zoeken binnen de website

iBestuur-bijeenkomsten

Nieuwspoort symposium

iBestuur organiseert regelmatig bijeenkomsten.

Hoogst actueel, kort maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze bijeenkomsten? Dat kan!
U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief

 

23 maart: Keukentafelsessie #7 over 'de andere kant van de Woo'

Je kunt als overheid alleen werken aan een doelmatige actieve openbaarmaking als je weet wat inwoners daadwerkelijk aan informatie willen hebben en hoe ze die het beste aangereikt kunnen krijgen. Wat moeten we daarvoor doen, en misschien wel laten? Praat mee met de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

lees meer

30 maart: iPoort debat 'Informatiehuishouding & Digital Skills'

Op 30 maart organiseert iPoort een debat over Informatiehuishouding en de benodigde digitale vaardigheden met o.a. regeringscommissaris Arre Zuurmond, Martijn Aslander (Digitale Fitheid), Perry van der Weyden (Netcompany) en Tweede Kamerlid Hind Dekker. Na afloop organiseren iPoort en iBestuur samen een netwerkborrel. Komt u ook?

lees meer

20 april: Keukentafelsessie #8 'Een nieuwe informatiewet, nut en/of noodzaak?'

Een van de eerste ideeën van de regeringscommissaris Informatiehuishouding was: ‘er moet een informatiewet komen’. Op 20 april wil Arre Zuurmond aan ‘zijn keukentafel’ ingaan op wat er misgaat bij burgers en bedrijven qua informatierechten. Voor de uitzending zijn we deze keer te gast in de bibliotheek van Zutphen. Doet u online weer mee?

lees meer

20 april: Dag van de Digitale Provincie

Op 20 april 2023 vindt de Dag van de Digitale Provincie plaats in Theater Buitensoos in Zwolle. Dit evenement wordt georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO) in samenwerking met iBestuur. Voor wie geïnteresseerd is in de digitale transformatie en/of toepassing van digitalisering op de grote ruimtelijke opgaven van Nederland.

lees meer

 


Eerdere bijeenkomsten


23 februari: Keukentafelsessie #6 'Nieuwe informatiehuishouding vraagt om nieuw gedrag'

Op 23 februari 2023 organiseren we de zesde Keukentafelsessie met regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond. Het thema: ‘Een nieuwe informatiehuishouding vraagt om nieuw gedrag’. De sessie wordt zoals altijd live uitgezonden (15:00-17:30 uur) en u kunt meedoen via de chat en de Mentimeter.

lees meer

24 november: Keukentafelsessie #5 over 'Falende IT-architectuur'

door: Redactie iBestuur

Op 24 november organiseren we de vijfde Keukentafelsessie met de regeringscommissaris Informatiehuishouding. Deze keer echter niet met Arre Zuurmond zelf; hij is herstellende van een ziekteperiode. Hij heeft Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie, bereid gevonden om het tafelvoorzitterschap voor hem waar te nemen.

lees meer

29 september: Keukentafelsessie #4 over 'De werkplek van de toekomst'

Op donderdag 29 september organiseren we de vierde in een reeks keukentafelsessies met Arre Zuurmond, de regeringscommissaris Informatiehuishouding. Dit keer over de werkplek van de toekomst. Dat is vooral een digitale werkplek: een samenspel van devices, technologieën, software en bijbehorende tools. Is de overheid hier klaar voor?

lees meer

8 Juni: Keukentafelsessie #2 'De kloof tussen informatievraag en -aanbod '

door: Karina Meerman

In de Keukentafelsessie #2 ging regeringscommissaris Arre Zuurmond dieper in op de informatierelatie tussen overheid en burger. In regiobibliotheek Lek & IJssel in IJsselstein schoof een keur aan gasten aan om te praten over toegankelijkheid en duidelijkheid, vraag en aanbod van informatie. Eén ding werd al snel duidelijk: documenten scannen en opslaan als PDF? Gaan we niet meer doen.

lees meer

17 mei Live Event 'Digitale Infrastructuur en data-economie'

door: Redactie iBestuur

Digitale soevereiniteit, data-economie & innovatie, Europees beleid, datacenters & energietransitie en digitale weerbaarheid. Al deze thema’s komen op tafel tijdens een live event in Nieuwspoort Den Haag. Met onder andere Michiel Boots (DG Economie en Digitalisering i.o. van het ministerie van EZK en Siim Sikkut, voormalig CIO bij de Estlandse overheid). U kunt er bij zijn.

lees meer

2 mei: Ontbijtsessie ‘Goed geopend’

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Reden voor Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond om op 2 mei een ontbijtsessie te wijden aan deze nieuwe wet. De dillema’s en kansen van de Woo worden belicht. Evenals het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat.

lees meer

16 juni: Congres Security & Overheid 2022

door: Redactie iBestuur

Tijdens het Congres Security & Overheid bespreken deskundigen en beslissers uit de overheid de uitdagingen op het gebied van digitale weerbaarheid, met telkens twee uitgangspunten: welke kansen zijn er en welke risico’s moeten we mitigeren om die kansen op een verantwoorde manier te benutten? Waar ligt de balans tussen innovatie en veiligheid?

lees meer

10 februari: Webinar 'Datacenters en energietransitie'

door: Redactie iBestuur

Veel datacenters waarop clouddiensten draaien zijn in Nederland gevestigd. Datadeling en AI vragen om enorme hoeveelheden computercapaciteit. En daarmee energiecapaciteit. Tegelijk moet een energietransitie gerealiseerd worden naar duurzaam opgewekte stroom. Kan dit samengaan? Een gesprek over energiebehoeften en capaciteit in de toekomst en de ontwikkeling van datacenters. Onderdeel van iBestuur Voorjaarscongres 2022.

lees meer

25 januari: Boekpresentatie 'Volwassen Digitale Overheid'

Arjan Widlak, directeur van de Stichting Kafkabrigade, presenteert 25 januari zijn nieuwe boek ‘Volwassen Digitale Overheid’. Over openbaar bestuur met een menselijk gezicht; een appèl aan politiek en bestuur. Kamerleden van zowel regerings- als oppositiepartijen zullen het boek als eerste in ontvangst nemen tijdens deze online lunchbijeenkomst. En u kunt daarbij zijn.

lees meer

20 januari: Webinar 'Investeren in de data-economie'

door: Redactie iBestuur

Met de inzet van digitale technologie en data kunnen we economische waarde creëren. Maar de internationale concurrentie ligt op de loer. Om koploper te blijven, moeten we investeren en innoveren. Met welke strategie, investeringen en innovaties? Webinar met Henk Volberda, Martijn van Gruijthuisen en Stijn Grove. Onderdeel van iBestuur Voorjaarscongres 2022.

lees meer

7 oktober: Webinar 'Digitale soevereintiteit'

Is meer publiek-private samenwerking mogelijk om eigen, meer open platformen op te richten? Moeten we aansluiten bij de Europese Cloud? Op 7 oktober gaat Michiel Steltman hierover in gesprek met Queeny Rajkowski (Tweede Kamer, VVD), Witte Wijsmuller (Europese Commissie) en Kees Verhoeven (Duth Datacenter Association).

lees meer

11 november: Online masterclass Digitale Fitheid voor ambtenaren

Hoe ga je verantwoord om met zaken als veiligheid, privacy en wachtwoorden? Win kostbare tijd en vergroot uw digitale fitheid! Bouw een brein-ondersteunend systeem’ om snel en doeltreffend bij al jouw kennis te komen. De masterclassreeks met Martijn Aslander gaat op herhaling in november. Op 24 september a.s. organiseren we met Martijn een (gratis) inspiratiebijeenkomst.

lees meer

29 juni: webinar 'Dienstbaar aan regels of aan mensen?'

Het leven zit vol fundamentele veranderingen. Vaak heeft de overheid hierin een belangrijke rol. Het programma ‘Mens Centraal’ helpt overheidsinstanties om vanuit levensgebeurtenissen hun communicatie en dienstverlening te verbeteren. In dit webinar gaan we uitgebreid in op het spanningsveld tussen maatwerk en gelijke behandeling en de complexiteit van organisatieverandering.

lees meer

1 juni: Webinar ‘Monitor Open Standaarden 2020: de best scorende ICT-trajecten van het jaar!’

Ieder jaar onderzoekt Forum Standaardisatie het gebruik van open standaarden van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst in aanbestedingen. Welke organisaties deden dit heel goed en wat is het geheim achter hun succes? Wat kunnen we van hen leren?

lees meer

18 mei: Webinar 'Online overheid: dweilen met de kraan open'

Hoe krijg je regie op je internetdomeinen? En hoe voorkom je ‘dweilen met de kraan open’? In gesprek met Jacqueline Rutjens (RDDI), Güldeniz Isik (Logius), Richard van Schaik (SZW) en Seger de Laaf (AZ) delen we lessen uit de praktijk en geven we aanknopingspunten om nu te kunnen beginnen. Dinsdag 18 mei van 15:00 – 16:00 uur, graag even aanmelden.

lees meer

21 april: Kick-off 'Open op Orde'

door: Redactie iBestuur

Woensdag 21 april organiseren iBestuur en Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) een kick-off bijeenkomst rond het Actieplan Open op Orde. Doel van het plan: een grote verbeterslag voor de informatiehuishouding van de gehele Rijksoverheid. Wat zijn de achtergronden, de actielijnen en doelstellingen en wat moeten de departementen doen om hun informatiehuishouding aan de doelstellingen te laten voldoen?

lees meer

15 april: iBestuur Thuisdebat: 'De klassieke manier van aanbesteden is niet meer van deze tijd'

door: Redactie iBestuur

Voldoen de samenwerkingsmodellen zoals we die gewend zijn bij aanbestedingen nog wel? We praten erover met Lourens Visser, CIO Rijk, Mariëlle van der Zanden, CIO gemeente Utrecht, en Stefan van Oirschot, chief digital advisor Red Hat.

lees meer

15 maart: iBestuur Thuisdebat 'Digitale Zaken in een nieuw kabinet'

Digitale Zaken

door: Redactie iBestuur

Welke ‘digitale zaken’ moet het nieuwe kabinet beslist op gaan pakken de komende regeerperiode? En hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe leden van de Tweede Kamer voldoende toegerust zijn om de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken tot een factor van betekenis te maken in de besluitvorming over de digitalisering van Nederland en de dienstverlening van de overheid? Kijk, luister en denk live mee tijdens ons volgende Thuisdebat.

lees meer

11 maart: De nieuwe ‘data-beleidscyclus’

'Van beleids- naar datacyclus'

door: Redactie iBestuur

De klassieke beleidscyclus moet volgens Jan van Ginkel en Paul Strijp op de schroothoop. Is de datacyclus een goed alternatief? In een speciale Design Sprint is op 18 februari met experts een aanzet gemaakt voor een nieuw model. U kunt op 11 maart van 12:00 – 13:00 uur online bij de presentatie aanwezig zijn. Wel even aanmelden.

lees meer

8 februari: Conferentie Nederland Digitaal 2021

Op 8, 9 en 10 februari vindt de tweede editie van de landelijke Conferentie Nederland Digitaal plaats. Deels vanuit Groningen, dankzij de samenwerking met Noorden Digitaal. Alle groepen die bepalend zijn voor de digitalisering in Nederland worden in beeld gebracht. De conferentie wordt georganiseerd door de ministerise van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP.

lees meer

3 februari: Fieldlab DoIT

Op 3, 4 en 5 februari vindt het online Fieldlab 2021: Digitale Overheid in Transitie (DOiT) plaats. Een initiatief van BZK, VNG, IPO, Het Waterschapshuis en het Netwerk van Publieke Dienstverleners. Doel: aan de slag om de volgende fase te bereiken in innovatie van de digitale dienstverlening.

lees meer

4 februari: iBestuur gesprek over ICT-inkoop en open source beleid: ‘Open tenzij’

Op 4 februari kunt u een live interview bijwonen met Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie, en Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid VWS, over ICT-inkoop en open source beleid bij de overheid. Een open gesprek onder leiding van Arjan Widlak, Stichting Kafkabrigade, met als insteek: hoe stuur je als bestuurder op deze beleidslijn?

lees meer

11 december: Dag van de Actieve Openbaarmaking

De overheid moet open en transparant zijn in haar informatievoorziening, zo stelt het kabinet. Maar wat betekent actieve openbaarmaking voor de dagelijkse praktijk bij de Rijksoverheid? Op vrijdag 11 december organiseerde iBestuur de Dag van de Actieve Openbaarmaking, in samenwerking met het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) .

lees meer

1 december: webinar ‘Samenwerken op afstand’

Hoe zorg je ervoor dat je blijft innoveren, terwijl je elkaar niet fysiek kunt ontmoeten? Hoe draag je hier zelf aan bij? Bij IBM hebben ze hier de nodige ervaring mee bij onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken in België, Royal BAM, RWS en Tennet. In dit webinar introduceerden ze de ‘Garagemethode’.

lees meer

11 november: iBestuur Thuisdebat Special 'Do's and don'ts van Shared Services'

Op woensdag 11 november vond een iBestuur Thuisdebat Special plaats. Thema van het debat was ‘Do’s and don’ts van Shared Services’.

lees meer

3 november: Webinar 'Het API-ecosysteem van de overheid'

Vrijwel alle organisaties binnen de overheid maken momenteel de omslag van een traditioneel IT naar een API-ecosysteem. Er is API beleid, een API strategie en een Kennisplatform API’s. Op dinsdag 3 november Frank Terpstra (Geonovum) en Gino Laan (BZK) praatten deelnemers bij over de activiteiten, resultaten en de plannen voor de toekomst.

lees meer

4 maart: Strategische Conferentie Gebruikersvereniging Centric '2020 and beyond..'

Locatie: Capital C | Amsterdam

Tijdens de ‘Strategische Conferentie Gebruikersvereniging Centric 2020 and beyond..’ brengen we de grote uitdagingen in kaart voor de gemeenten in het nieuwe decennium: wat komt er op de gemeenten af, wat kunnen ze daar mee voor burgers en de eigen organisatie; hoe ga je daarmee aan de slag. Dit jaar en de komende jaren.

lees meer

20 november: Symposium 'De Publieksgerichte Overheid'

De overheid wil slagvaardig, klantvriendelijk, transparant en efficiënt werken. Maar tussen droom en daad staan stroperige processen en verouderde IT. Proces- en ketengericht werken kan een oplossing zijn, maar hoe implementeer je dit zodanig dat het daadwerkelijk resultaat oplevert? En is het voldoende voor de digitale transformatie waar de overheid voor staat?

lees meer

3 juni: Rondetafeldiscussie 'Cloud First!'

“De vraag is niet meer óf we in de cloud gaan, maar hóe!”

Deze vraag houdt alle grote organisaties bezig, publiek en privaat; van de banken en de verzekeraars, via de uitvoerders en ZBO’s tot de kerndepartementen. Én de provincies, zoals u van CIO van de provincie Noord-Brabant zult vernemen.

lees meer

18 februari: Rondetafeldiscussie 'Armchair auditing'

Rondetafeldiscussie 'Armchair auditing' - maandag 18 februari

Gemeentefinanciën zijn te belangrijk om exclusief aan de specialisten over te laten. Daarom onderzoeken we tijdens deze rondetafel in Nieuwspoort ‘armchair auditing’: de burger inzage geven in de uitgaven van de overheid ‘vanuit zijn leunstoel’. Hoe werkt dat? Helpt dit de lokale democratie? En kunnen we deze methodiek opschalen naar de centrale overheid? Capelle aan den IJssel probeert het uit in een pilot.

lees meer

3 december: Rondetafeldiscussie ‘Hoe halen we SAAS in huis?’

Cloud-applicaties en aanbestedingsregels

Bent u als bestuurder of beslisser verantwoordelijk voor de ICT binnen uw organisatie of voor de inkoop en aanbesteding van IT-diensten? Of bent u als juridisch adviseur betrokken bij IT-aanbestedingen?

lees meer

17 september: Rondetafeldiscussie ‘Computer says no!’

Kunstmatige intelligentie kan de kwaliteit van het bestaan verbeteren en het leven veraangenamen. Maar hoe blijf je in control over zelflerende systemen? Hoe voorkom je dat oude vooroordelen nagalmen in slimme algoritmen? Kortom: hoe zorgen we dat de belofte van kunstmatige intelligentie werkelijkheid wordt? Praat mee tijdens de rondetafeldiscussie op 17 september.

lees meer

9 april: Rondetafeldiscussie ‘Digitale dienstverlening met de menselijke maat’

Hoe kun je als uitvoeringsorganisatie in digitale communicatie rekening houden met de persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van problematische schulden? Met aan tafel CJIB, CAK, UWV en het Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders!

lees meer

27 juni: iBestuur Mobility Congres 2018

Op woensdag 27 juni vond in het Zuiderstrandtheater in Den Haag het derde iBestuur Mobility Congres plaats. Overheid, wetenschap, startups en ICT-sector ontdekten samen welke kansen de nieuwste technologie en toepassingen, Internet of Things en bijvoorbeeld Big Data bieden voor dienstverlening, primaire proces en bedrijfsvoering. Voor burgers en bedrijven– uw klanten – én uw werknemers!

lees meer

29 januari: Rondetafeldiscussie 'Implementatie van de AVG'

Hoe pak je de technische implementatie aan? Wat kunnen overheden en grote klantgegevens verwerkende bedrijven van elkaar leren? Met Belastingdienst, DSM, Connexxion en Capgemini!

lees meer

1 oktober 2017 Symposium 'Goed opdrachtgeverschap'

Bekendmaking winnaars iBestuur Prijs beste IT-opdrachtgevers

Tijdens het iBestuur symposium ‘Goed opdrachtgeverschap op 11 oktober in het Auditorium bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de iBestuur Prijs voor de beste ICT-opdrachtgevers binnen de overheid uitgereikt! Opdrachtnemers kiezen de beste opdrachtgevers.

lees meer

8 september 2017: Symposium 'Innovaties in het DSO'

Helemaal bijgepraat én zelf uitgeprobeerd: wat innovatieve technologie en big data kunnen betekenen voor de Omgevingswet! Welke mogelijkheden bieden de digitalisering van de samenleving en technologisch innovaties en hoe vinden die een plek in het DSO. Wat zijn dan de rollen van overheden en bedrijfsleven.

lees meer

17 november 2017: Het Grote Publiekszaken Selfservice Congres

Selfservice biedt de klant gemak én de gemeente een efficiencyslag! Op weg naar 100% selfservice komt u als gemeentebestuurder of directeur flink wat uitdagingen tegen. Tijdens het Grote Publiekszaken Selfservice Congres gaan we met die uitdagingen aan de slag.

lees meer

7 februari: Symposium 'Grip op privacy'

Het is een bestuurlijke verantwoordelijkheid om privacybescherming goed te borgen. Binnen de eigen organisatie, maar ook in de keten. Eenvoudig is dat niet, want privacy kent vele aspecten: maatschappelijk, juridisch, bestuurlijk, technisch en informatiebeveiliging. Al deze aspecten kwamen aan bod tijdens dit iBestuur symposium in Nieuwspoort.

lees meer

9 juni: Symposium 'De mens centraal, ook digitaal!'

Hoe zorg je er als bestuurder of als manager voor dat de burger of klant daadwerkelijk het uitgangspunt is bij beleid en dienstverlening? In samenwerking met Gebruiker Centraal. Sprekers onder andere: Tof Thissen (WERKbedrijf UWV) en Bas Eenhoorn (Digicommissaris).

lees meer

30 mei: Symposium 'Eén gezin, één aanpak, één administratie?'

Complexiteitsreductie in het sociaal domein. Hoe krijg je overzicht, hoe krijg je grip informatiestromen, hoe manage je bijvoorbeeld je zorgaanbieders? Met onder anderen Astrid Oosenbrug, Duco Stuurman, Martin Sitalsing en de gemeente Hamburg.

lees meer

29 september: Mastercourse Smart Cities

Deze mastercourse helpt u – bestuurder of projectleider bij gemeente, uitvoeringsorganisatie of beleidsdepartement – met een visie, doelstellingen én aanpak voor uw eigen smart city-pilot of smart city-project.

lees meer

23 november: Symposium 'Digitale Overheid, goed geregeld'

Software is niet tastbaar, maar je kunt de kwaliteit ervan wel degelijk controleren. Dat inzicht geeft een opdrachtgever houvast om zijn rol goed in te vullen, zorgt ervoor dat de kwaliteit van software beter wordt en verkleint de risico’s op IT-falen. Dit maakt softwarekwaliteit een onderwerp dat ook bestuurders aangaat.

lees meer

16 juni: Symposium 'Uw informatiehuishouding op orde'

Zonder informatie geen politieke besluitvorming, geen beleid en geen uitvoering. Het op orde zijn en houden van de informatiehuishouding is essentieel voor een goed functionerende overheid. Sprekers onder andere Sylvia Bronmans, directeur SSC-ICT Haaglanden en Hans Kaashoek, expert in Enterprise Information Management. Het iBestuur symposium vond plaats in Nieuwspoort (Den Haag) op 16 juni 2015.

lees meer