Elias als minister Blok. Het is te hopen dat er een open ambtelijke dialoog over cultuur ontstaat.

lees meer

Klapperend kunstgebit

door: Ruud Leether, 12 februari 2015

Blok passeert op wezenlijke punten de aanbevelingen van de Commissie Elias, in het bijzonder waar het om het BIT gaat. Zijn reactie is van een hoog ‘pappen en nat houden’-gehalte.

lees meer

Een gebrek aan 'urgency'

door: Ruud Leether, 16 december 2014

Het is dinsdagavond 9 december en je stapt vroeg in bed. In gedachten ben je al bij morgen. Bij het plenaire debat over het spraakmakende onderzoek gaan harde noten gekraakt worden.

lees meer

Rijks-cloud: een goed plan?

door: Ruud Leether, 12 februari 2014

Hoe verantwoord is de keus voor een ‘Rijks-cloud’ bezien in de context van de vele besparingen die de politiek op korte termijn binnen de overheid denkt te kunnen realiseren?

lees meer

Een rechter in Zutphen 'makes my day'

door: Ruud Leether, 8 juli 2013

Zeker gaat er het nodige aan opdrachtgeverszijde mis maar met zo’n opdrachtnemersmentaliteit is er weinig voor nodig om in horrorscenario’s te verdwalen.

lees meer

Patriot Act: a never ending story ?

door: Ruud Leether, 6 mei 2013

De Patriot Act is geen Nederlands probleem, maar een jurisdictieconflict tussen Amerika en de EU dat alleen op dat niveau kan worden opgelost.

lees meer

Much ado about nothing?

door: Ruud Leether, 18 december 2012

De Patriot Act? Hoog tijd voor een goed gesprek met de Amerikanen en een op feiten en juridische (on)mogelijkheden gebaseerde discussie in eigen huis.

lees meer

Van het proces, niet van de inhoud.

door: Ruud Leether, 20 september 2012

Wees wijzer en geef juristen de kans en de tijd die ze verdienen. Is het niet uit overwegingen van moraliteit dan toch in ieder geval uit weloverwogen eigenbelang!

lees meer

Audi alteram partem

door: Ruud Leether, 28 juni 2012

Hoog tijd voor een revival van het beginsel van hoor en wederhoor. Het parlementaire onderzoek ICT projecten lijkt mij daarvoor een gelegenheid bij uitstek !

lees meer

All animals are equal

door: Ruud Leether, 9 mei 2012

Het ambtelijk imago verslechtert snel. Zorgelijk ook voor de vervulling van ICT-functies. Voor een overheid die optimaal in de informatiemaatschappij wil participeren is behoud van kennis een absolute voorwaarde.

lees meer