11 december: Dag van de Actieve Openbaarmaking

Datum/tijdstip: 11 december 2020 00:00

Locatie: Online

Type: Talkshow

Georganiseerd door: RDDI

De overheid moet open en transparant zijn in haar informatievoorziening, zo stelt het kabinet. Al in 2014 drong het parlement daar met een motie op aan. Daarbij hoort dat burgers, organisaties en bedrijven kunnen beschikken over de algemene openbare informatie van de overheid én dat zij daar zelf mee aan de slag gaat. Met andere woorden: de overheid moet zelf informatie actief openbaar maken. Dat vraagt nogal wat van iedereen die bij de Rijksoverheid werkt. Zo moet om te beginnen de informatiehuishouding op orde zijn en blijven.

Het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft verschillende producten en diensten ontwikkeld om actieve openbaarmaking te ondersteunen en de kennisontwikkeling te bevorderen. En er komt een bijzonder event: de Dag van de Actieve Openbaarmaking. Aan de hand van verschillende programmaonderdelen wordt inzicht verkregen in de betekenis van actief openbaar maken. En vooral: hoe gaan we daarmee aan de slag?

Programma

10:00 uur – 10.30 uur Introductie

Wat houdt Actief Openbaar maken in? Wat is de stand van zaken in wetgeving? Welke plannen liggen klaar?

  • Opening door Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Interview met Jacqueline Rutjes, directeur Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)
  • Presentatie Actieplan Open Overheid door Marieke Schenk, Projectleider Actieplan Open Overheid

10:45 – 11.30 uur Debat

Welke ambities zijn gewenst en haalbaar rond Actief Openbaar maken? Wat vraagt Actieve Openbaarmaking van de politieke en ambtelijke top? En van de cultuur binnen de overheid? Debat onder leiding van Marcel Bril. Met:

  • Prof.mr. Tom Barkhuysen Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Leiden
  • Wil van der Schans, onderzoeksjournalist KRO-NCRV en lid van de Wob-werkgroep VVOJ
  • Steven van Weyenberg, Tweede Kamer D66, indiener initiatiefwetsvoorstel open overheid

13:30 – 16:30 uur Webinars

Drie webinars van 45 minuten, met steeds een kwartier pauze ertussen.

Webinar 1 – Aansluiten op PLOOI
Als projectleider aansluiting op PLOOI vertelt Jelle Verburg over de voortgang van organisaties en afdelingen die momenteel aansluiten op PLOOI. Ook laat hij door middel van een korte demonstratie zien hoe het aansluiten op PLOOI eruit ziet. Vervolgens zal Maurice Veldhoven (CIO-adviseur bij OCW) vertellen over zijn ervaringen vanuit RCE met het aansluiten op PLOOI. Na deze presentaties kunnen deelnemers aan de hand van een beslisboom bepalen welke stappen zij het beste kunnen zetten om aan te sluiten op PLOOI. Aan het eind van de webinar is er gelegenheid voor vragen uit het (digitale) publiek.

Webinar 2 – Duidelijk schrijven
De Direct Duidelijk Brigade is een netwerk voor en door ambtenaren die elkaar vrijwillig helpen met duidelijke en toegankelijke communicatie. Tijdens deze webinar vertellen brigadeleider Kay Bemelen en Wouter Jongepier over het belang van duidelijke communicatie vanuit de overheid, wordt er een (on)duidelijke taalquiz gespeeld en krijgen de deelnemers van de webinar concrete schrijftips waar zij direct mee aan de slag kunnen.

Webinar 3 – Ervaringen uit de praktijk
Tijdens deze webinar vertellen drie partijen in een pitch van vijf minuten over hun belangrijkste leerpunt in het proces van het actief openbaar maken van informatie. Tijmen Vierstra (sr beleidsmedewerker EZK) deelt zijn ervaringen vanuit het NFIA waar er in een pilot gericht is gewerkt aan het in kaart brengen van de verschillende informatiecategorieën, gevolgd door een afweging welke informatie zich wél en welke informatie zich niet leent voor actieve openbaarmaking. Peter de Groot (programmamanager VWS) vertelt over de pilot over open by design bij de schriftelijke oordelen in klachtprocedures. En Alice van Rixel (beleidsmedewerker Klimaat bij LNV) deelt haar ervaringen rondom het openbaar maken van informatie over stiktof. Na de pitches is er een gesprek tussen de verschillende ervaringsdeskundigen waarbij er ook ruimte is voor vragen uit het (digitale) publiek.