zoeken binnen de website

iBestuur bijeenkomsten in Nieuwspoort

Nieuwspoort symposium

iBestuur organiseert regelmatig bijeenkomsten in Perscentrum Nieuwspoort (Den Haag).

Hoogst actueel, kort maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers. Van 15.00 tot 17.30 uur, borrel na. Toegang vrij, maar let op: beperkt aantal plaatsen.

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor onze bijeenkomsten? Dat kan!
U kunt zich hier aanmelden.

 

 


Eerdere bijeenkomsten


Rondetafeldiscussie 'Cloud First!' - 3 juni 2019

“De vraag is niet meer óf we in de cloud gaan, maar hóe!”

Deze vraag houdt alle grote organisaties bezig, publiek en privaat; van de banken en de verzekeraars, via de uitvoerders en ZBO’s tot de kerndepartementen. Én de provincies, zoals u van CIO van de provincie Noord-Brabant zult vernemen.

lees meer

Rondetafeldiscussie 'Armchair auditing' - 18 februari 2019

Rondetafeldiscussie 'Armchair auditing' - maandag 18 februari

Gemeentefinanciën zijn te belangrijk om exclusief aan de specialisten over te laten. Daarom onderzoeken we tijdens deze rondetafel in Nieuwspoort ‘armchair auditing’: de burger inzage geven in de uitgaven van de overheid ‘vanuit zijn leunstoel’. Hoe werkt dat? Helpt dit de lokale democratie? En kunnen we deze methodiek opschalen naar de centrale overheid? Capelle aan den IJssel probeert het uit in een pilot.

lees meer

Rondetafeldiscussie ‘Hoe halen we SAAS in huis?’ - 3 december 2018

Cloud-applicaties en aanbestedingsregels

Bent u als bestuurder of beslisser verantwoordelijk voor de ICT binnen uw organisatie of voor de inkoop en aanbesteding van IT-diensten? Of bent u als juridisch adviseur betrokken bij IT-aanbestedingen?

lees meer

Rondetafeldiscussie ‘Computer says no!’ - 17 september 2018

Kunstmatige intelligentie kan de kwaliteit van het bestaan verbeteren en het leven veraangenamen. Maar hoe blijf je in control over zelflerende systemen? Hoe voorkom je dat oude vooroordelen nagalmen in slimme algoritmen? Kortom: hoe zorgen we dat de belofte van kunstmatige intelligentie werkelijkheid wordt? Praat mee tijdens de rondetafeldiscussie op 17 september.

lees meer

Rondetafeldiscussie ‘Digitale dienstverlening met de menselijke maat’ - 9 april 2018

Hoe kun je als uitvoeringsorganisatie in digitale communicatie rekening houden met de persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van problematische schulden? Met aan tafel CJIB, CAK, UWV en het Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders!

lees meer

Rondetafeldiscussie 'Implementatie van de AVG' - 29 januari 2018

Hoe pak je de technische implementatie aan? Wat kunnen overheden en grote klantgegevens verwerkende bedrijven van elkaar leren? Met Belastingdienst, DSM, Connexxion en Capgemini!

lees meer

Rondetafeldiscussie 'De wendbare organisatie' - 13 november 2017

De wendbare organisatie: hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld een uitvoeringsorganisatie in de publieke sector flexibel, efficiënt en adequaat kan anticiperen op externe veranderingen; van veranderingen in wetgeving of het opvangen van bezuinigingen tot heftige crises in de samenleving. Hoe richt je de organisatie in, hoe helpt digitalisering van processen, hoe werk je samen in de keten?

lees meer

Symposium 'Goed opdrachtgeverschap' - 11 oktober 2017

Bekendmaking winnaars iBestuur Prijs beste IT-opdrachtgevers

Tijdens het iBestuur symposium ‘Goed opdrachtgeverschap op 11 oktober in het Auditorium bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de iBestuur Prijs voor de beste ICT-opdrachtgevers binnen de overheid uitgereikt! Opdrachtnemers kiezen de beste opdrachtgevers.

lees meer

Symposium 'Innovaties in het DSO' - 8 september 2017

Helemaal bijgepraat én zelf uitgeprobeerd: wat innovatieve technologie en big data kunnen betekenen voor de Omgevingswet! Welke mogelijkheden bieden de digitalisering van de samenleving en technologisch innovaties en hoe vinden die een plek in het DSO. Wat zijn dan de rollen van overheden en bedrijfsleven.

lees meer

Symposium 'Grip op cybersecurity' - 22 mei 2017

U wordt in één middag bijgepraat over de stand van zaken in cybersecurity en u hoort wat u als bestuurder concreet kunt doen om ‘cybersecure’ te zijn.

lees meer

Symposium 'Grip op privacy' - 7 februari 2017

Het is een bestuurlijke verantwoordelijkheid om privacybescherming goed te borgen. Binnen de eigen organisatie, maar ook in de keten. Eenvoudig is dat niet, want privacy kent vele aspecten: maatschappelijk, juridisch, bestuurlijk, technisch en informatiebeveiliging. Al deze aspecten kwamen aan bod tijdens dit iBestuur symposium in Nieuwspoort.

lees meer

Symposium 'De mens centraal, ook digitaal!' - 9 juni 2016

Hoe zorg je er als bestuurder of als manager voor dat de burger of klant daadwerkelijk het uitgangspunt is bij beleid en dienstverlening? In samenwerking met Gebruiker Centraal. Sprekers onder andere: Tof Thissen (WERKbedrijf UWV) en Bas Eenhoorn (Digicommissaris).

lees meer

Symposium 'Eén gezin, één aanpak, één administratie?' - 30 mei 2016

Complexiteitsreductie in het sociaal domein. Hoe krijg je overzicht, hoe krijg je grip informatiestromen, hoe manage je bijvoorbeeld je zorgaanbieders? Met onder anderen Astrid Oosenbrug, Duco Stuurman, Martin Sitalsing en de gemeente Hamburg.

lees meer

Symposium 'Digitale Overheid, goed geregeld' - 23 november 2015

Software is niet tastbaar, maar je kunt de kwaliteit ervan wel degelijk controleren. Dat inzicht geeft een opdrachtgever houvast om zijn rol goed in te vullen, zorgt ervoor dat de kwaliteit van software beter wordt en verkleint de risico’s op IT-falen. Dit maakt softwarekwaliteit een onderwerp dat ook bestuurders aangaat.

lees meer

Symposium 'Uw informatiehuishouding op orde' - 16 juni 2015

Zonder informatie geen politieke besluitvorming, geen beleid en geen uitvoering. Het op orde zijn en houden van de informatiehuishouding is essentieel voor een goed functionerende overheid. Sprekers onder andere Sylvia Bronmans, directeur SSC-ICT Haaglanden en Hans Kaashoek, expert in Enterprise Information Management. Het iBestuur symposium vond plaats in Nieuwspoort (Den Haag) op 16 juni 2015.

lees meer

Symposium '3D, regie op informatie' - 3 november 2014

De komende decentralisaties moeten de maatschappelijke professionals intensiever met elkaar laten samenwerken, vooral bij meervoudige problematiek. Ze hebben daarbij IT-oplossingen nodig die niet hoofdzakelijk zijn gericht op administreren en rapporteren, maar vooral op verbinden en ondersteunen.

lees meer

Symposium 'Mobiel werken, meer dan een app' - 30 oktober 2014

‘We hebben een app, dus we zijn mobiel.’ Was het maar zo eenvoudig. Mobiel werken, van informatie opzoeken tot het updaten van de primaire systemen, krijgt ook bij de overheid voet aan de grond. Bij interacties tussen overheid en samenleving, en binnen de eigen organisaties. De ambtenaar wil zijn mobiele device net zo effectief kunnen gebruiken als thuis, maar er zijn extra waarborgen nodig voor bedrijfszekerheid en veiligheid!

lees meer

Symposium 'De toegevoegde waarde van cybersecurity' - 28 januari 2014

Het is nog steeds niet makkelijk cybersecurity te ‘verkopen’ aan bestuurders. Maar cybersecurity is niet alleen een zorg, het biedt ook kansen – voor het imago, de efficiency en de dienstverlening. Op het iBestuur symposium op 28 januari werd uitgelegd hoe je het onderwerp op de agenda zet.

lees meer