zoeken binnen de website

Kees Keuzenkamp directeur Aan de Slag met de Omgevingswet

door: Redactie iBestuur | 8 december 2022

Kees Keuzenkamp wordt met ingang van 15 januari 2023 benoemd tot programmadirecteur ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’ bij het programma-directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij gaat met zijn programma de implementatie van de Omgevingswet per 1 juli 2023 ondersteunen.

Kees Keuzenkamp,| Beeld: Algemene Bestuursdienst

Het programma Aan de Slag is een interbestuurlijk programma gericht op de ondersteuning van de implementatie van de Omgevingswet per 1 juli 2023. De inwerkingtreding en implementatie van de Omgevingswet vergt veel werk en de programmadirecteur zal daarbij als katalysator fungeren. Hij geeft sturing aan de transitie die daarvoor nodig is. Daarnaast geeft de programmadirecteur direct en indirect leiding aan een directie van ongeveer 75 collega’s.

‘Implementeren van wetten is een vak, zeker als veel publieke en private partijen de complexe veranderingen op hetzelfde moment moeten realiseren,’ stelt hij op de site van de Algemene Bestuursdienst. En daar heeft hij de nodige ervaring mee. Kees Keuzenkamp is op dit moment als programmadirecteur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor de implementatie van diverse wetten in de Strafrechtketen. Daarvoor was hij als programmadirecteur/ketenregisseur bij de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS verantwoordelijk voor de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Eerder vervulde hij diverse (programma-) managementfuncties bij BZK op het gebied van informatiebeleid.

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.