15 april: iBestuur Thuisdebat: ‘De klassieke manier van aanbesteden is niet meer van deze tijd’

Datum/tijdstip: 15 april 2021 10:30

Locatie: Online

Type: Thuisdebat

Georganiseerd door: Red Hat

Op donderdag 15 april organiseren we samen met Red Hat een iBestuur Thuisdebat.
We gaan het hebben over vragen als: kan de overheid alleen écht innoveren als er veel meer ingezet wordt op open-softwareonwikkeling? Is open code het ei van Columbus? Voldoen de samenwerkingsmodellen zoals we die gewend zijn bij aanbestedingen nog wel?

Het Thuisdebat wordt gevoerd aan de hand van drie stellingen. Daar hebben we zelf ideeën over. Maar we horen ook graag weer van u wat u besproken wilt zien. Laat ons vooral weten wat u bezighoudt! Mail naar redactie@ibestuur.nl

Onder leiding van Wouter Welling, policy officer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaan we in gesprek met:
Lourens Visser
Lourens Visser is CIO Rijk

Mariëlle van der Zanden © gemeente Utrecht
Mariëlle van der Zanden is CIO bij de gemeente Utrecht

Stefan van Oirschot
Stefan van Oirschot is chief digital advisor Red Hat

Datum: 15 april
Tijd: 10:30 – 11:15 uur
Plaats: online, eigen device

Dit Thuisdebat wordt mede mogelijk gemaakt door onze partner Red Hat