eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

Bij ons in de Tweede Kamer: Roelof Bisschop

door: Freek Blankena | 28 maart 2013

Een nieuwe Kamer, nieuwe gezichten. Dat geldt zeker voor de ‘ICT-woordvoerders’ in de fracties. Van de acht Kamerleden die in dit artikel aan het woord komen, zijn er vijf na de laatste verkiezingen in de Kamer gekomen. Wie zijn zij en wat vinden ze van de actuele onderwerpen? 8: Roelof Bisschop, SGP-fractie.

Roelof Bisschop

Roelof Bisschop, SGP (89 dagen in de Kamer)

Dit voormalig Provinciale Statenlid (Utrecht) is van huis uit docent. “Wat ICT betreft gaat de SGP zich volgend opstellen.”


Hoe actief bent u op het gebied van social media?

“Ik gebruik de social media heel terughoudend. Op Facebook had ik al een pagina, maar die gebruik ik weinig. Het Twitter-account heb ik cadeau gekregen van de SGP-jongeren en gebruik ik met een zekere regelmaat, maar niet heel frequent. Voor contact met de achterban vind ik die 140 tekens eigenlijk te weinig. Dan word ik liever door een groep mensen uitgenodigd om iets te komen uitleggen.”


Verandert de verhouding burger/overheid door de opkomst van die social media?

“Kwesties zingen op social media in de kortste keren rond. Maar je merkt ook ongeremdheid en dat heb ik in de verkiezingscampagne ook gemerkt toen een opmerking van Kees van der Staaij in de social media uit zijn verband werd gerukt. Ik weet niet wat je kunt doen om die beelden bij te stellen.”


Bij het inrichten van elektronische dienstverlening beroepen lokale overheden zich vaak op hun onafhankelijkheid en uniciteit. Welke ruimte moeten ze daarvoor krijgen?

“Wij zijn daar eenvoudig in. Wat je lokaal of regionaal kunt organiseren moet je gewoon niet landelijk wíllen doen. Met welk recht zou de landelijke overheid aan een gemeentelijke of provinciale overheid willen voorschrijven ‘zo moet je je digitale omgeving inrichten’? Dat het goedkoper kan daar heb ik twijfels over. Er zijn immers voorbeelden van projecten die goudgeld hebben gekost.”


Is ICT in bredere zin een middel om de overheid efficiënter te maken?

“De toegankelijkheid van overheidsdocumenten is enorm toegenomen. Het is natuurlijk fantastisch dat er mogelijkheden als rijksoverheid.nl, wetten.nl en de archiefdiensten zijn. Je kunt denk ik zorgen dat de toegankelijkheid van het doen van aanvragen nog een stuk klantvriendelijker wordt. Ik zie daar nog echt veel mogelijkheden en zie overheden die ook wel benutten. Maar je moet het stap voor stap uitbreiden.”


Hoe kijkt u aan tegen het belang van privacy, nu het door de opkomst van de cloud steeds minder helder is wat er met gegevens gebeurt?

“Ik ben geen deskundige op dat terrein. Maar ik denk dat voor zover een overheid de cloud overweegt, je wel heel erg goed moet kunnen borgen dat die gegevens niet op straat komen te liggen. Ik heb de indruk dat de overheid nog niet zover is. Privacy moet hier met stip bovenaan staan.”

tags: , , , , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.