eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 41

 • Leve de platformgedachte

  door: Erik Bouwer

  Platformen veroveren de wereld. Ook voor de overheid is het interessant. “Naarmate vraagstukken complexer en meer gefragmenteerd worden, waarbij er vanuit allerlei richtingen en spelers data en informatie op je afkomen, wordt het traditionele, hiërarchische en vaak verkokerde model lastiger te gebruiken”, meent digitaal strateeg Marco Derksen. Samen met Platformexpert Martijn Arets onderzocht hij de mogelijkheden voor de provincie Zuid-Holland.

 • Barbapapa

  door: Sander Klous

  Sander Klous

  Het klinkt zo goed: voer een digitale transformatie door. Het suggereert dat een organisatie van A naar B moet bewegen. Maar de realiteit is: er is geen B. Een zogenaamde datagedreven organisatie is geen vaste organisatievorm, het is een organisatie waarin data het ontwerpprincipe is geworden. En dat is echt iets heel anders.

 • Grote vragen over de toekomst van onze digitale identiteit

  door: Wouter Welling

  De Europese Commissie heeft grote plannen met het European Digital Identity Framework. Qua omvang en tijdlijn een immense verbouwing van de infrastructuur rond onze digitale identiteit. Hoe gaan we dit in Nederland verantwoord vormgeven en zijn wij daar klaar voor?

 • Lokale verkiezingen: 'Waarom praat niemand over digitalisering?'

  door: Karina Meerman

  Digitalisering zit verweven in ons hele leven, werken en leren. Toch zijn er nauwelijks lokale politieke partijen die er aandacht aan besteden in hun verkiezingsprogramma. Het goede nieuws is dat het tij prima gekeerd kan worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Bestuurders en politici hoeven geen specialist te zijn op het onderwerp, zij moeten de goede vragen kunnen stellen.

 • Zakendoen met China: landelijke richtlijnen helpen lokale overheden

  door: Sjoerd Hartholt

  Waarom zou Peking invloed willen op gemeenten als pakweg Bunnik, De Wolden of Nunspeet? Laat staan heimelijk informatie willen onderscheppen? Volgens Clingendael-onderzoeker Ties Dams kunnen decentrale overheden uit andere landen een belangrijke kennispartner vormen. “Ze vormen de poort naar hoogwaardige kennisinstellingen en bedrijven.”

 • Werkveld kritisch over de Omgevingswet-ICT

  door: Pieter van den Brand

  De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is gevoelig voor storingen en het landelijk systeem ligt er regelmatig uit voor onderhoud. Tot ergernis van overheden en leveranciers die de systemen moeten testen. Al tijdens een deskundigenoverleg in de Eerste en Tweede Kamer bleken grote verschillen tussen deze kritische geluiden en de optimistische toon in de Kamerbrieven.

 • Huur eens een inbreker in

  door: Karina Meerman

  De ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Financiën lieten dit jaar hun eigen ICT-systemen deskundig aanvallen door een ingehuurde partij. Deze exercitie staat bekend als Red Teaming. We spraken met Initiatiefnemer Sylvia Cammeraat, manager Concern-control Informatievoorziening en Security bij JenV en CISO Ted Blonk van Financiën.

 • Is digitale techniek een stiefkindje bij wetgeving?

  door: Rineke van Houten

  Vier jaar na een ongevraagd advies over wetgeving en digitalisering kwam de Afdeling advisering van de Raad van State met een vervolg: zes aanbevelingen en een nieuw toetsingskader. iBestuur sprak met staatsraden Richard van Zwol, Kathalijne Buitenweg en Ronald van den Tweel. De kennis over digitalisering dringt niet altijd door tot de werkvloer van wetgevingsjuristen en bewindslieden waarschuwen ze.

 • I-strategie Rijk lanceert digitaal leiderschap

  door: Pieter van den Brand

  Publiek leiderschap is een prangend thema op de Haagse departementen. De I-strategie Rijk propageert de variant ‘digitaal leiderschap’. De pSG’s/CIO’s van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat, Eva Heijblom en Gerdine Keijzer-Baldé, gaan zoek naar modern leiderschap.