zoeken binnen de website

nieuws

Groter platform voor het digitale platform

door: Quita Hendrison, 12 augustus 2019

radar common ground

Parallel aan de vorming van een nieuw samenspel tussen overheid en markt – en wetenschap en publiek – groeit het aantal digitale platforms. Een platform is een digitale organisatievorm die de deelnemers ondersteunt in het samenwerken en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Voorwaarde voor het goed functioneren van het platform is dat data niet ‘opgesloten’ zitten in de systemen van een van de deelnemers.

lees meer

Uniform dataverkeer past slecht in het Heilige Huis van Thorbecke

door: Cyriel van Rossum, 8 augustus 2019

Henri Lenferink

Het VNG-project Common Ground moet ertoe leiden dat gemeenten hun dataverkeer schoeien op een gemeenschappelijke leest. Data worden losgekoppeld van programmatuur en centraal opgeslagen. Op het iBestuur Congres rees andermaal de vraag of gemeenten daartoe bereid zijn.

lees meer

Technologische innovatie: verbinden en delen

door: Rineke van Houten, 1 augustus 2019

Loes Mulder

Een Chief Innovation Officer kan helpen technologische innovatie te verankeren. Maar delen en samenwerken zijn minstens zo belangrijk.

lees meer

Transitie naar de digitale samenleving

door: Mariëlle de Groot, 30 juli 2019

Nathan Ducastel

Nieuwe techniek heeft impact op vrijwel alle aspecten van de samenleving. Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG, vindt dat de politiek bestuurlijke dialoog over de digitale transitie nog onvoldoende wordt gevoerd. De wil is er wel, ziet hij. “Ze willen het graag over die onderwerpen hebben, maar politici en bestuurders weten vaak nog niet hoe.”

lees meer

Bemoeienis van gemeenten met 5G meer dan welkom

door: Cyriel van Rossum, 25 juli 2019

Marijn Fraanje

Het 5G-netwerk komt eraan. Gemeenten zouden zichzelf en vooral hun burgers te kort doen, als zij alleen maar optreden als vergunningverleners. Zij kunnen kiezen voor de rol van aanjager van innovaties. Of misschien móeten ze dat zelfs. Dat kwam naar voren op het iBestuur Congres van woensdag 3 juli.

lees meer

'We blijven lang hangen in de e'

Beginselen van behoorlijk bestuur

door: Rineke van Houten , 18 juli 2019

Arjan Widlak

Behoorlijk ICT-bestuur kan niet zonder de menselijke factor. “E-intelligentie denkt te rechtlijnig. Redelijkheid en billijkheid is te moeilijk.”

lees meer

Agenda Digitale Overheid krijgt vaste vorm

NL Digibeter, een rolling agenda

door: Marjan Arenoe, 15 juli 2019

Nicole Zwart

Interbestuurlijk samenwerken. In stapjes. Innovatief. Deze uitgangspunten krijgen vaste vorm in de Agenda Digitale Overheid – NL DIGIbeter. De agenda is recent geactualiseerd. “In de agenda is zichtbaar geworden dat de overheid ook echt volgens de uitgangspunten van Maak Waar! aan de slag is gegaan.”

lees meer

Digicampus gelanceerd tijdens iBestuur Congres

door: Karina Meerman, 4 juli 2019

Digicampus

Alsof het nooit was weg geweest: het iBestuur Congres 2019 telde negenhonderd aanwezigen, die keus hadden uit 64 sessies. Hotel Papendal, gelegen ‘in the Dutch mountains’ van Arnhem, werd op woensdag 3 juli bevolkt door geïnteresseerden uit de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven.

lees meer

Patiëntgeheim is een soort beroepsgeheim

door: Karina Meerman, 1 juli 2019

Patientgeheim

Wanneer consumenten zelf hun medische gegevens beheren, vallen zij onder de reguliere Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer bescherming is nodig, zegt bestuurskundige en jurist Theo Hooghiemstra.

lees meer

De hele overheid het huis op orde

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

door: Quita Hendrison, 27 juni 2019

BIO

Eén normenkader voor informatiebeveiliging voor de gehele overheid: dat is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO vervangt in 2019 en 2020 de sectorale baselines informatieveiligheid voor gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar B.

lees meer

De centrale regie is terug!

Gegevensuitwisseling in de zorg

door: Karina Meerman , 26 juni 2019

Zorg

Digitale uitwisseling van gegevens in de zorg staat weer ferm op de politieke agenda. Met een Kamerbrief maakte het ministerie van VWS vorig jaar een eind aan vrijblijvendheid: elektronische gegevensuitwisseling in de zorg wordt wettelijk verplicht. Wat is er nu anders dan acht jaar geleden, toen de landelijke aanpak van uitwisseling in de zorg (het landelijk EPD) het alsnog niet haalde in de Eerste Kamer? En waarom is ICT in de zorg zo enorm complex?

lees meer

‘Maatschappelijke waarde is de reden waarom we doen wat we doen’

door: Mariëlle de Groot, 26 juni 2019

Congresinleiding

Het iBestuur Congres is voor en door alle overheden, samen met het ICT-bedrijfsleven en de wetenschap. Centraal staat de vraag: hoe komen we tot die ene digitale overheid? Mede-initiatiefnemers Maarten Schurink, secretaris-generaal ministerie van BZK, en Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving VNG, over het waarom van het congres, de weg naar die ene overheid, waar we nu staan en speerpunten voor de toekomst.

lees meer

In een goede relatie pakt ieder z’n eigen rol

Nieuw samenspel overheid en markt

door: Marieke Vos, 25 juni 2019

cocreatiehoofden

Op weg naar een toegankelijke en slagvaardige overheid zijn gemeenten en leveranciers het op hoofdlijnen met elkaar eens: de gemeentelijke IT moet eenvoudiger, sneller en beter. Daardoor verandert ook de relatie tussen gemeenten en leveranciers. iBestuur sprak met acht sleutelspelers van gemeenten en markt, die elk vanuit hun eigen perspectief en historie hun ideeën hebben over deze veranderende relatie.

lees meer

Wat is de beste weg naar de cloud?

Rondetafeldiscussie Cloud First

door: Karina Meerman, 25 juni 2019

Ronde tafel over cloud

In 2011 mochten publieke organisaties nog niet naar de cloud, aldus de brief van toenmalig minister Donner. Dit ‘nee’ verschoof naar ‘nee, tenzij’ en lijkt nu te evolueren naar ‘ja, mits’. Tijdens iBestuur’s Ronde Tafel – afgelopen 3 juni – deelden sprekers van de Londense deelgemeente Lambeth en de TU Delft hun cloudstrategie.

lees meer

‘Je hebt een zandbak nodig om dingen uit te proberen’

Digicampus

door: Kitty Döppenbecker, 24 juni 2019

Digicampus

Aan initiatieven voor digitale overheids-innovatie ontbreekt het niet, maar ze zijn versnipperd. Het nieuwe Digicampus speelt een verbindende rol en voegt iets extra’s toe. Het is een unieke samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijven én burgers. Met de potentie om Nederland tot voorbeeldland te maken.

lees meer