zoeken binnen de website

nieuws

Adviescollege ICT-toetsing waarschuwt voor invoering Omgevingswet

door: Redactie iBestuur, 11 oktober 2022

De maatschappelijke risico’s van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op of kort na 1 januari 2023 zijn groot, concludeert het ICT Adviescollege. Als het kabinet de invoering van de wet toch wil doorzetten, leidt dat waarschijnlijk tot forse problemen voor de vergunningsverlening, zoals vertraging bij bouwprojecten. Het is nu aan de Eerste Kamer om hierover te beslissen.

lees meer

Kabinet presenteert nieuwe cybersecuritystrategie

door: Redactie iBestuur, 10 oktober 2022

De ministers van EZK en JenV hebben samen met de staatssecretaris van Digitalisering de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd, inclusief een plan met concrete acties voor een digitaal veilige samenleving. Bestaande cybersecurity organisaties worden samengevoegd tot één nationale cybersecurity autoriteit.

lees meer

Datalek bij overheid door hack op extern IT-bedrijf

door: Redactie iBestuur, 8 oktober 2022

Door een hack op IT-bedrijf ID-ware zijn persoons- en pasgegevens van verschillende (overheids)organisaties gelekt, waaronder de ministeries van JenV, Defensie, Financiën en BZK, de Politieacademie en Prorail. Ook een grote hoeveelheid data van ID-ware zelf is gestolen en online gezet. De IT-leverancier ontkent dat er persoonsgegevens van Kamerleden zijn gestolen.

lees meer

Onderzoek: tekort aan IT’ers raakt Nederlandse overheid

door: Sjoerd Hartholt, 6 oktober 2022

De komende jaren komt de overheid duizenden IT’ers tekort. AG Connect, Binnenlands Bestuur en iBestuur onderzochten de situatie bij 52 overheden en overheidsorganisaties waaronder Defensie, de Belastingdienst, NVWA en lokale overheden. Meer dan driekwart geeft aan vast te lopen met hun IT-projecten.

lees meer

UWV maakt inzet algoritmes openbaar

door: Redactie iBestuur, 4 oktober 2022

UWV bouwt aan een algoritmeregister. Doel is een overzicht te publiceren van alle algoritmes die de uitvoeringsorganisatie gebruikt bij haar dienstverlening. Hierin wordt per algoritme zo begrijpelijk mogelijk beschreven wat het doel is, welke gegevens worden gebruikt en hoe deze gebruikt worden. Versie 1.0 is 3 oktober jl. online gepubliceerd.

lees meer

Algemene Zaken heeft sms'jes minister-president onvoldoende gearchiveerd

door: Redactie iBestuur, 3 oktober 2022

In een kritisch rapport oordeelt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed dat de sms’jes van premier Rutte jarenlang niet goed genoeg zijn opgeslagen in archieven. Zijn ministerie (Algemene Zaken) was hiervoor verantwoordelijk. ‘De premier archiveert zelf geen chatberichten. Daar moeten zijn ambtenaren voor zorgen,’ aldus de inspectie.

lees meer

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wettelijk verplicht

door: Redactie iBestuur, 3 oktober 2022

In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen dat ze de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wettelijk verplicht wil gaan maken voor overheden. Ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen blijven wel zelf verantwoordelijk hun informatieveiligheid. Het toezicht op informatieveiligheid wordt geïntensiveerd.

lees meer

Offensieve cyberprogramma van China baart zorgen

door: Redactie iBestuur, 30 september 2022

China kan over een tijdje met de nieuwste kwantumtechnologie eenvoudig bij gevoelige informatie over staatsgeheimen en communicatie binnen het leger. Dit kan volgens Tweede Kamerlid Queeny Rajkowski de staatsveiligheid in gevaar brengen. “Het is een informatieoorlog en daarin wordt geen schot gelost.” En: “We moeten gewoon van die troep af.’

lees meer

Omgevingswet-experts willen opnieuw uitstel van de wet

door: Martin Hendriksma, 27 september 2022

Omgevingswet-experts vrezen dat door haperende techniek en personeelsgebrek essentiële dossiers als de woningbouwopgave extra vertraging oplopen. Dat blijkt uit een peiling van I&O Research en Binnenlands Bestuur. Ook projectontwikkelaars pleiten voor uitstel. De Eerste Kamer moet bij haar vergadering op 1 november voor uitstel van de Omgevingswet stemmen, aldus een oproep van de NEPROM

lees meer

Meer centraal toezicht op naleving Wet digitale overheid

door: Alexander Leeuw, 26 september 2022

Het toezicht op de naleving van de Wet digitale overheid zal, in ieder geval op de korte termijn, een ‘meer centraal karakter’ krijgen. Dit in plaats van het interbestuurlijk toezicht. Staatssecretaris Van Huffelen onderzoekt hoe toezicht op de langere termijn eruit gaat zien. De wet moet ervoor zorgen dat mensen veilig bij overheden kunnen inloggen.

lees meer

Nederland wil meer grip op ontwikkeling 6G

door: Redactie iBestuur, 26 september 2022

Bij de ontwikkeling van 5G trokken Chinese bedrijven het initiatief naar zich toe, dat wil de Europese Commissie niet nog eens laten gebeuren met 6G. Nederland wil daar graag nauw bij betrokken worden. Het ministerie van EZK en de Topsector ICT steunen het Groeifondsvoorstel van TNO en partners voor het realiseren van het Future Networks Services programma.

lees meer

Kritiek op nieuwe cloudkoers van de overheid

door: Jasper Bakker, 22 september 2022

Twee hoogleraren die zich al jaren bezig houden met cybersecurity en privacy, Bart Jacobs en José van Dijck, zijn teleurgesteld over het besluit van de overheid om, onder strikte voorwaarden, commerciële clouds toe te staan. “Onze overheid moet haar kostbare data niet klakkeloos uitleveren aan Google en Amazon.”

lees meer

Overheid werkt aan databescherming tegen kwantumgeweld

door: Thijs Doorenbosch, 22 september 2022

De kwantumcomputer vormt een serieuze bedreiging voor de staatsveiligheid. Voor een bescherming tegen ‘store now, decrypt later’-aanvallen met de kwantumcomputer is de overheid begonnen aan een veelzijdig programma voor de bescherming van staatsgeheimen en andere informatie die langere tijd beschermd moet worden.

lees meer

Begroting 2023: Rijk vooral met zichzelf bezig bij digitalisering

door: Redactie iBestuur, 21 september 2022

De verantwoordelijkheid nemen en zorgen ‘een waardengedreven digitale samenleving’, het zijn mooie woorden van het rijk die hoog over gaan, vindt cyberburgemeester Iris Meerts. Ze mist de aandacht voor de medeoverheden. “Het zijn algemeenheden waar je het niet oneens mee kan zijn. Dit is een verhaal voor het rijk.”

lees meer

Nationale AI & Ethiek cursus

door: Redactie iBestuur, 20 september 2022

Vandaag wordt de Nationale AI & Ethiek cursus gelanceerd. De gratis online cursus is een inhoudelijk vervolg op de populaire Nationale AI-Cursus uit 2018 waar inmiddels meer dan 300.000 mensen mee zijn bereikt. In verschillende hoofdstukken wordt u geconfronteerd met dilemma’s waarbij een knoop doorgehakt moet worden.

lees meer