zoeken binnen de website

personalia

Bent u actief betrokken bij de digitalisering van maatschappij en overheid? En heeft u een nieuwe functie bij de overheid, technologiebedrijf, kennisinstituut of maatschappelijke organisatie? Meld uw benoeming bij redactie@ibestuur.nl

Nicole van der Wolk directeur A&O bij Digitalisering en Overheidsorganisatie BZK

door: Redactie iBestuur, 24 maart 2023

Nicole van der Wolk wordt met ingang van 1 mei 2023 benoemd tot directeur Ambtenaar en Organisatie bij bij het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze gaat werken aan het herstel van het vertrouwen van burgers en bedrijven in de overheid.

lees meer

Maaike Verharen directeur Uitvoering Klant en Service bij UWV

door: Redactie iBestuur, 24 maart 2023

Maaike Verharen is per 17 april 2023 benoemd als nieuwe directeur Uitvoering bij Klant en Service van UWV. Maaike Verharen werkt sinds 2016 bij UWV, laatstelijk in de functie van programmadirecteur bij Gegevensdiensten.

lees meer

Richard Vielvoije directeur Rijksorganisatie ODI bij BZK

door: Redactie iBestuur, 22 maart 2023

Richard Vielvoije is per 1 maart 2023 benoemd tot directeur Rijksorganisatie Ontwikkeling Digitalisering en Innovatie (ODI) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijksorganisatie ODI is een nieuw agentschap dat het Rijk gaat helpen de eigen innovatiekracht te versterken.

lees meer

Marc Zegveld Managing Director unit ICT, Strategy & Policy bij TNO

door: Redactie iBestuur, 21 maart 2023

Op 1 april start Marc Zegveld als Managing Director voor de unit ICT, Strategy & Policy bij TNO. Deze unit houdt zich onder andere bezig met digitale technologieën en transitiemethodieken voor de maatschappelijke uitdagingen en voor economische groei.

lees meer

Yvonne van der Brugge-Wolring DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk

door: Redactie iBestuur, 10 maart 2023

Yvonne van der Brugge-Wolring wordt per 15 april directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze is sinds november 2017 algemeen directeur Logius.

lees meer

Simon Heijnen sectormanager IT bij de Auditdienst Rijk

door: Redactie iBestuur, 9 maart 2023

Simon Heijnen is per 1 april 2023 benoemd tot sectormanager IT bij de Auditdienst Rijk (ADR). Hij gaat leidinggeven aan ongeveer 100 IT-specialisten die de ADR rijksbreed inzet in de onderzoeken op de verschillende ministeries. De ADR is onderdeel van het ministerie van Financiën.

lees meer

Marc van Hilvoorde afdelingshoofd directie D&I bij Financiën

door: Redactie iBestuur, 22 februari 2023

Marc van Hilvoorde is sinds 15 februari 2023 afdelingshoofd Dienstverlening bij de directie Digitalisering en Informatisering van het ministerie van Financiën. De directie D&I is verantwoordelijk voor de informatievoorziening voor medewerkers en de invulling van IV-beleid, -kaderstelling en – monitoring.

lees meer

Lindy van de Westelaken hoofd afdeling Basisinfrastructuur en Dienstverlening bij BZK

door: Redactie iBestuur, 21 februari 2023

Lindy van de Westelaken wordt per 20 maart 2023 hoofd afdeling Basisinfrastructuur en Dienstverlening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze afdeling houdt zich bezig met de generieke digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven én de gegevensuitwisseling en infrastructuur die hiervoor nodig

lees meer

Pieter Schoehuijs niet-uitvoerend bestuurder bij Centric Holding

door: Redactie iBestuur, 16 februari 2023

Centric heeft een nieuwe bestuurder aangesteld: Pieter Schoehuijs treedt toe tot de directie als niet-uitvoerend bestuurder. Hij heeft een brede ervaring in het gebied van technologische transformatieprocessen en was CIO bij onder andere Glencore Algriculture, Capgemini en AkzoNobel.

lees meer

Peter de Baat en Bert Bouwmeester ambassadeurs Wet open overheid

door: Redactie iBestuur, 13 februari 2023

Twee oud-burgemeesters, Peter de Baat en Bert Bouwmeester, zijn actief als ambassadeurs Wet open overheid (Woo). In het kader van het project ‘Grip op informatie’ voeren ze gesprekken met gemeenteraden, colleges en gemeentelijke organisaties om de invoering van de wet te versnellen.

lees meer

Marc Allessie waarnemend DG Digitalisering en Overheidsorganisatie

door: Redactie iBestuur, 11 februari 2023

Marc Allessie is benoemd tot waarnemend directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij vervangt Marieke van Wallenburg, die medio februari 2023 secretaris-generaal wordt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

lees meer

Christa Klijn programma-DG Werk aan Uitvoering bij SZW

door: Redactie iBestuur, 9 februari 2023

Christa Klijn wordt per 15 april programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering (WaU) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze gaat een programma aanjagen om overheidsbreed te komen tot betere publieke dienstverlening.

lees meer

Irma van Gaalen-Doesburg directeur CIO-office en Integrale Veiligheid bij SZW

door: Redactie iBestuur, 1 februari 2023

Irma van Gaalen-Doesburg wordt vanaf 13 februari 2023 directeur CIO-office en Integrale Veiligheid (CIV) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Haar directie adviseert over de IV-component bij beleid en projecten, waaronder ook grote IV-projecten van het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

lees meer

Sandor Gaastra SG ministerie van Economische Zaken en Klimaat

door: Redactie iBestuur, 23 januari 2023

Sandor Gaastra is per 1 maart 2023 benoemd tot secretaris-generaal bij het ministerie van EZK. Hij was sinds september 2016 directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij hetzelfde ministerie en vanaf 2018 directeur-generaal Klimaat en Energie.

lees meer

Nieuwe samenstelling Adviescollege ICT-toetsing

door: Redactie iBestuur, 10 januari 2023

Per 1 januari kent het Adviescollege ICT-toetsing twee nieuwe leden: Nancy van der Voort en Joost Visser. Voorzitter Hans Verkruijsse en lid Paul Klint hebben afscheid genomen. Voor beiden eindigde hun benoemingsperiode van zeven jaar. Rikky van Osch heeft per 1 januari de voorzittershamer overgenomen van Hans Verkruijsse.

lees meer