Partnerpagina ICTU

Rijk werkt aan rijksbreed inzicht softwarelicenties

6 juli 2017

Hilly Buyne, vanuit het ministerie van BZK gedelegeerd opdrachtgever voor het programma SAM-Rijk en Hennie de Hoog, programmamanager SAM-Rijk bij ICTU

Als de departementen meer zicht hebben op rijksbreed vraag en aanbod van sofwarelicenties, kan dat besparingen opleveren en inkoopmanagers helpen. SAM-Rijk brengt dat in de praktijk. De softwareleveranciers hebben daar uiteindelijk ook wat aan.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Discipl: technologie voor een samenleving van de toekomst

ICTU publiceert whitepaper over platform van de toekomst

1 mei 2017

By Wilgengebroed on Flickr [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

In het rapport ‘Maak Waar’ van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid wordt gesteld dat overheden en publieke uitvoeringsorganisaties veel baat kunnen hebben bij het versnellen van de digitalisering, het gebruik van nieuwe technieken en innovaties. ICTU ontwikkelde een concept dat hier aan kan bijdragen. Wij noemen deze omgeving het DIStributed Collaborative Information PLatform (Discipl).

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

ICTU Café 19 april ‘Innovaties van nu’

13 april 2017

Technologische ontwikkelingen kunnen maatschappelijke vraagstukken vooruit helpen. Er gebeurt al veel om ons heen. In dit Café kijken we naar een paar van die ontwikkelingen. En geven we een doorkijkje naar hoe oplossingen er nu en straks uit kunnen zien.

persberichten

lees meer