iBestuur bijeenkomsten in Nieuwspoort

Nieuwspoort symposium

iBestuur organiseert regelmatig bijeenkomsten in Perscentrum Nieuwspoort.

Hoogst actueel, kort maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers. Van 15 tot 17 uur, borrel na. Toegang vrij, maar let op: beperkt aantal plaatsen.

 

Rondetafeldiscussie ‘Digitale dienstverlening met de menselijke maat’ - 9 april 2018

Hoe kun je als uitvoeringsorganisatie in digitale communicatie rekening houden met de persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van problematische schulden? Met aan tafel CJIB, CAK, UWV en het Koninklijk Genootschap Gerechtsdeurwaarders!

lees meer

- – - – -

 

Eerdere bijeenkomsten

 

Rondetafeldiscussie 'Implementatie van de AVG'

Hoe pak je de technische implementatie aan? Wat kunnen overheden en grote klantgegevens verwerkende bedrijven van elkaar leren? Met Belastingdienst, DSM, Connexxion en Capgemini!

Nieuwspoort 29 januari 2018, 15.00 uur – 17.30 uur. Borrel na!

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Rondetafeldiscussie 'De wendbare organisatie'

De wendbare organisatie: hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld een uitvoeringsorganisatie in de publieke sector flexibel, efficiënt en adequaat kan anticiperen op externe veranderingen; van veranderingen in wetgeving of het opvangen van bezuinigingen tot heftige crises in de samenleving. Hoe richt je de organisatie in, hoe helpt digitalisering van processen, hoe werk je samen in de keten?

Nieuwspoort, 13 november 2017, 15.00 uur tot 17.00 uur. Borrel na!

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium 'Goed opdrachtgeverschap', 11 oktober 2017

Bekendmaking winnaars iBestuur Prijs beste IT-opdrachtgevers

profileschets: goede opdrachtgever
Tijdens het iBestuur symposium ‘Goed opdrachtgeverschap op 11 oktober in het Auditorium bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt de iBestuur Prijs voor de beste ICT-opdrachtgevers binnen de overheid uitgereikt! Opdrachtnemers kiezen de beste opdrachtgevers.

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium 'Innovaties in het DSO', 8 september 2017

banner symposium innovaties in het DSO

Helemaal bijgepraat én zelf uitgeprobeerd: wat innovatieve technologie en big data kunnen betekenen voor de Omgevingswet!
Welke mogelijkheden bieden de digitalisering van de samenleving en technologisch innovaties en hoe vinden die een plek in het DSO. Wat zijn dan de rollen van overheden en bedrijfsleven.

Deze keer geen middagprogramma, maar een bijeenkomst in de ochtend die we afsluiten met een netwerklunch met hands-on innovaties!

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium 'Grip op cybersecurity', 22 mei 2017

iBestuur Symposium Grip op cybersecurity

U wordt in één middag bijgepraat over de stand van zaken in cybersecurity en u hoort wat u als bestuurder concreet kunt doen om ‘cybersecure’ te zijn.

In samenwerking met de Cyber Security Raad


symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium 'Grip op privacy', 7 februari 2017

iBestuur symposium grip op privacy in nieuwspoort

Het symposium is volgeboekt. U kunt zich nog aanmelden voor de wachtlijst. Uiterlijk op 1 februari verneemt u dan of er nog plaatsen zijn vrijgekomen.


iBestuur symposium in Nieuwspoort:

Grip op privacy

Privacy is uw verantwoordelijkheid!

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium De mens centraal, ook digitaal! 9 juni 2016

Symposium De mens centraal

Hoe zorg je er als bestuurder of als manager voor dat de burger of klant daadwerkelijk het uitgangspunt is bij beleid en dienstverlening?
In samenwerking met Gebruiker Centraal.


Sprekers onder andere: Tof Thissen (WERKbedrijf UWV) en Bas Eenhoorn (Digicommissaris)

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium - Eén gezin, één aanpak, één administratie? 30 mei

Symposium Eén gezin, één overheid, één administratie

Complexiteitsreductie in het sociaal domein. Hoe krijg je overzicht, hoe krijg je grip informatiestromen, hoe manage je bijvoorbeeld je zorgaanbieders?

Met oa Astrid Oosenbrug, Duco Stuurman, Martin Sitalsing en de gemeente Hamburg.

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium - Digitale Overheid, goed geregeld

Symposium Digitale overheid, goed geregeld

Grip op softwarekwaliteit!


Software is niet tastbaar, maar je kunt de kwaliteit ervan wel degelijk controleren. Dat inzicht geeft een opdrachtgever houvast om zijn rol goed in te vullen, zorgt ervoor dat de kwaliteit van software beter wordt en verkleint de risico’s op IT-falen. Dit maakt softwarekwaliteit een onderwerp dat ook bestuurders aangaat.

Dit iBestuur symposium vond plaats in Nieuwspoort op 23 november 2015

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium - Uw informatiehuishouding op orde

Symposium: Uw informatiehuishoudimng op orde
Zonder informatie geen politieke besluitvorming, geen beleid en geen uitvoering. Het op orde zijn en houden van de informatiehuishouding is essentieel voor een goed functionerende overheid.

Sprekers onder andere Sylvia Bronmans, directeur SSC-ICT Haaglanden en Hans Kaashoek, expert in Enterprise Information Management.

Het iBestuur symposium vond plaats in Nieuwspoort op 16 juni, 2015

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

3 november: 3D, regie op informatie

3D, regie op informatie
De komende decentralisaties moeten de maatschappelijke professionals intensiever met elkaar laten samenwerken, vooral bij meervoudige problematiek. Ze hebben daarbij IT-oplossingen nodig die niet hoofdzakelijk zijn gericht op administreren en rapporteren, maar vooral op verbinden en ondersteunen.

Sprekers: Erik Gerritsen (Jeugdbescherming Regio Amsterdam), Sjoerd Potters, (VVD-fractie 2e Kamer), Hans Versteeg (VNG), Ad Verschoor (Capgemini). Debat olv Peter van Schelven, IT-jurist en iBestuur columnist.

Dit iBestuur symposium in Nieuwspoort vond plaats op 3 november 2014

lees meer

- - - - -

30 oktober: Mobiel werken, meer dan een app

Symposium Mobiel werken, meer dan een app
‘We hebben een app, dus we zijn mobiel.’ Was het maar zo eenvoudig. Mobiel werken, van informatie opzoeken tot het updaten van de primaire systemen, krijgt ook bij de overheid voet aan de grond. Bij interacties tussen overheid en samenleving, en binnen de eigen organisaties. De ambtenaar wil zijn mobiele device net zo effectief kunnen gebruiken als thuis, maar er zijn extra waarborgen nodig voor bedrijfszekerheid en veiligheid!

Dit iBestuur symposium in Nieuwspoort vond plaats op 30 oktober 2014

Sprekers: Rinie van Est (Rathenau Instituut), Pieter Buiten (IT Strateeg CBS), Jeroen Reizevoort (IBM). Gespreksleiding: Davied van Berlo, Rijksoverheid, initiatiefnemer Pleio en Ambtenaar 2.0

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -

Symposium: De toegevoegde waarde van cybersecurity

Het is nog steeds niet makkelijk cybersecurity te ‘verkopen’ aan bestuurders. Maar cybersecurity is niet alleen een zorg, het biedt ook kansen – voor het imago, de efficiency en de dienstverlening. Op het iBestuur symposium op 28 januari leggen de kopstukken op dit gebied uit hoe je het onderwerp op de agenda zet.

symposium in nieuwspoort

lees meer

- - - - -