partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

partnerartikelen

 • Bouwstenen voor Europese gegevensuitwisseling in de zorg

  door: Marieke Vos

  De Europese Commissie wil diverse ‘data spaces’ creëren, virtuele ruimtes waar gegevens binnen verschillende domeinen veilig uitgewisseld kunnen worden. Eén daarvan is de European Health Data Space (EHDS). ICTU werkt aan de bouwstenen die nodig zijn om daar op aan te sluiten.

 • Samen oefenen voor meer weerbaarheid

  door: Marieke Vos

  Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Maar als het dan toch gebeurt, dan kun je maar beter goed geoefend hebben om te weten wat er op je afkomt. Dat geldt ook voor incidenten in de digitale wereld. Daarom wordt 31 oktober voor de vierde keer de Overheidsbrede Cyberoefening gehouden, waar dit keer heel veel overheden simultaan aan meedoen.

 • Agile werken en enterprise architectuur versterken elkaar

  Veel organisaties zijn enthousiast over agile werken. Het blijkt een vruchtbare methodiek voor softwareontwikkeling. In de praktijk zien we echter dat wat agile is ontwikkeld niet altijd vanzelf aansluit op het brede geheel van processen en IT binnen een organisatie. Daar kan het gedachtegoed van enterprise architectuur bij helpen.

 • Ontwerpen vanuit publieke waarden

  door: Marieke Vos

  De tijd dat we alleen maar de goede kant van digitale technologie zagen is voorbij, zegt Jeroen van den Hoven, professor aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het Delft Design for Values Institute. “Dit is het moment om de grote, digitale opgaven volwassen aan te pakken en publieke waarden in onze systemen te verankeren.”

 • Samenwerken als één overheid is als voetballen op een modderig veld

  Complexe vraagstukken vragen om interbestuurlijke samenwerking, dat besef is bij de overheid wel geland. Maar die samenwerking in de praktijk brengen, is ‘als voetballen op een modderig veld’. Deze uitspraak deed Rienk Hoff, van het Initiatief 1Overheid, in een gesprek over ‘samenwerken als één overheid’ tijdens het ICTU Inspiratiefestival.

 • Digitale weerbaarheid: van ‘praten over’ naar doen

  door: Karina Meerman

  Dat organisaties te maken krijgen met een hack of een datalek is helaas niet uit te sluiten. Sinds 2019 is er een oefenprogramma om overheidsorganisaties beter voor te bereiden op digitale dreigingen. Oefenen is één van de krachtigste instrumenten om tijdens en na een digitale aanval zo snel mogelijk terug te veren en de publieke dienstverlening weer op te pakken.

 • Houd de lijntjes met Europa kort

  door: Marieke Vos

  Als er één onderwerp is dat de urgentie van Europese samenwerking duidelijk maakt, ook op het vlak van digitalisering, dan is dat het Europese COVID-19-certificaat. Miljoenen Europeanen willen kunnen reizen binnen de Europese Unie en dat moet zo’n certificaat mogelijk maken. Dit is slechts één voorbeeld, er komt veel meer vanuit Europa op ons af. En daar is lang niet elke overheidsorganisatie op voorbereid.

 • Denken als een designer

  door: Marieke vos

  Design thinking is een verfrissende manier om complexe problemen op te lossen. Er zijn verschillende methoden die je helpen te denken als een designer en ze hebben allemaal één grote gemene deler: de gebruiker staat altijd centraal. Wat je daarvoor nodig hebt aan houding en vaardigheden, daarover ging het op de ‘Conferentie Design thinking bij de overheid’.