zoeken binnen de website

nieuws

Deel Kamer wil Europees alternatief als cloudleverancier

door: Redactie iBestuur, 17 februari 2023

VVD, Volt, D66, CDA en ChristenUnie roepen het kabinet op om af te zien van Amerikaanse Cloudaanbieders. De partijen willen dat er wordt gekozen voor een Europees alternatief. Ze zijn bang dat Nederlandse overheidsdata en persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische ruimte worden doorgegeven.

lees meer

Europa zet druk op invoering 'Open Data-richtlijn'

door: Redactie iBestuur, 16 februari 2023

De Europese Commissie daagt Nederland voor de Europese rechter omdat het de EU-regels voor het vrijgeven van overheidsinformatie nog niet ingevoerd heeft. Het Europees Hof van Justitie kan Nederland daarvoor een dwangsom of boete opleggen. Het kabinet wil voor de zomer het wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer.

lees meer

Luchtverkeersleiding start met dronevluchten over digitale snelweg

door: Redactie iBestuur, 15 februari 2023

Dit jaar start LVNL, samen met ANWB en KPN, een experiment om bemande en onbemande luchtvaart veilig samen te laten vliegen. Medische dronevluchten gaan tussen de vestigingen van ziekenhuis Isala in Zwolle en Meppel vliegen om met spoed bloed, medicijnen en diagnostische monsters te vervoeren.

lees meer

Aanbevelingen om beter toezicht te houden op inzet algoritmes

door: Redactie iBestuur, 13 februari 2023

15 februari a.s. spreekt de Kamercommissie Digitale Zaken over de inzet van algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid. Volgens het Rathenau Instituut moet de overheid aanvullende maatregelen nemen bij de verantwoorde inzet van algoritmes. In het bestuurlijk en parlementair debat moet hiervoor een waardenafweging plaatsvinden.

lees meer

Gemeenten en ministeries moeten AVG beter naleven

door: Redactie iBestuur, 13 februari 2023

Gemeenten en ministeries laten politiek-bestuurlijke afwegingen nog wel eens prevaleren boven de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit blijkt uit onderzoek Pro Facto en Hooghiemstra & Partners, in opdracht van het WODC. Uitvoeringsorganisaties zijn meer gewend aan het werken met databestanden.

lees meer

14 maart meer duidelijkheid over Omgevingswet

door: Redactie iBestuur, 11 februari 2023

De Eerste Kamer wil dat er op 7 maart plenair over de invoering van de Omgevingswet wordt vergaderd en een week later over het Ontwerp KB wordt gestemd. Dat bleek deze week bij een commissievergadering van de senaat waar door het Adviescollege ICT-Toetsing een briefing werd gegeven over het Indringend Ketentesten van het DSO.

lees meer

Impasse in Europese certificeringen cybersecurity

door: Redactie iBestuur, 7 februari 2023

De Franse regering wil niet-Europese cloudleveranciers uitsluiten van het hoogste niveau van zekerheid op gebied van cyberveiligheid. Dit tot woede van een groep kleinere landen onder leiding van Nederland. Michiel Steltman, directeur Stichting DINL (Digitale Infrastructuur Nederland) spreekt van een impasse die doorbroken moet worden.

lees meer

Burgemeester mag geen online gebiedsverbod opleggen

door: Redactie iBestuur, 6 februari 2023

Een burgemeester is niet bevoegd een online gebiedsverbod op te leggen oordeelde de bestuursrechter in Utrecht onlangs. Met een ‘openbare plaats’ wordt in de APV een fysieke plaats bedoeld. Een online bericht waarin opgeroepen wordt tot demonstratie behoort daar niet toe. Ook mag de vrijheid van meningsuiting niet beperkt worden.

lees meer

Ton Elias: "Er is veel te weinig gedaan met ons rapport"

door: Sjoerd Hartholt, 2 februari 2023

Voormalig VVD-Kamerlid Ton Elias is bijna negen jaar na het parlementair onderzoek van zijn commissie boos en teleurgesteld. Of liever gezegd: furieus. Hij constateert in gesprek met iBestuur dat er veel te weinig is gedaan met de aanbevelingen. “En dat is onbegrijpelijk en doodzonde.”

lees meer

Europa en VS bereiden AI-overeenkomst voor

door: Redactie iBestuur, 31 januari 2023

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben vrijdag 27 januari een overeenkomst aangekondigd om het gebruik van kunstmatige intelligentie te versnellen en te verbeteren om de landbouw, gezondheidszorg, noodhulp, klimaatvoorspellingen en het elektriciteitsnet te verbeteren.

lees meer

Burgers in de knel om digitalisering bankzaken

door: Redactie iBestuur, 31 januari 2023

Betaalzaken kunnen steeds meer digitaal geregeld worden, maar dat blijkt voor 2,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder niet gemakkelijk. Dit blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. Het risico van tweedeling in de maatschappij neemt hierdoor toe, waarschuwt de bank.

lees meer

Invoeringsdatum Omgevingswet: 1 januari 2024

door: Martin Hendriksma, 27 januari 2023

Wordt de zevende datum van de Omgevingswet de definitieve? Het heeft er alle schijn van nu minister De Jonge de gemeenten, provincies en waterschappen een half jaar extra respijt geeft tot de invoering. In het conceptbesluit dat De Jonge vandaag naar de Eerste Kamer stuurt, wordt gemikt op 1 januari 2024.

lees meer

Privacy First start bodemprocedure tegen ANPR massa-surveillance

door: Redactie iBestuur, 26 januari 2023

Onder de ANPR-wet worden kentekens en locaties van miljoenen auto’s in Nederland vier weken in een centrale politiedatabank opgeslagen voor onder andere opsporing en vervolging. Volgens Privacy First vormt de wet een massale privacyschending en spant daarom een rechtszaak aan tegen de Staat.

lees meer

Storing Microsoft raakte ook Tweede Kamer en gemeenten

door: Redactie iBestuur, 25 januari 2023

Een wereldwijde storing bij softwarebedrijf Microsoft trof ook overheden in Nederland. Zo waren debatten en commissievergaderingen van de Tweede Kamer moeilijker te volgen via livestreams. Bij enkele gemeenten konden mensen geen afspraken maken of paspoorten aanvragen, of was het moeilijk om contact te krijgen.

lees meer

Minister Bruins-Slot wil sterk decentraal bestuur

door: Redactie iBestuur, 24 januari 2023

Overheden moeten meer samen optrekken om beleid te maken dat uitvoerbaar is en steeds kijken hoe dat beter kan. Het kabinet wil investeren in samenwerking, oog hebben voor uitvoerbaarheid van beleid en bijdragen aan sterke medeoverheden.. Er komt een uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden (UDO).

lees meer