partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Microsoft

partnerweblogs

 • Veerkrachtige samenwerking, veerkrachtige resultaten

  Veel gemeenten, provincies en overheidsinstellingen merken dat ze moeite hebben om in te spelen op huidige maatschappelijke veranderingen. Dit ondanks een juiste IT-strategie en een zorgvuldig investeringsbeleid, Ofwel: verbeteringen doorvoeren op het gebied van procesoptimalisatie is geen sinecure.

 • Common Ground: Waar moet je beginnen?

  Gemeenten hebben behoefte aan een moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens. Op 23 januari aanstaande organiseert Microsoft samen met Delta 10, Parkstad-IT en VNG een follow up webinar over hoe je het beste kunt starten met Common Ground.

 • Kijk in de toekomst met een Digital Twin

  Een Digital Twin is in de basis een digitale kopie van een fysiek object of objecten. Waar u vervolgens simulaties op los kunt laten, zonder dat het operationele systeem er hinder van ondervindt. Dat kan zijn een machine, een gebouw, een gemeente, een provincie. Zelfs een heel land. Ontdek snel hoe dat werkt.

 • Verhoog uw digitale weerbaarheid

  Uit het nieuwe tweejaarlijkse Dreigingsbeeld van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat de digitale weerbaarheid bij gemeenten achterblijft. Microsoft organiseerde onlangs een webinar over drie belangrijke maatregelen. Kijk hier de video terug.

 • Leven lang ontwikkelen op IT

  Meer en beter IT-talent voor de regio Rotterdam én alle Rotterdammers digivaardig. Dat is in een notendop waar netwerkorganisatie IT Campus Rotterdam zich voor inzet. Samen met onderwijs, overheid en bedrijven zoeken zij naar een oplossing voor de enorme hoeveelheid openstaande IT-vacatures. Directeur Marijn Roelof vertelt over dit bijzondere initiatief waarbij een leven lang ontwikkelen op IT en digitale skills een belangrijk onderdeel is van een integrale aanpak.

 • Maak talent passend voor jouw IT-organisatie

  Hoe voorkom je dat er waardevolle kennis verloren gaat als veel medewerkers gelijktijdig vertrekken? En hoe zorg je voor voldoende diverse instroom in een wereld waar vraag en aanbod op de (IT) arbeidsmarkt mijlenver uit elkaar liggen? André Emmens, programmamanager bij DICTU, legt uit hoe je nieuw en vooral ook divers talent werft.

 • BIO, wat moet u weten?

  Overheidsorganen staan niet stil. Ze zijn continu in beweging. Het vertrouwen van de burger speelt daarbij een enorme hoofdrol. Wie werkt voor of met overheidspartijen kent ‘m: de BIO (Baseline informatiebeveiliging Overheid). Maar wat omvat nu die BIO? En wat moet u ermee? Ons vierde en laatste blog in de serie ‘Overheid en Publieke Cloud’.

 • Neem eventuele maatregelen, vraag goedkeuring en win advies in

  Als overheid naar de publieke cloud, kan dat zomaar? Er is publieksinformatie, voor iedereen toegankelijk. Maar er is ook vertrouwelijke informatie, die niet op straat mag komen te liggen. Het cloudbeleid van de rijksoverheid beschrijft vier stappen voor het gebruik van publieke cloud diensten: Risicoanalyse, Maatregelen, Toestemming en Advies. Blog 3 in de serie ‘Overheid en Publieke Cloud’.

 • Voer een solide risicoanalyse uit

  De grote vraag is: als u nu de cloud in gaat, hoe adresseert u risico’s? Dat kunnen privacy-risico’s en informatiebeveiligingsrisico’s zijn. Veel draait om persoonsgegevens. Maar ook duurzaamheidsrisico’s worden steeds vaker meegenomen. Alles leidt tot de vraag: wie is eindverantwoordelijk? Ons tweede blog in de serie ‘Overheid en Publieke Cloud’.

 • Als overheid naar de public cloud, wat nu?

  Vanuit de overheid zijn er 4 stappen voor publieke cloud-projecten gedefinieerd: Risicoanalyse, Maatregelen, Toestemming en Advies. Een veelgehoorde uitspraak: we zien door de bomen het bos niet meer. In een viertal blogs hier op iBestuur bieden we u alle up-to-date informatie gestructureerd aan. Dit is ons eerste blog in de serie ‘Overheid en Publieke Cloud’.