iBestuur nummer 23

Omslag iBetuur nummer 23Nummer 23 van iBestuur magazine is verschenen op 4 juli 2017. U kunt het nummer hier als pdf downloaden.

- – - – -

An offer you can refuse…

door: Sophie in 't Veld, 17 augustus 2017

Sophie in 't Veld

In het digitale tijdperk hebben we 24/7, elk moment van de dag, informatie en nieuws gratis tot onze beschikking. Een simpele muisklik brengt ons naar nieuwsberichten, achtergrondartikelen, opiniestukken of social media. Gratis en voor niks. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het dan ook.

iBestuur Magazine 23

lees meer

- - - - -

Wilt u even tekenen?

door: Tim Aarts, 14 augustus 2017

visual quotes

Online val je zonder plaatje of video niet meer op. Algoritmes plaatsen berichten met visuals nu eenmaal hoger op de tijdlijn. Maar ook in de vergaderzaal neemt visueel communiceren een hoge vlucht. Steeds vaker via visual quotes.

iBestuur Magazine 23

lees meer

- - - - -

De overheid is er niet om het de burger lastig te maken

door: Liesbeth Jongkind, 10 augustus 2017

zelfredzaamheid

De overheid wil dat burgers zelfredzaam zijn. Maar ja, die zijn dat niet altijd. Het WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’ roept op tot een realistischer beeld, gebaseerd op gedragswetenschap. ‘De mens centraal’ betekent dan: processen zó ontwerpen dat een moment van onoplettendheid geen desastreuze gevolgen heeft.

iBestuur Magazine 23

lees meer

- - - - -

Erik Gerritsen: ‘Ik roep patiënten op tot guerrilla!’

door: Liesbeth Jongkind, 3 augustus 2017

Erik Gerritsen

Door eHealth wordt de zorg beter. Daar is Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, van overtuigd. Jammer dat nog maar zo weinig mensen die innovatieve zorg aangeboden krijgen. Cliënten de best mogelijk zorg geven, inclusief eHealth: dát is pas de mens centraal stellen.

iBestuur Magazine 23

lees meer

- - - - -

De gebruiker centraal, maar nu echt

door: Fred van der Molen, 2 augustus 2017

Mensen Centraal

Digitalisering verandert de verhouding tussen burger en overheid en slaagt alleen als de gebruiker centraal komt te staan. Het is méér dan de volgende fase van automatisering; digitalisering vraagt om een totaal andere ambtelijke organisatie. Digicommissaris Bas Eenhoorn in gesprek met Carolien Nicolai, actief lid van Gebruiker Centraal.

iBestuur Magazine 23

lees meer

- - - - -

Bruggenbouwers gezocht!

door: Peter Olsthoorn, 27 juli 2017

Bruggenbouwers gezocht

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) oordeelde in 2000 in ‘De digitalisering van de leefwereld’ dat de Nederlandse overheid niks hoefde te doen om een digitale tweedeling te voorkomen. De almachtige vrije markt zou deze kloof als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Niet dus.

iBestuur Magazine 23

lees meer

- - - - -

Overheid monitoren vanuit je luie stoel

door: Frits de Jong, 20 juli 2017

armchair auditing vanuit de leunstoel

Sinds enkele jaren is er veel aandacht voor het vergroten van de transparantie van het overheidsoptreden. Een van de instrumenten daarbij is de ‘armchair audit’, waarbij burgers zich kunnen informeren over bijvoorbeeld overheidsuitgaven en de effecten daarvan. Daarbij worden steeds vaker thematische kaarten gebruikt. Welke rol hebben die kaarten?

iBestuur Magazine 23

lees meer

- - - - -

De snoepwinkel van Stef Blok

door: Bas Linders, 4 juli 2017

Stef Blok

“Er is een disbalans tussen de aandacht voor het toetsen op juridische voetangels en klemmen van nieuwe wetgeving en de mate waarin wordt gekeken naar de gevolgen voor de ICT-uitvoerbaarheid.” Stef Blok is geen tech-optimist, maar wel overtuigd van de kansen die ICT biedt voor het moderniseren van de overheidsorganisatie en nieuwe diensten voor burgers en bedrijven.

iBestuur Magazine 23

lees meer

- - - - -