eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur nummer 17

omslag iBestuur nummer 17
Nummer 17 van iBestuur magazine is verschenen op 8 januari 2016.

Alles is ineens 'smart'

(Maar wat moet de beleidsambtenaar daarmee?)

door: Tim Aarts, 25 februari 2016

Iedereen heeft het erover: ‘The Internet of Things’. Alles is ineens ‘smart’. Maar wat betekent dat voor het werk van een ambtenaar? Moet er een ‘internet of civil servants’ komen? Hoe verbinden we de technologische mogelijkheden met het werk voor het publieke domein?

lees meer

Banken vieren eigen feestje

Idensys blijkt niet de enige inlogoptie

door: Peter Olsthoorn, 10 december 2015

Idensys – voorheen eID – gaat deze maand zijn eerste test beleven. Maar er zijn meer pilots. De Belastingdienst forceert een parallel systeem voor inloggen bij overheden – en straks webwinkels – naast Idensys. Gaat de politiek akkoord?

lees meer

De slimme mensen zitten niet per se in het stadhuis

door: Martine Hemstede, 7 januari 2016

iBestuur magazine 17-SmartCities-Bestuurders

Welk bestuurlijk gewicht geef je het verschijnsel smart city? Een smart city kan een slimme gemeente betekenen, maar het kunnen ook de burgers búiten het gemeentehuis zijn die de lokale democratie interactief maken en daarmee de stad slimmer. “Het helpt niet als je iemand de baas maakt.”

lees meer

De strijd tegen het onderbuikgevoel

Journalistiek en open data gaan goed samen

door: Corline van Es, 28 januari 2016

Datajournalistiek kan helpen om inzicht te geven in de vraagstukken van deze tijd. Argumenten kunnen ermee verrijkt worden, zodat intuïtie geen onderbuikgevoel blijft.

lees meer

De uitdagingen van de datapolis

door: Evert-Jan Mulder, 11 februari 2016

Zonder dat het al te veel opvalt, worden onze steden op dit moment ingrijpend verbouwd. Naast de fysieke infrastructuren in de stad ontstaat ongemerkt ook een digitale infrastructuur, die het mogelijk maakt data over van alles en nog wat vast te leggen.

lees meer

Design is hoe het werkt

door: Mariëlle de Groot, 14 januari 2016

Vera Winthagen - gemeente Eindhoven

Design-denken als methode om maatschappelijke problemen op te lossen – de gemeente Eindhoven heeft er beleid van gemaakt. Strategisch designer Vera Winthagen mag het in de praktijk brengen: “We veranderen het speelveld.”

lees meer

Duizend bloemen (moeten nog gaan) bloeien

door: Peter Mom, 20 januari 2016

Aan concepten, convenanten en memoranda of understanding geen gebrek. Aan verkenningen, proeftuinen en pilots evenmin. Maar aan welke toepassingen werkt smart Nederland?

lees meer

Onveilige iOverheid

door: Peter van Schelven, 3 maart 2016

Peter van Schelven

Stel, ik tik in de browser op mijn laptop www.burgerservicenummer.nl in. Heb ik dan de zekerheid dat internet mij daadwerkelijk bij dat adres van de rijksoverheid brengt? Of loop ik het risico dat een kwaadwillende ziel ergens halverwege op internet mijn route naar mijn eindbestemming ‘ombuigt’ om mij naar een andere gelijkende, maar malafide website te brengen?

lees meer

Ook de infrastructuur moet smart

door: Fred Teunissen, 25 januari 2016

Welke technische infrastructuur is nodig voor smart city-toepassingen en wat is er al? Begint alles met een goede infrastructuur en volgen de toepassingen dan – op den duur – vanzelf wel? De eerste ervaringen in de praktijk laten zien dat er nog geen Golden Rule is. Of het moet zijn dat trial and error het pad naar de slimme stad effenen. Veel hoeft het niet te kosten.

lees meer

Postcodeperikelen in Ierland

door: Chris Verhoef, 16 maart 2016

Prof. Chris Verhoef

Een postcode, denk je, dat is een simpel dingetje. Niets is minder waar. In juli 2015 is in Ierland een soort postcode ingevoerd, de Eircode. Dat ging niet van een leien dakje: mensen woonden ineens in een andere stad, of zelfs provincie, en een heel vliegveld was ineens van Limerick naar Clare verhuisd.

lees meer

Privacy, best belangrijk?!

door: Sophie in 't Veld, 7 maart 2016

Sophie in 't Veld

De afgelopen jaren staat het recht op privacy zwaar onder druk. Antiterreur, commerciële belangen of de aanpak van criminaliteit: elke gebeurtenis en elke uitdaging lijken EU-lidstaten en bedrijven aan te grijpen om de bescherming van privacy af te breken.

lees meer

Simone Roos: ‘Ambtenaren moeten gaan bewegen!’

door: Fred van der Molen, 22 december 2015

Simone Roos

Rijksambtenaren komen onvoldoende van hun plaats. Minister Blok wil hun mobiliteit vergroten. Tegelijkertijd reorganiseert het ministerie van BZK. Wat betekent die reorganisatie voor de aansturing van de ICT en de digitale programma’s? En is bij ICT-functies niet zozeer een gebrek aan flexibiliteit, maar aan deskundig personeel het grote probleem?

lees meer

Smart city: hype of hoop?

door: Freek Blankena, 16 december 2015

Wat is een smart city? De definitie varieert per stad, zo lijkt het. Vooralsnog is het een containerbegrip vol vage beloften van een betere, lokaal georganiseerde toekomst. Een beetje overleg zou geen kwaad kunnen.

lees meer

Sociale media: het ramptoerisme voorbij

door: Daniëlle Jansen, 3 maart 2016

We raken gewend aan filmpjes en ooggetuigenverslagen van rampen en aanslagen. Altijd is er wel een dashboardcamera of smartphone in de buurt die de neerstortende vliegtuigen, ontploffende bommen en aardbevingen vastlegt. Kunnen sociale media, of het Internet of Things, ook een positieve bijdrage leveren in noodsituaties?

lees meer

Ten minste houdbaar tot …

door: Peter Mom, 8 februari 2016

Een kastplank van Amsterdam naar Maastricht. Langs de A2, 220 kilometer lang. Zo veel papieren archief moet nog worden gedigitaliseerd. Daarover gaat het hier niet. Er is een actuelere opgave. Ook majeur en niet alleen voor archiefmensen, maar voor iedere ambtenaar: hoe blijven nu geproduceerde stukken vind- en leesbaar?

lees meer

Vluchten voor registratie kan niet meer

door: Marijke van Hees, 15 december 2015

Marijke van Hees

Registratie van ons doen en laten ligt gevoelig, maar vluchten daarvoor is niet meer van deze tijd. Terrorisme en vluchtelingenstromen vragen echter wel om Europees beleid.

lees meer