eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur nummer 16

iBestuur nummer 16
Nummer 16 van iBestuur magazine verschijnt op 16 oktober 2015.

'Ik hoop dat ze rekening houden met ons'

86-jarige vrouw wil per brief en telefoon met de overheid blijven communiceren

door: Martine Hemstede, 5 november 2015

De overheid digitaliseert het contact met haar burgers. Binnenkort zijn burgers misschien wel verplicht om in eerste instantie digitaal te communiceren. Hoeveel ruimte is er dan nog voor mensen die geen computer hebben of er niet goed mee kunnen omgaan? Een 86-jarige vrouw die zich daarover zorgen maakt, klom in de pen voor een handgeschreven brief aan minister Plasterk: “Ik hoop dat er met ons rekening gehouden zal worden.”

lees meer

Belastingdienst zoekt heil in datalaag

door: Freek Blankena, 14 oktober 2015

Belastingdienst, Centrum voor applicatieontwikkeling en onderhoud (B/CAO) te Apeldoorn, foto Camiel Coenen

Geen logge IT-projecten meer, maar een ‘datalaag’ vanwaaruit belastingplichtigen gerichter te benaderen zijn. De Belastingdienst wordt ‘informatiegestuurd’, ‘subjectgericht’, efficiënter en goedkoper. Maar vooral géén Big Brother, bezweert COO Hans Blokpoel.

lees meer

De spaghetticode voorbij?

Dankzij ISO-norm aandacht voor breder kwaliteitsbegrip

door: Fred van der Molen, 28 oktober 2015

In welke mate dragen methodieken, geautomatiseerd testgereedschap en ISO-normen bij aan betere software en minder faalkosten? Deskundigen aan het woord.

lees meer

Digitale worsteling

door: Marijke van Hees, 3 december 2015

Marijke van Hees

Gedoe met apparatuur maakt menig gebruiker zenuwachtig en houdt de angst voor ICT in stand. Zo gaat de technologische revolutie langzamer dan nodig is.

lees meer

Digitalisering: vooral een kwestie van doen

door: Petra Pronk, 3 december 2015

Na alle negatieve publiciteit over overheid en ICT valt het eindrapport van Massaal Digitaal op door de positieve toon. De bereidheid onder digitaal actieve burgers om ook echt digitaal te gaan richting overheid is groot. “Een mooie uitgangspositie die veel kansen biedt”, zegt onderzoekster Ineke Graumans.

lees meer

Goede software is geen luchtspiegeling

door: Freek Blankena, 15 oktober 2015

Goede software is geen luchtspiegeling

Het komt maar al te vaak voor: een ICT-project bij de overheid dat niet van de grond komt, (mede) omdat de ontwikkelde software bij nader inzien kwalitatief onder de maat blijkt. Bestuurders/opdrachtgevers weten vaak niet wat die maat inhoudt. Maar er is wel degelijk meer grip op softwarekwaliteit mogelijk. “Elke nieuwe auto heeft toch ook een airbag?”

lees meer

Groeten uit Estland

door: Dirk Jan van der Wal, 17 november 2015

De republiek Estland is het eerste land dat e-Residency aanbiedt. Daarmee kan iedereen ter wereld een digitale identiteit verkrijgen en een bedrijf beginnen. Gevestigd in Estland. Maar waarom zou je dat willen, en wat wil de Estse overheid hiermee bereiken?

lees meer

IT-aanbestedingen: bingo!

door: Peter van Schelven, 8 september 2015

Peter van Schelven

De provincie Utrecht heeft de bingo-ballenmachine tot officieel onderdeel van de IT-aanbestedingspraktijk gemaakt, bij de preselectie van diverse inschrijvers op een aanbesteding van IT-adviseurs. Het stemt tot diepe droefheid.

lees meer

Jeannine Peek: zakendoen zonder praten kan niet

door: Bas Linders, 26 oktober 2015

Wat bespreekt Jeannine Peek, de kersverse voorzitter van brancheorganisatie Nederland ICT, eigenlijk met de overheid? Wat is het wensenlijstje van de Nederlandse ICT-industrie en hoe voorkom je steeds weer nieuwe ophef over te intieme contacten tussen ICT-bedrijven en ambtenaren?

lees meer

Juist papier beperkt je

door: Daniëlle Jansen, 24 november 2015

Horden ambtenaren zie je met hun iPad onder de arm naar vergaderingen gaan. Je zou denken dat het papierloos werken dan ook binnen gemeenten een hoge vlucht heeft genomen. Is dat echt zo?

lees meer

Met privacy wint iedereen

door: Sophie in 't Veld, 19 november 2015

Sophie in 't Veld

In de EU is het recht op privacy een wettelijk grondrecht. Wat we gewoonlijk aanduiden met ‘privacy’ is het recht op een persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens. In dit digitale tijdperk – waar overheden over onze schouders meekijken in naam van de nationale veiligheid en bedrijven onze gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden – wordt het belang van duidelijke privacyregels alleen nog maar meer benadrukt.

lees meer

Obstakels boerenbandbreedte geslecht

door: Chris Verhoef, 1 oktober 2015

Prof. Chris Verhoef

De WIBON verplicht netwerkexploitanten van infrastructuren zoals gas, elektra en riool toegang te verlenen aan glasvezelkabelaars om mee te liften op bestaande infra. Er is veel weerstand, maar de techniek is verre van nieuw. Kijk bijvoorbeeld naar Tokyo.

lees meer

Open data is leerschool voor de overheid

Open data: eenvoudig of complex veranderproces?

door: Mariëlle de Groot, 10 september 2015

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt de inspectieresultaten van lunchrooms openbaar met de Horeca inspectiekaart. Open State Foundation dringt er op aan die informatie snel als open data beschikbaar te stellen. Waarom open data zo belangrijk zijn en waarom het voor overheidsorganisaties om een aanloop vraagt.

lees meer

Relatie overheid en markt: van lose-lose naar win-win

door: Marieke Vos, 20 oktober 2015

“Ik hoorde eens een topman uit het bedrijfsleven zeggen dat de overheid ‘easy money’ is. Dat is niet goed, daar moeten we wat aan doen.” Een aantal ervaren Gateway reviewers van de overheid en topmensen uit het IT-bedrijfsleven deelden inzichten tijdens een eerste verdiepingsbijeenkomst. De relatie tussen overheid en markt kan beter, zo was de gedeelde conclusie.

lees meer

Software is geen auto

door: Maarten Hillenaar, 22 oktober 2015

Bestuurders zien ICT en met name software als iets dat moeilijk ‘vast te pakken’ is. Software is immers iets heel anders dan een auto. Maar ook de kwaliteit van software is meetbaar. Certificaten uitgeven voor softwarekwaliteit zou geen gek idee zijn.

lees meer

Vakmanschap is meesterschap

door: Jan Polkerman, 22 oktober 2015

De kwaliteit van software begint met vakmanschap. Het wordt tijd dat we in opleidingen weer leren voorspelbare software te realiseren en dat onzinnige en uiteindelijk dure concessies aan de kwaliteit van die software worden vermeden.

lees meer

‘Als opdrachtgever moet je er tijdig bij zijn’

Leveranciers over softwarekwaliteit

door: Fred van der Molen, 5 november 2015

Al lijkt software goed te werkten, onder de motorkap kan de code een ramp zijn. De betere softwareleverancier zet methoden en tools in om de kwaliteit in de breedte te verbeteren. Maar ze zien wel graag dat de opdrachtgever ze tijdens het ontwikkelen al kritisch volgt.

lees meer

‘Elias’ smoort mega-ambitie niet

door: Peter Mom, 8 oktober 2015

Gemeenten, provincies en waterschappen, althans hun koepels, sloten begin juli een bestuursakkoord met minister Schultz van Haegen over de invoering van een wet die alles rond de fysieke leefomgeving moet regelen. Omgevingswet: na het rapport-Elias een megaprogramma met mega-ambities.

lees meer