zoeken binnen de website

nieuws

WOZ-gegevens van waarde voor publieke en private organisaties

door: Alexander Leeuw, 29 juni 2022

Publieke en private organisaties tonen steeds meer belangstelling voor gegevens die worden getoond in het WOZ-waardeloket, constateert de Waarderingskamer. Toegangsmogelijkheden kunnen ‘bijdragen aan het bereiken van de ambities die dit kabinet heeft gericht op een federatief datastelsel’.

lees meer

RVS: Dringende herziening zorginnovatie nodig

door: Redactie iBestuur, 27 juni 2022

Het Nederlandse innovatiebeleid voor zorg en sociaal domein is dringend aan herziening toe, stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Het pleit voor nieuwe verdienmodellen en opgavegericht innoveren, en ook meer regie binnen de overheid. Secretaris-generaal VWS Marcelis Boereboom nam het advies op 27 juni in ontvangst.

lees meer

4,2 miljoen subsidie voor Dutch Societal Innovation Hub (DSIH)

door: Redactie iBestuur, 27 juni 2022

De Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) krijgt een Europese, meerjarige subsidie van 4,2 miljoen euro, gefinancierd door de Europese Commissie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De DSIH wil steden en regio’s helpen bij grote maatschappelijke transformaties met behulp van innovatie, digitalisering en nieuwe technologie.

lees meer

VNG pleit voor kaderwet informatie

22 juni 2022

Gemeenten lopen vast op de gevolgen van de versnippering van wetgeving in het informatiedomein. Dat belemmert de uitvoering van primaire processen en het op orde krijgen van de informatiehuishouding. In een brief aan de bewindspersonen pleit de VNG voor de ontwikkeling van een brede kaderwet informatie.

lees meer

Minister de Jonge wil invoering Omgevingswet per 1 januari doorzetten

door: Redactie iBestuur, 22 juni 2022

Door vast te houden aan 1 januari 2023 wil minister druk houden op het invoeringstraject. Gemeenten lopen volgens hem anders het risico ict’ers en medewerkers ruimtelijke ordening kwijt te raken. De Eerste Kamer blijft echter zeer kritisch en wil een enquête onder medewerkers van gemeenten.

lees meer

De mogelijkheden van restwarmte van datacenters

22 juni 2022

Datacenters willen een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Volgens een nieuw DDA-rapport kan datathermie (datacenter restwarmte) ingezet worden voor de verwarming van potentieel 1 miljoen woningen. Ook kan het als duurzame warmtebron een belangrijke rol spelen in het versnellen van de warmtetransitie.

lees meer

Ziekenhuizen klem gezet door softwareleveranciers

door: Redactie iBestuur, 17 juni 2022

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkent dat ziekenhuizen vaak klem gezet worden door (software)leveranciers, met name Chipsoft. Hij gaat onderzoeken hoe zijn departement zorgorganisaties kan helpen hun onderhandelingspositie te versterken. Na de zomer moet hierover uitsluitsel komen

lees meer

Zo zit de markt voor IT-beveiliging bij de overheid in elkaar

door: Redactie iBestuur, 15 juni 2022

ICT-bedrijven die zich richten op de overheid en ook in security gespecialiseerd zijn, blijken relatief schaars. Het zijn veelal middelgrote tot grote partijen, gezien de complexiteit van de overheids-IT. Microsoft domineert in IT-beveiliging bij de overheid, blijkt uit onderzoek van Partner Navigator dat veranderingen in het ICT-ecosysteem bijhoudt.

lees meer

Adviescollege ICT-toetsing: Aandacht voor relatie opdrachtgever-leverancier

door: Redactie iBestuur, 14 juni 2022

Er valt een wereld te winnen door betere marktverkenningen en door beter aan te geven wat er van leveranciers verwacht wordt. Te vaak worden aannames gedaan over de rol van de opdrachtgever of blijken de verwachtingen over de rol van leveranciers niet realistisch, schrijft het Adviescollege ICT-toetsing in haar jaarrapportage 2021.

lees meer

Amsterdam - na Kopenhagen - slimste stad ter wereld

door: Redactie iBestuur, 13 juni 2022

Amsterdam staat op de tweede plaats in de Digital Cities Index 2022, een ranglijst voor stedelijke digitale transformatie. Kopenhagen, Amsterdam, Peking, Londen en Seoel presteerden het beste dankzij succesvolle open data-projecten, AI-gestuurde verkeersbeheersystemen en slim beheer van nutsvoorzieningen, die allemaal tot duurzame resultaten leidden.

lees meer

Vestiging van hyperscale datacentra wordt streng gereguleerd

door: Redactie iBestuur, 10 juni 2022

Het kabinet heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor strikte regulering van hyperscale datacenters. Minister De Jonge: “Nederland is te klein en de schaarste is te groot om slordig om te gaan met onze ruimte of met onze energie. Vestiging van hyperscale datacentra – die veel ruimte en energie vragen – wordt daarom strikt gereguleerd en zijn slechts op enkele plekken nog mogelijk.”

lees meer

Invoeringsdatum Omgevingswet opnieuw onder druk

door: Martin Hendriksma, 9 juni 2022

De Eerste Kamer heeft het voor 21 juni geplande debat met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de invoeringsdatum van de Omgevingswet afgelast. Daarmee neemt de kans toe dat de senaat niet voor 1 juli met de invoeringsdatum van 1 januari 2023 zal instemmen. De invoering van de wet per 1 januari 2023 komt hiermee verder onder druk te staan.

lees meer

Privacy First maakt bezwaar tegen centrale databank met biometrische gegevens

door: Redactie iBestuur, 9 juni 2022

Stichting Privacy First is niet te spreken over het voornemen van staatssecretaris van Huffelen om met een wijziging van de Paspoortwet alsnog een centrale databank met biometrische gegevens (gezichtsscans en – vooralsnog “tijdelijke” – vingerafdrukken) te ontwikkelen. Wegens privacybezwaren werd de ontwikkeling van die databank begin 2011 stopgezet.

lees meer

PubHubs: open en privacy vriendelijk sociaal netwerk

door: Redactie iBestuur, 7 juni 2022

Begin volgend jaar verschijnt PubHubs, een nieuw Nederlands sociaal netwerk gebaseerd op publieke waarden als privacy, veiligheid en transparantie. PubHubs is een initiatief van de Nijmeegse hoogleraar Security, privacy en identity Bart Jacobs en José van Dijck, hoogleraar Media en Digitale Samenleving aan de Universiteit Utrecht.

lees meer

Rijk selecteert vijf partijen voor strategisch ICT-advies

door: Redactie iBestuur, 7 juni 2022

De Rijksoverheid heeft vijf partijen geselecteerd die de komende jaren de ministeries en uitvoeringsorganisaties gaan voorzien van strategisch ICT-advies. De interesse voor de aanbesteding was groot: het contract is goed voor €24 miljoen over vier jaar (met een maximum van €33 miljoen) en betreft de grote strategische IT-projecten binnen de overheid.

lees meer