zoeken binnen de website

Projectpagina 'Over Informatie Gesproken'

rddi logo

Actief openbaarmaken met de juiste informatiehuishouding, het kan... en werkt!

nieuws | 29 augustus 2021

Laat je inspireren door het rapport over de aanpak en lessen van de pilot ‘Actieve openbaarheid TKI’s’ over Innovatie. In deze pilot werd samengewerkt met 15 verschillende Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s).

Actieve openbaarheid is niet alleen een noodzaak of wettelijke verplichting, maar kan een belangrijke bijdrage leveren aan communicatie over beleid. Goede en transparante informatievoorziening (vooraf) draagt bij aan het beter inzicht geven in het wat, waarom en hoe van besteding van publieke middelen, ook wanneer er geen actuele aanleiding is voor communicatie (via pers of media). Vanuit die houding werd het belang van deze pilot door het merendeel van de TKI’s onderkend.

Download hier het rapport ‘Pilot actieve openbaarheid TKI’s’

Achtergrond

De pilot ‘Actieve openbaarheid TKI’s’ startte in april 2020. De pilot werd geïnitieerd door het ministerie van EZK en vond plaats in samenwerking met de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s). In totaal zijn er binnen de topsectoren (zoals Agro&Food, Chemie, Energie en Life Sciences & Health) 15 verschillende TKI’s. De TKI’s zijn als uitvoerders betrokken bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Het ministerie van EZK vindt het
belangrijk dat er meer transparantie is over de financiering, werkwijze en resultaten van de TKI’s.

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.