partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Samenwerking zorgt voor betere apps

19 juli 2018

ICTU Nora

Hoe gebruik je apps optimaal binnen de overheid? Tijdens de NORA Gebruikersdag in mei gaven Dennis Brocker (Dienst Justitiële Inrichtingen/SSC-I) en Ronald Heukers (DICTU) een uitleg over het gebruik van apps bij de overheid en de Handreiking Mobiele App Ontwikkeling en Beheer.

lees meer

Digitale proeftuin: een leerproces

19 april 2018

e-democratie

Het stimuleren van meer directe burgerbetrokkenheid in lokale beleidsontwik- keling. Dat is het doel van een proeftuin rond digitale democratie die onlangs is gestart. De proeftuin, waarin open source participatietools een voorname rol spelen, is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met steun van ICTU, gemeenten en een aantal externe partners. Deze proeftuin is onderdeel van het actieprogramma versterking democratie en bestuur.

lees meer

Blockchainmissie naar Singapore

Stakeholders leggen contacten in innovatief epicentrum

13 februari 2018

Singapore

Nederlandse blockchainstakeholders binnen de overheid en het bankwezen togen medio november naar het sterk innoverende Singapore. Doel was kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden opzetten. Blockchainpilots.nl organiseerde de missie en ICTU en het ministerie van JenV waren ook van de partij.

lees meer

Vensters: benchmark als leerinstrument

31 januari 2018

ICTU - Vensters

Hoe sta je er als overheidsorganisatie voor en wat kun je leren van andere overheden? Om daarachter te komen gebruiken inmiddels ruim 110 publieke organisaties Vensters, een benchmarktool met een focus op leren.

lees meer

Made in Europe: digitale dienstverlening over grenzen heen

5 december 2017

ICTU

Een Belgische expat die in Rotterdam woont en online een parkeervergunning wil aanvragen bij de gemeente met haar Belgische eID. Of een Spaanse toerist die tijdens zijn vakantie in Nederland slachtoffer is geworden en bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven online met zijn eigen eID een aanvraag indient voor een financiële tegemoetkoming. Nu zijn deze scenario’s nog toekomstmuziek, maar met de inwerkingtreding van de Europese verordening eIDAS in september 2018 worden de eerste stappen gezet.

lees meer

ICTU Magazine september 2017

20 november 2017

Frank Niessink - ICTU

In het ICTU Magazine van september 2017 aandacht voor de kwaliteitsaanpak van ICTU bij software ontwikkeling, inclusief een whitepaper.

lees meer

ICTU Inspiratiedag over de overheid van nu en overmorgen

14 september 2017

ICTU Inspiratiedag

Is de Nederlandse overheid onvoldoende toegerust op de noodzakelijke digitale transformatie van beleidsvorming en dienstverlening? Zoals gesteld wordt in rapport ‘Maak Waar’ van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid? Wat is die digitale transformatie en hoe ziet die overheid van overmorgen er dan uit? Wat doen we nu al?

lees meer

Doe het optimaal digitaal

8 augustus 2017

Optimaal Digitaal

User experience, citizens experience, gedragspsychologie: kennisgebieden die kunnen helpen om de digitale overheid vorm te geven voor burgers en bedrijven. Optimaal Digitaal biedt deze kennis gebundeld en toegankelijk aan.

lees meer

Data als brandstof voor de overheid van overmorgen

7 augustus 2017

Giulietta Marani en Francois Vis

Volgens het rapport ‘Maak Waar’ van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid, kunnen overheden en publieke uitvoeringsorganisaties baat hebben bij het versnellen van digitalisering door nieuwe technieken en innovaties. François Vis en Giulietta Marani over de impact hiervan op de overheid van overmorgen.

lees meer

ICTU Magazine juni 2017

7 augustus 2017

Rathenau Instituut

In deze editie van het ICTU Magazine (voorheen Pulse) aandacht voor informatieveiligheid, digitalisering en innovaties en gebruik van Big Data in de kern daarvan.

lees meer