zoeken binnen de website

Projectpagina 'Over Informatie Gesproken'

rddi logo

Actieplan 'Open op orde'

door: Rian van Heur

nieuws | 7 april 2021

Het kabinet wil de informatiehuishouding van het Rijk voor 2027 op orde brengen. Voor 1 juli 2021 moet er per ministerie en instanties een actieplan liggen hoe de doelen behaald gaan worden. Voor de coördinatie van de uitvoering wordt een regeringscommissaris aangesteld, die moet per 1 juli aan de slag zijn.

Beeld: Shutterstock

Volgens het kabinet moet de informatiehuishouding van het Rijk transparanter en beter. “We doen er te lang over om de juiste informatie te vinden, en soms vinden we de informatie helemaal niet meer”, staat in het actieplan. Het Actieplan ‘Open op Orde’ van het kabinet moet de informatiehuishouding verbeteren.

Voor het opstellen van het actieplan is een analyse uitgevoerd naar de knelpunten in de informatiehuishouding. Uit die analyse komen knelpunten naar voren zoals de de capaciteit en beschikbare expertise van informatieprofessionals en de rol van medewerkers in het primaire proces, de grote hoeveelheid en aard van informatie, de veelheid en kwaliteit van de informatiesystemen en de sturing en naleving op dit gebied.

Veranderopgave

Het Rijk heeft daarom over vier assen – kennis en kunde, aard en omvang van data, informatiesystemen en sturing – een grote veranderopgave, schrijft demissionair staatssecretaris Raymond Knops in een brief aan de Tweede Kamer. “De verandering die nodig is voor het verbeteren en toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding, kost tijd, kennis en extra middelen. Het kabinet gaat daarom uit van een rijksbrede verbeteroperatie tot en met 2026, waarbij we ook na 2026 de aandacht, kennis en middelen structureel op peil moeten houden.”

Een van de actiepunten is dat er een Besluit Informatiehuishouding Rijksoverheid komt waarin de verantwoordelijkheden en eisen met betrekking tot informatiebeheer worden vastgelegd. “Er zal meer worden gestandaardiseerd in werkprocessen en systemen, waarbij informatiekanalen als e-mail, websites en berichtenapps ook beter in beheer worden gebracht. Belangen als privacy, openbaarheid en duurzame toegankelijkheid van informatie zullen al bij het ontwerp van systemen integraal worden meegenomen”, schrijft Knops.

Dit artikel verscheen eerder op AGConnect

Het actieplan ‘Open op orde’ gaat over de verbetering van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid als reactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).
Download hier het actieplan

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.