Partnerpagina ICTU

partnerartikelen

 • Made in Europe: digitale dienstverlening over grenzen heen

  ICTU

  Een Belgische expat die in Rotterdam woont en online een parkeervergunning wil aanvragen bij de gemeente met haar Belgische eID. Of een Spaanse toerist die tijdens zijn vakantie in Nederland slachtoffer is geworden en bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven online met zijn eigen eID een aanvraag indient voor een financiële tegemoetkoming. Nu zijn deze scenario’s nog toekomstmuziek, maar met de inwerkingtreding van de Europese verordening eIDAS in september 2018 worden de eerste stappen gezet.

  - - - - -

 • Doe het optimaal digitaal

  Optimaal Digitaal

  User experience, citizens experience, gedragspsychologie: kennisgebieden die kunnen helpen om de digitale overheid vorm te geven voor burgers en bedrijven. Optimaal Digitaal biedt deze kennis gebundeld en toegankelijk aan.

  - - - - -

 • Data als brandstof voor de overheid van overmorgen

  Giulietta Marani en Francois Vis

  Volgens het rapport ‘Maak Waar’ van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid, kunnen overheden en publieke uitvoeringsorganisaties baat hebben bij het versnellen van digitalisering door nieuwe technieken en innovaties. François Vis en Giulietta Marani over de impact hiervan op de overheid van overmorgen.

  - - - - -

 • ICTU Magazine juni 2017

  Rathenau Instituut

  In deze editie van het ICTU Magazine (voorheen Pulse) aandacht voor informatieveiligheid, digitalisering en innovaties en gebruik van Big Data in de kern daarvan.

  - - - - -

 • Rijk werkt aan rijksbreed inzicht softwarelicenties

  Hilly Buyne, vanuit het ministerie van BZK gedelegeerd opdrachtgever voor het programma SAM-Rijk en Hennie de Hoog, programmamanager SAM-Rijk bij ICTU

  Als de departementen meer zicht hebben op rijksbreed vraag en aanbod van sofwarelicenties, kan dat besparingen opleveren en inkoopmanagers helpen. SAM-Rijk brengt dat in de praktijk. De softwareleveranciers hebben daar uiteindelijk ook wat aan.

  - - - - -

 • Discipl: technologie voor een samenleving van de toekomst

  ICTU publiceert whitepaper over platform van de toekomst

  By Wilgengebroed on Flickr [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

  In het rapport ‘Maak Waar’ van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid wordt gesteld dat overheden en publieke uitvoeringsorganisaties veel baat kunnen hebben bij het versnellen van de digitalisering, het gebruik van nieuwe technieken en innovaties. ICTU ontwikkelde een concept dat hier aan kan bijdragen. Wij noemen deze omgeving het DIStributed Collaborative Information PLatform (Discipl).

  - - - - -

 • Informatiesamenleving van de toekomst vraagt om dialoog

  De informatiesamenleving stelt ons voor complexe vraagstukken. Hoe we daarmee omgaan bepaalt hoe we onze toekomstige samenleving vormgeven en de rol van de overheid daarin. Dat vraagt om een dialoog waarin we tot nieuwe inzichten kunnen komen.

  - - - - -

 • Werken met data kan niet zonder beleid

  door: Freek Blankena

  Lucas van der Meer en François Vis (rechts). Fotografie Studio Oostrum.

  Data vormen het levensbloed van organisaties, zeker ook binnen de overheid. Maar ga je als overheidsorganisatie wel goed om met die groeiende hoeveelheid gegevens? ‘Data governance’ is geen ‘IT-ding’ maar net zo belangrijk als HR-beleid en daar moeten managers en bestuurders van doordrongen raken.

  - - - - -

 • ICTU whitepaper verkent blockchain voor de overheid

  blockchain

  Blockchain is een technologie die een andere manier van organiseren mogelijk maakt. Ook de Nederlandse overheid verkent de potentie ervan. ICTU zet in een whitepaper uiteen wat blockchain inhoudt en welke mogelijkheden het biedt voor overheidsdienstverlening.

  - - - - -

 • Aansluiten op LV WOZ brengt transparantie

  door: Freek Blankena

  Op 1 oktober moet de WOZ-waarde voor burgers openbaar zijn. Gemeenten kunnen daartoe gebruik maken van de Landelijke Voorziening WOZ. Die zorgt voor eenduidige, actuele en toegankelijke WOZ-gegevens.

  - - - - -

 • De datagedreven overheid 

  Vooraf ingevulde belastingformulieren: een aangifte op maat door slim gebruik van data. We zijn er eigenlijk al aan gewend. De overheid beschikt over veel data, die kan worden benut voor een nog efficiëntere en effectievere overheid. De huidige technische mogelijkheden rondom data bieden daarvoor nieuwe kansen

  - - - - -

 • Digitale mobiliteit jaagt vernieuwing aan

  Met smartphone of tablet zijn diensten heel anders aan te pakken. Dat gaat meestal verder dan een ‘app’. Processen moeten overhoop, het beheer verandert en beveiliging wordt belangrijker. Een drietal topmanagers in de overheid licht hier de verschillende kansen en invalshoeken toe. Zij ondervinden aan den lijve hoe digitale mobiliteit nieuwe vragen oproept en nieuwe kansen biedt.

  - - - - -

 • Europese samenwerking verbetert handhaving verkeersveiligheid

  Te hard rijden. Nog altijd zorgt het voor duizenden doden op Europese verkeerswegen. In een ‘buurland’ trappen veel autobestuurders het gaspedaal net iets te diep in. Daarom besloten de Europese lidstaten eind 2013 tot implementatie van de zogeheten Cross Border Enforcement (CBE-)richtlijn. Met als doel: betere, grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid. Wat kunnen we als overheid leren van dit ketenproject?

  - - - - -

 • Samenwerken zonder ‘heg’

  RvIG, ICTU en DICTU vormen strategische alliantie

  door: Freek Blankena

  Drie grote overheidspartijen hebben elkaar gevonden. RvIG, DICTU en ICTU werken gezamenlijk aan het definiëren, bouwen en beheren van onderdelen van systemen rond persoonsgegevens. Met hun strategische alliantie houden ze kennis vast, voeren ze structurele verbeteringen door en gaan er geen zaken ‘over de heg’.

  - - - - -

 • ‘Kernvraag bij fraude: heb je het op tijd in de gaten?’

  “Fraude met persoonsgegevens is onvoorspelbaar en eigenlijk niet te voorkomen. Continu ontstaan er nieuwe mogelijkheden om fraude te plegen, bijvoorbeeld door digitalisering. Daarom is het noodzakelijk om voortdurend te anticiperen en innoveren”, aldus Mattie Blauw, clustercoördinator Aanpak Fraude (ministerie van BZK).