zoeken binnen de website

Marc van Hilvoorde afdelingshoofd directie D&I bij Financiën

door: Redactie iBestuur | 22 februari 2023

Marc van Hilvoorde is sinds 15 februari 2023 afdelingshoofd Dienstverlening bij de directie Digitalisering en Informatisering van het ministerie van Financiën. De directie D&I is verantwoordelijk voor de informatievoorziening voor medewerkers en de invulling van IV-beleid, -kaderstelling en – monitoring.

Marc van Hilvoorde | Beeld: Algemene Bestuursdienst

Onder de plaatsvervangend secretaris-generaal is onlangs een nieuwe directie ´Digitalisering en Informatisering´ (D&I) ingericht. Deze directie moet een betrouwbare en stabiele IV-dienstverlener binnen het departement worden, in de nabijheid van gebruikers en werkend vanuit een strak georganiseerde achterkant die zorgt voor moderne, robuuste IT-ondersteuningsmiddelen.

Als afdelingshoofd speelt Marc van Hilvoorde een belangrijke rol bij het realiseren van bovengenoemde doelstelling. Ook vervult hij de rol van Chief Technology Officer (CTO) van het beleidsdepartement. Hij gaat de ambtelijke en politieke leiding adviseren over digitaliseringsonderwerpen.

Marc van Vilvoorde was afdelingshoofd ICT Diensten en Voorzieningen en plaatsvervangend CIO Rijk bij het Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap en tactisch beheer van rijksbrede voorzieningen en diensten, zoals het vernieuwde Rijksportaal en het rijksbrede videoconferencing portfolio. Hiervoor vervulde hij managementfuncties bij Logius, KPMG, PricewaterhouseCoopers en de Belastingdienst.

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.