Conferentie Waardengedreven Dialogen – GenAI

Datum/tijdstip: 14 december 2023 09:30

Locatie: Den Haag, Koninklijke Schouwburg

Type: Congres

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de afgelopen tijd drie dialogen gevoerd aan de hand van de Aanpak Begeleidingsethiek (ECP) met mensen op plekken waar de technologie al wordt toegepast. Zo is er gekeken naar de mogelijke inzet van levensechte avatars voor communicatie met burgers door de politie, hulp van generatieve AI bij patiëntgesprekken in het ziekenhuis en het gebruik van ChatGPT door studenten in het onderwijs.

Op 14 december worden de resultaten van de drie dialogen gepresenteerd en gaan we met elkaar in gesprek over de geïdentificeerde waarden die hierbij een rol spelen. We gaan nader in op de handelingsperspectieven die zijn ontworpen door de betrokkenen om de waarden te borgen in de technologie, de implementatie daarvan in de omgeving en in het gebruik van GAI door ons als mens. De resultaten van de sessies en de conferentie zijn input voor het visiedocument AI waar door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan wordt gewerkt.