zoeken binnen de website

tag: personalia

Richard Vielvoije directeur Rijksorganisatie ODI bij BZK

door: Redactie iBestuur, 22 maart 2023

Richard Vielvoije is per 1 maart 2023 benoemd tot directeur Rijksorganisatie Ontwikkeling Digitalisering en Innovatie (ODI) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijksorganisatie ODI is een nieuw agentschap dat het Rijk gaat helpen de eigen innovatiekracht te versterken.

lees meer

Marc Zegveld Managing Director unit ICT, Strategy & Policy bij TNO

door: Redactie iBestuur, 21 maart 2023

Op 1 april start Marc Zegveld als Managing Director voor de unit ICT, Strategy & Policy bij TNO. Deze unit houdt zich onder andere bezig met digitale technologieën en transitiemethodieken voor de maatschappelijke uitdagingen en voor economische groei.

lees meer

Yvonne van der Brugge-Wolring DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk

door: Redactie iBestuur, 10 maart 2023

Yvonne van der Brugge-Wolring wordt per 15 april directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze is sinds november 2017 algemeen directeur Logius.

lees meer

Simon Heijnen sectormanager IT bij de Auditdienst Rijk

door: Redactie iBestuur, 9 maart 2023

Simon Heijnen is per 1 april 2023 benoemd tot sectormanager IT bij de Auditdienst Rijk (ADR). Hij gaat leidinggeven aan ongeveer 100 IT-specialisten die de ADR rijksbreed inzet in de onderzoeken op de verschillende ministeries. De ADR is onderdeel van het ministerie van Financiën.

lees meer

Marc van Hilvoorde afdelingshoofd directie D&I bij Financiën

door: Redactie iBestuur, 22 februari 2023

Marc van Hilvoorde is sinds 15 februari 2023 afdelingshoofd Dienstverlening bij de directie Digitalisering en Informatisering van het ministerie van Financiën. De directie D&I is verantwoordelijk voor de informatievoorziening voor medewerkers en de invulling van IV-beleid, -kaderstelling en – monitoring.

lees meer

Lindy van de Westelaken hoofd afdeling Basisinfrastructuur en Dienstverlening bij BZK

door: Redactie iBestuur, 21 februari 2023

Lindy van de Westelaken wordt per 20 maart 2023 hoofd afdeling Basisinfrastructuur en Dienstverlening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze afdeling houdt zich bezig met de generieke digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven én de gegevensuitwisseling en infrastructuur die hiervoor nodig

lees meer

Pieter Schoehuijs niet-uitvoerend bestuurder bij Centric Holding

door: Redactie iBestuur, 16 februari 2023

Centric heeft een nieuwe bestuurder aangesteld: Pieter Schoehuijs treedt toe tot de directie als niet-uitvoerend bestuurder. Hij heeft een brede ervaring in het gebied van technologische transformatieprocessen en was CIO bij onder andere Glencore Algriculture, Capgemini en AkzoNobel.

lees meer

Peter de Baat en Bert Bouwmeester ambassadeurs Wet open overheid

door: Redactie iBestuur, 13 februari 2023

Twee oud-burgemeesters, Peter de Baat en Bert Bouwmeester, zijn actief als ambassadeurs Wet open overheid (Woo). In het kader van het project ‘Grip op informatie’ voeren ze gesprekken met gemeenteraden, colleges en gemeentelijke organisaties om de invoering van de wet te versnellen.

lees meer

Marc Allessie waarnemend DG Digitalisering en Overheidsorganisatie

door: Redactie iBestuur, 11 februari 2023

Marc Allessie is benoemd tot waarnemend directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij vervangt Marieke van Wallenburg, die medio februari 2023 secretaris-generaal wordt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

lees meer

Irma van Gaalen-Doesburg directeur CIO-office en Integrale Veiligheid bij SZW

door: Redactie iBestuur, 1 februari 2023

Irma van Gaalen-Doesburg wordt vanaf 13 februari 2023 directeur CIO-office en Integrale Veiligheid (CIV) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Haar directie adviseert over de IV-component bij beleid en projecten, waaronder ook grote IV-projecten van het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

lees meer

Sandor Gaastra SG ministerie van Economische Zaken en Klimaat

door: Redactie iBestuur, 23 januari 2023

Sandor Gaastra is per 1 maart 2023 benoemd tot secretaris-generaal bij het ministerie van EZK. Hij was sinds september 2016 directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij hetzelfde ministerie en vanaf 2018 directeur-generaal Klimaat en Energie.

lees meer

Nieuwe samenstelling Adviescollege ICT-toetsing

door: Redactie iBestuur, 10 januari 2023

Per 1 januari kent het Adviescollege ICT-toetsing twee nieuwe leden: Nancy van der Voort en Joost Visser. Voorzitter Hans Verkruijsse en lid Paul Klint hebben afscheid genomen. Voor beiden eindigde hun benoemingsperiode van zeven jaar. Rikky van Osch heeft per 1 januari de voorzittershamer overgenomen van Hans Verkruijsse.

lees meer

Danielle van der Winden directeur Bedrijfsvoering bij Logius

door: Redactie iBestuur, 5 januari 2023

Danielle van der Winden wordt met ingang van 13 februari 2023 directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Logius, onderdeel van de rijksoverheid. Ze werkte sinds 2009 als hoofd Bedrijfsvoering, CFO, CIO en plaatsvervangend directeur bij P-Direkt.

lees meer

Tanja van Burgel directeur Digitalisering en Informatisering bij Financiën

door: Redactie iBestuur, 20 december 2022

Tanja van Burgel wordt per 1 januari 2023 directeur Digitalisering en Informatisering, tevens plaatsvervangend CIO bij het ministerie van Financiën. Sinds april 2022 is zij al aan het werk als kwartiermaker verantwoordelijk voor het oprichten van de nieuwe directie.

lees meer

Emily Glastra nieuwe voorzitter NLdigital

door: Redactie iBestuur, 16 december 2022

Emily Glastra is door het algemeen bestuur van de branchevereniging NLdigital met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot nieuwe voorzitter. Glastra is managing director van T-Systems Nederland. Daarvoor werkte ze onder andere voor Microsoft en IBM. Ze volgt Ernst-Jan Stigter op, die sinds 2018 voorzitter is van NLdigital.

lees meer

Frank Hoekstra nieuwe CEO van Enable U

door: Redactie iBestuur, 13 december 2022

Vanaf 1 december 2022 geeft Frank Hoekstra leiding aan Enable U. Hij brengt een brede ervaring mee in het managen van snelgroeiende bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Oprichter en terugtredend CEO Frank Arts blijft aan boord als Chief Strategy Officer.

lees meer

Kees Keuzenkamp directeur Aan de Slag met de Omgevingswet

door: Redactie iBestuur, 8 december 2022

Kees Keuzenkamp wordt met ingang van 15 januari 2023 benoemd tot programmadirecteur ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’ bij het programma-directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij gaat met zijn programma de implementatie van de Omgevingswet per 1 juli 2023 ondersteunen.

lees meer

Ron Roozeboom Chief Operations Officer SSC-ICT bij BZK

door: Redactie iBestuur, 28 november 2022

Ron Roozeboom gaat per 1 januari 2023 aan de slag als Chief Operations Officer bij SSC-ICT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment manager Data Innovation a.i. bij BTO Enabling Technologies van Eneco Group. Eerder werkte hij o.a. bij de Politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

lees meer

Alex Maas directeur Beleid & Bedrijfsvoering / CIO bij Bureau ABD

door: Redactie iBestuur, 18 november 2022

Alex Maas gaat 15 januari a.s. aan de slag als directeur Beleid en Bedrijfsvoering tevens CIO bij Bureau Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment werkzaam als directeur HR en Bedrijfsvoering van de Bestuursstaf, kerndepartement van het ministerie van Defensie.

lees meer

Karin Groenendijk divisiemanager Specifieke Toepassingen bij DICTU

door: Redactie iBestuur, 9 november 2022

Karin Groenendijk is benoemd als divisiemanager Specifieke Toepassingen bij DICTU (Dienst ICT Uitvoering) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij start per 1 januari 2023. Momenteel werkt ze als Business Unit Manager Sociaal Domein bij Centric Public Sector Solutions.

lees meer

Reijer Passchier hoogleraar Digitalisering en democratie OU

door: Redactie iBestuur, 2 november 2022

Reijer Passchier is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat bij de Open Universiteit (OU). Hij wil de nieuwe leerstoel gebruiken als platform om het academische en maatschappelijke debat over de gevolgen van digitalisering voor het functioneren van de constitutie aan te jagen.

lees meer

Inge Jonker directeur Informatievoorziening (CIO) bij de FIOD

door: Redactie iBestuur, 26 oktober 2022

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) staat voor een grote opgave in het succesvol opsporen van financiële en fiscale criminaliteit. De hoeveelheden data en informatie groeien exponentieel. Inge Jonker is per 15 oktober 2022 benoemd tot directeur Informatievoorziening, Data en Innovatie (CIO).

lees meer

Floor Kloosterman hoofd afdeling I-stelsel en Vakmanschap bij BZK

door: Redactie iBestuur, 8 oktober 2022

Per 1 december 2022 gaat Floor Kloosterman aan de slag als hoofd afdeling I-stelsel en Vakmanschap bij het ministerie van BZK, onderdeel van het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie. Ze gaat in samenwerking met CIO Rijk en het CIO-beraad werken aan een digitaal sterke en vaardige Rijksoverheid, onderdeel van de I-Strategie Rijk.

lees meer

Arne van Hout directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat

door: Redactie iBestuur, 4 oktober 2022

Gemeentesecretaris van Nijmegen Arne van Hout stapt over naar het Rijk. Hij wordt per 1 december a.s. de nieuwe directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van BZK. Hij was de afgelopen tijd actief in de overheidsbrede beweging Werk aan Uitvoering (WaU) en was eerder voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren.

lees meer

Sylvia Cammeraat manager ICT-compliance & innovatie/CIO bij AZ

door: Redactie iBestuur, 30 september 2022

Sylvia Cammeraat start per 1 oktober 2022 als manager ICT- compliance & innovatie / CIO bij het ministerie van Algemene Zaken. Ze is op dit moment Hoofd Concern-Control IV en Security bij de directie Informatievoorziening en Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid en opdrachtgever van een JenV-breed cybersecurityprogramma.

lees meer

Nienke Weegink directeur Informatievoorziening bij EZK en LNV

door: Redactie iBestuur, 27 september 2022

Nienke Weegink wordt met ingang van 1 januari 2023 directeur Informatievoorziening bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Binnen het CIO-beraad heeft ze de portefeuille “I in het hart van beleid”, onderdeel van de I-strategie Rijk.

lees meer

Gino Laan nieuwe directeur RINIS

door: Redactie iBestuur, 26 september 2022

Gino Laan is benoemd als nieuwe directeur van de Stichting RINIS, deze organisatie verzorgt al ruim 25 jaar digitale gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties. Gegevens hoeven daardoor maar één keer te worden vastgelegd en kunnen daarna worden hergebruikt. Daarmee vergroten uitvoeringsorganisaties het gemak voor burgers en bedrijven.

lees meer

Jeroen Janssen hoofd Integratie Business Services bij Belastingdienst

door: Redactie iBestuur, 13 september 2022

Jeroen Janssen is per 1 september 2022 afdelingshoofd voor de keten Toeslagen bij Integratie Business Services van de directie IV van de Belastingdienst. Deze afdeling ontwikkelt, integreert en beheert diverse applicaties en is op dit moment bezig met grootschalige aanpassingen in het infrastructuur- en applicatielandschap.

lees meer

Bert Hubert, lid Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, legt functie neer

door: Redactie iBestuur, 12 september 2022

Bert Hubert, toezichthouder op de geheime diensten, heeft vrijdag zijn ontslag ingediend als toezichthouder bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Hij kan zich persoonlijk niet vinden in de voorgestelde uitbreidingen van de bevoegdheden van de diensten. BZK en Defensie willen het aftappen van internetkabels en het hacken van apparaten makkelijker maken.

lees meer

Asli Turkes afdelingshoofd Gegevensuitwisseling bij SZW

door: Redactie iBestuur, 7 september 2022

Asli Turkes start op 17 oktober als afdelingshoofd Gegevensuitwisseling bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze nieuwe afdeling gaat een centrale plaats binnen de keten van de sociale zekerheid innemen, met de focus op verantwoorde, efficiënte en effectieve inzet van gegevensuitwisseling in ketens.

lees meer

Lydia Bremmer directeur Adviescollege Openbaarheid & Informatiehuishouding

door: Redactie iBestuur, 6 september 2022

Lydia Bremmer is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot secretaris-directeur van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Zij zal samen met de voorzitter, Ineke van Gent, een be­langrijke rol vervullen in het vormgeven van de organisatie en het uitvoeren van de wettelijke advies- en bemiddelingstaken van het college.

lees meer

Mark Vermeer directeur Digitale Overheid bij BZK

door: Redactie iBestuur, 27 augustus 2022

Het ministerie van BZK heeft een nieuwe directeur Digitale Overheid benoemd. Mark Vermeer gaat vanaf 1 november a.s. de nieuwe directie vormgeven binnen het departement. De expertise op het gebied van digitalisering moet naar een hoger niveau worden getild, Vermeer gaat hierin een coördinerende voortrekkersrol vervullen.

lees meer

Chris Libert manager Strategisch Informatiebeleid bij OCW

door: Redactie iBestuur, 18 augustus 2022

Chris Libert wordt per 1 september 2022 Manager Strategisch Informatiebeleid bij de directie Kennis bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is aan hem om de informatievoorziening binnen het ministerie naar een hoger plan te tillen. Hij werkte hiervoor vanuit I-Interim Rijk als programmamanager ICT van de Toekomst bij DUO.

lees meer

Dick Ottevanger directeur Nationale Bewegwijzeringsdienst

door: Redactie iBestuur, 15 augustus 2022

Dick Ottevanger start per 1 september 2022 als directeur van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een alliantie van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en Rijkswaterstaat (RWS), verantwoordelijk voor duidelijke, uniforme bewegwijzering langs de wegen.

lees meer

Annemarie van Velsen programmadirecteur IV-strategie bij de Politie

door: Redactie iBestuur, 24 juli 2022

Annemarie van Velsen start per 1 oktober 2022 als programmadirecteur programmadirecteur IV-strategie bij de Politie. Ze is op dit moment hoofd Operatiën bij de Landelijke Eenheid van de Politie.

lees meer

Nieuwe leden Adviescollege ICT-toetsing

door: Redactie iBestuur, 18 juli 2022

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering ingestemd met de benoeming van Adri de Bruijn en Arie van Deursen als leden van het Adviescollege ICT-toetsing. De benoeming gaat in per 1 september a.s. Het adviescollege oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid.

lees meer

Caroline Koetsenruijter lid van Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

door: Redactie iBestuur, 18 juli 2022

De ministerraad heeft 15 juli jl. Caroline Koetsenruijter benoemd als lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, dat gaat adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de verbetering van de informatiehuishouding. Koetsenruijter is bekend als agressie- en conflictexpert en betrokken bij het project ‘Prettig contact met de overheid’.

lees meer

Jolein Baidenmann programmamanager Transparantie in Informatie bij EZK/LNV

door: Redactie iBestuur, 13 juli 2022

Jolein Baidenmann start per 15 juli 2022 als Programmamanager Transparantie in Informatie bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma moet een boost geven aan het op orde brengen van de informatiehuishouding en het werken aan meer openbaarheid.

lees meer

Marcel Hoogland Algemeen Directeur Justitiële ICT Organisatie bij JenV

door: Redactie iBestuur, 6 juli 2022

Marcel Hoogland start op 1 september 2022 als algemeen directeur Justitiële ICT Organisatie (JIO) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij volgt Johan Wiltvank op die met pensioen gaat. Hoogland werkt sinds 2019 bij IVO Rechtspraak als directeur IT. Eerder was hij werkzaam bij DICTU en Agentschap Telecom.

lees meer

Rianne Blacquière MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid IenW

door: Redactie iBestuur, 29 juni 2022

Rianne Blacquière start per 1 augustus als MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze werkt nu nog bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap bij de directie CIO Rijk. Onder deze vlag leverde zij vorig jaar samen met het CIO-beraad de I-strategie Rijk op.

lees meer

Mariette Lokin van Belastingdienst naar Hooghiemstra & Partners

28 juni 2022

Mariette Lokin start op 1 juli als principal consultant bij Hooghiemstra & Partners. Ze gaat zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van de AVG, informatiehuishouding, multi party computing, authenticatie en autorisatie. Hiernaast blijft ze verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De verbinding tussen wetgeving en digitalisering blijft de rode draad in haar werk.

lees meer

Marianne Ottevanger hoofd Strategische Beheerorganisatie DSO bij BZK

door: Redactie iBestuur, 27 juni 2022

Marianne Ottevanger wordt met ingang van 15 augustus 2022 hoofd Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet-LV (Landelijke Voorziening) bij het ministerie van BZK, verantwoordelijk voor de afspraken rondom het strategisch beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

lees meer

Mariya Hulzebosch per 1 juli hoofd Beleidsinformatie bij BZK

16 juni 2022

Mariya Hulzebosch wordt per 1 juli 2022 benoemd als hoofd Beleidsinformatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De missie van de afdeling is rijksbreed bedrijfsvoeringsbeleid datagedreven maken, met als doel op basis van feiten en cijfers sturing geven aan beleid en verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer.

lees meer

Ineke van Gent voorzitter Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

door: Redactie iBestuur, 3 juni 2022

De ministerraad heeft Ineke van Gent benoemd tot voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Samen met Amma Asante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad) en Martin Berendse (directeur-bestuurder Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam) gaan zij het adviescollege vormen.

lees meer

Bianca Rouwenhorst per 1 juni directeur Informatiebeleid/CIO bij VWS

door: Redactie iBestuur, 3 juni 2022

Bianca Rouwenhorst is per 1 juni 2022 directeur Informatiebeleid en CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij volgt Ron Roozendaal op, die per 1 mei de overstap maakte naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar is hij aan de slag gegaan als kwartiermaker Digitale Samenleving.

lees meer

Geert-Jan van de Ven per 1 juni nieuwe directeur CIP

door: Redactie iBestuur, 2 juni 2022

Geert-Jan van de Ven volgt per 1 juni Ad Reuijl op als directeur van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Reuijl, oprichter van het CIP in 2012, bereikt in augustus 2022 de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werkt tot aan zijn pensionering voor CIP en blijft daarna als adviseur aan CIP verbonden.

lees meer

Andries Kok directeur Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving bij VNG

door: Redactie iBestuur, 11 mei 2022

Andries Kok start op 1 juni als directeur van de nieuwe directie Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze directie bestrijkt vrijwel alle basisfuncties van gemeenten: arbeidszaken, lokale democratie, gemeenterecht, financiën, informatiesamenleving en veiligheid. Hij werkte voorheen als teamleider Financiën bij de VNG.

lees meer

Rudy van Belkom directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek

door: Redactie iBestuur, 4 mei 2022

Rudy van Belkom is per 1 mei de nieuwe directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Hij werkte al bij STT als senior onderzoeker en ontwikkelde vorig jaar de Technologie Kieswijzer, een stemhulp over tech-gerelateerde onderwerpen. Onlangs bracht hij zijn boek ‘Alive and Clicking’ uit waarin hij betoogt dat er hoop is voor de democratie.

lees meer

Ron Roozendaal per 1 mei kwartiermaker Digitale Samenleving/pDG

door: Redactie iBestuur, 21 april 2022

Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid en CIO bij VWS, maakt per 1 mei de overstap naar het ministerie van BZK. Als kwartiermaker Digitale Samenleving/plaatsvervangend DG gaat hij uitvoering geven aan de Hoofdlijnenbrief Digitalisering die in maart naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat kondigde hij aan tijdens een bijeenkomst van Code For NL op 21 april jl.

lees meer

Bert Kroese benoemd tot Director of the Statistics Department van het IMF

door: Redactie iBestuur, 8 april 2022

Bert Kroese, plaatsvervangend DG en CIO van het Centraal Bureau voor de statistiek, wordt per 15 augustus benoemd tot Chief Statistician and Data Officer en Director of the Statistics Department van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. Het is voor het eerst in lange tijd dat er weer een Nederlander benoemd wordt in een functie op het hoogste niveau van het IMF.

lees meer

Bas den Hollander wordt algemeen directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

door: Redactie iBestuur, 1 april 2022

Bas den Hollander wordt per 1 mei de nieuwe directeur van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij volgt Rhodia Maas op die per 1 februari j.l. aantrad als directeur-generaal IND. Den Hollander was sinds drie jaar directeur Digitale Samenleving bij BZK.

lees meer

Suradj Bahadoersing directeur Dienstencentrum bij ministerie van Justitie en Veiligheid

door: Redactie iBestuur, 31 maart 2022

Suradj Bahadoersing wordt per 1 mei 2022 benoemd tot directeur Dienstencentrum bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het DC biedt ondersteuning en geeft advies aan verschillende dienstverleningsdomeinen: inkoop, informatiebeheer, huisvesting en werkplekvoorzieningen.

lees meer

Marko Stupar algemeen directeur bij CIBG

door: Redactie iBestuur, 30 maart 2022

Marko Stupar start per 1 juli 2022 als algemeen directeur bij CIBG. Deze uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. Om zo overheidsbeleid te vertalen naar zo gebruiksvriendelijk mogelijke dienstverlening.

lees meer

Philip Komen directeur Strategie en Bedrijfsvoering Justitiële ICT Organisatie

door: Redactie iBestuur, 29 maart 2022

Philip Komen gaat per 1 mei 2022 aan de slag als directeur Strategie en Bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend algemeen directeur van de Justitiële ICT Organisatie. Hij is sinds 2018 hoofd CTO-office bij de Justitiële ICT Organisatie en vanuit die rol verantwoordelijk voor de strategie van de organisatie.

lees meer

Dany Venema per 1 mei directeur Doc-Direkt bij BZK

door: Redactie iBestuur, 24 maart 2022

Dany Venema wordt met ingang van 1 mei 2022 directeur Doc-Direkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment manager Strategie bij de Justitiële Informatiedienst (JustID) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij gaat o.a. richting geven aan de organisatie verandering die volgt uit de toenemende digitalisering en het actieplan Open op Orde.

lees meer

Joost Romswinckel stafhoofd Generieke ICT Voorzieningen en CTO bij het RIVM

door: Redactie iBestuur, 15 maart 2022

Joost Romswinckel is per 1 maart officieel van start gegaan als stafhoofd Generieke ICT Voorzieningen bij het RIVM. Hij vervult hiernaast de rol van Chief Technology Officer (CTO). De benoeming komt voort uit de nieuw ingerichte directie Informatievoorziening. Hij was al sinds oktober 2018 werkzaam bij het SSC-Campus voor het RIVM als Hoofd Operations en CTO (a.i.).

lees meer

Michiel Boots beoogd directeur-generaal Economie en Digitalisering bij EZK

door: Redactie iBestuur, 28 februari 2022

Michiel Boots start 1 maart 2022 als kwartiermaker van het nieuwe directoraat-generaal Economie en Digitalisering bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij is ook de boogd directeur-generaal van dit DG dat gericht is op het goed functioneren van de (digitale) economie en markten in Nederland.

lees meer

Chris Wauters Chief Technology Officer bij SSC-ICT

23 februari 2022

Chris Wauters wordt per 1 april a.s. Chief Technology Officer bij SSC-ICT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de dienstverleningsstrategiedienstverleningsstrategie van SSC-ICT.

lees meer

Flory Verhaag Business Unit Manager IT Applicatie Services bij SSC-ICT

door: Redactie iBestuur, 17 februari 2022

Flory Verhaag wordt per 1 april a.s. business Unit Manager IT Applicatie Services bij SSC-ICT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze wordt resultaatverantwoordelijk voor de doorontwikkeling, levering en beheer van een gevarieerd applicatieportfolio waaronder het Rijksportaal, P-Direkt en zo’n 200 andere bedrijfsvoering applicaties.

lees meer

Roelien Kamminga (VVD) nieuwe voorzitter Kamercommissie Digitale Zaken

door: Redactie iBestuur, 10 februari 2022

De 35 leden van de commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer hebben 9 februari jl. uit hun midden een nieuwe voorzitter gekozen. Roelien Kamminga (VVD) volgt SP-parlementariër Renske Leijten op als voorzitter van de commissie. Ze is sinds de verkiezingen vorig jaar lid van de Tweede Kamer en zit nog in 16 andere commissies van de Tweede Kamer.

lees meer

Erik Joustra directeur Shared Service Center ICT bij BZK

door: Redactie iBestuur, 12 januari 2022

Erik Joustra wordt met ingang van 1 maart 2022 directeur Shared Service Center ICT bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op dit moment is hij werkzaam als CIO en afdelingsmanager ICT bij de gemeente Almere. SSC ICT is één van de grootste ICT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid.

lees meer

Alexandra van Huffelen staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

3 januari 2022

Alexandra van Huffelen van D66 wordt staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, onderdeel van het ministerie van BZK. Zij is nu nog staatssecretaris van Financiën waar ze onder andere de afhandeling van het Toeslagenschandaal uitvoert. In haar nieuwe rol moet de D66-politica de strategische hoofdlijnen bij de digitalisering van de overheid bewaken.

lees meer

Jantina Woudstra wordt algemeen directeur RDW

door: Redactie iBestuur, 29 december 2021

Jantina Woudstra wordt per 1 april 2022 algemeen directeur van de RDW. Zij volgt daarmee Ab van Ravestein op. Woudstra is momenteel werkzaam als directeur Netwerkontwikkeling & -Ontwerp bij NS. Ze is daarmee bekend met de wereld van mobiliteit.

lees meer

Arnoud van Gemeren nieuwe hoofdredacteur iBestuur

6 december 2021

iBestuur krijgt een nieuwe hoofdredacteur. Arnoud van Gemeren gaat per 1 januari bij Sijthoff Media aan de slag om ons platform verder te ontwikkelen en te versterken. Daarnaast gaat hij proposities ontwikkelen om de community van publieke en private partijen nog beter te bedienen. Heleen Hupkens, huidig hoofdredacteur iBestuur, blijft betrokken als online content manager.

lees meer

Ron Kolkman hoofdingenieur-directeur, tevens CIO bij Rijkswaterstaat

door: Redactie iBestuur, 1 december 2021

Ron Kolkman start op 15 februari 2022 als hoofdingenieur-directeur Centrale Informatievoorziening (HID CIV), tevens Chief Information Officer (CIO) bij Rijkswaterstaat (RWS). Ron volgt daarmee Perry van der Weijden op die half oktober aan de slag ging als partner bij Netcompany.

lees meer

Jan Markink benoemd als rapporteur digitalisering Raad van Europa

door: Redactie iBestuur, 26 november 2021

Gelders gedeputeerde Jan Markink is benoemd als rapporteur op het onderwerp digitalisering voor de Raad van Europa. Daarmee haalt hij een belangrijke Europese adviespost binnen voor Nederland. Het rapport Smart Cities en Smart Regions en de bijbehorende aanbevelingen moet in het najaar van 2022 af zijn. Markink schrijft het rapport samen met het Schotse SNP raadslid Tony Buchanan.

lees meer

Ingrid Thijssen treedt toe tot Raad van Advies ECP

door: Redactie iBestuur, 24 november 2021

Ingrid Thijssen is toegetreden tot de Raad van Advies bij ECP. Ingrid Thijssen is sinds 15 september 2020 voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. In al haar functies speelde digitalisering een belangrijke rol en Ingrid heeft een passie voor technologie.

lees meer

Johanna Hirscher tijdelijk lid Raad van Bestuur UWV

door: Redactie iBestuur, 17 november 2021

Johanna Hirscher treedt per 1 december 2021 tijdelijk in dienst bij het UWV als lid van de Raad van Bestuur. Gedurende vijf maanden vervangt ze Nathalie van Berkel die met zwangerschapsverlof gaat. Zij vervangt Van Berkel op de portefeuille Dienstverlening, ICT en bedrijfsvoering.

lees meer

Folkert-Jan de Groot hoofd Strategisch Informatiebeleid bij OCW

door: Redactie iBestuur, 8 november 2021

Folkert-Jan de Groot wordt per 10 januari 2022 hoofd Strategisch Informatiebeleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij heeft de opdracht de kwaliteit van de informatievoorziening en de digitalisering op een hoger plan te tillen. Ook is hij plaatsvervangend CIO.

lees meer

Freek van Makkelenberg divisiemanager Generieke Diensten bij DICTU

door: Redactie iBestuur, 1 november 2021

Freek van Makkelenberg start per 1 janauri 2022 als divisiemanager Generieke Diensten bij DICTU, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij de Divisie Generieke diensten werken ruim 400 medewerkers in 6 teams met een gezamenlijke omzetverantwoordelijkheid van 180 miljoen euro.

lees meer

Meryem El Bouyahyaoui directeur IV/CIO bij CIBG

door: Redactie iBestuur, 13 oktober 2021

Meryem El Bouyahyaoui start 1 december 2021 als directeur Informatiemanagement/CIO bij CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

lees meer

Henk de Jong nieuwe directeur Rathenau Instituut

door: Redactie iBestuur, 7 oktober 2021

Het bestuur van de KNAW heeft Henk de Jong benoemd tot directeur ad interim van het Rathenau Instituut. De Jong volgt de in augustus overleden Melanie Peters op, die directeur was sinds 2015.

lees meer

Linnet Taylor benoemd tot hoogleraar International Data Governance

door: Redactie iBestuur, 4 oktober 2021

Dr. Linnet Taylor is met ingang van 1 oktober 2021 benoemd tot hoogleraar International Data Governance aan Tilburg University. Haar onderzoek richt zich op digitale data, vertegenwoordiging en democratie, met bijzondere aandacht voor transnationale governance kwesties

lees meer

Britt van den Berg CIO bij de SVB

door: Redactie iBestuur, 4 oktober 2021

Britt van den Berg is per 1 september 2021 gestart als Chief Information Officer (CIO) bij de Sociale Verzekeringsbank. Ze volgt Emine Özyenici op die als hoofddirecteur bedrijfsvoering en CIO bij het ministerie van JenV aan de slag ging. Van den Berg was hiervoor CIO bij het CIBG, waar ze de afgelopen jaren verschillende senior managementfuncties bekleedde.

lees meer

Maarten Bruinsma directeur Bedrijfsvoering bij DICTU

door: Redactie iBestuur, 16 september 2021

Maarten Bruinsma start per 1 november 2021 als directeur Bedrijfsvoering bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij werkt momenteel op interim basis als Transitiemanager Common Ground bij de VNG.

lees meer

Lodewijk Asscher aanjager voor Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

11 september 2021

Lodewijk Asscher is benoemd tot aanjager van het nieuwe Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, waarvan de Universiteit Twente één van de oprichters is. De UT bundelt in dit centrum de krachten rondom veiligheid en digitalisering met de Koninklijke Marechaussee, de Politieacademie, hogeschool Saxion, Aventus, de gemeente Apeldoorn en Apeldoornse bedrijven

lees meer

Peter den Held directeur Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie bij Logius

7 september 2021

Peter den Held wordt per 1 november 2021 directeur Digitale Programma’s bij Logius. Logius zorgt samen met partners voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. ‘Digitalisering biedt kansen om de dienstverlening van de overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker te maken’, aldus Den Held.

lees meer

Peter Luijendijk COO bij SSC-ICT

2 september 2021

Peter Luijendijk begint per 13 september 2021 in zijn nieuwe functie als Chief Operations Officer bij SSC-ICT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij wordt verantwoordelijk voor de delivery van SSC-ICT en is tevens de plaatsvervangend CEO.

lees meer