Podcastserie Digitalisering op drift deel 1: Mobiliteit in de digitale toekomst

fallback

Luistertijd: 50 minuten

Het wordt steeds drukker op straat en ook minder veilig. Het moet slimmer. Tegelijk wordt de mobiliteitssector een belangrijke rol toegekend in de ontwikkeling van een schoner klimaat. Hoe kijken bedrijven en overheden naar mobiliteit in de digitale toekomst?

Onder leiding van Marcel Bril gaan met elkaar in gesprek:
Iskander Smit, Lab director City of Things Lab aan de TU Delft
Marleen Peters, hoofd CIO office bij de RDW
Edward Cox, Algemeen Directeur Louwman Group Services
Jacqueline van Wees, sales director Pegasystems

Uitdagingen

De mobiliteitssector zit in een belangrijke transitiefase. Edward Cox vergelijkt het met de periode rond 1900. In New York werd het straatbeeld gedomineerd door paardenkoetsen. “Dertig jaar laten was het beeld volledig omgekeerd. Stel, je was toen hoefsmid of rijtuigbouwer, in die transitie zitten wij nu ook, maar dan jaren later. Je zult maar autodealer zijn!” De tijd dat het erom ging een product zo goed mogelijk aan de man te brengen is voorbij. “We houden ons nu bezig met het vervullen van een mobiliteitsbehoefte.”
“Technologie biedt nieuwe mogelijkheden,” stelt Iskander Smit. “Maar pas op, de technologie neemt soms ook de regie over.” Bij ontwerpers staat de mens steeds centraal, maar nieuwe technologieën gaan verder. “Bij ons staat de vraag centraal: hoe regulier je dat dan,” reageert Marleen Peters. “Wat worden de toelatingseisen als er steeds meer IT in een auto zit. Wat is de rol van de overheid in die snelle technologische ontwikkelingen.”
Jacqueline van Wees: “Mensen zijn meer en meer op zoek naar totaaloplossingen, terwijl bedrijven zijn ingericht in silo’s, waarin ze gewend zijn bepaalde producten aan de man te brengen. De vraag is dan hoe je je organisatie kunt inrichten zodat je nog steeds het overzicht houdt over de klantreis. Daar worstelen veel organisaties mee.”

De slimme stad

“Hoe slim al?”, vraagt Marcel Bril. De laatste jaren gaan de ontwikkelingen qua slimme stad ontzettend snel, beaamt visiting professor Iskander Smit aan de TU Delft. Een voorbeeld dat hij noemt, is de adaptieve stad waarbij de stad zich met behulp van technologie aanpast aan de burgers. Denk aan straatlantaren die je volgen, zodat er altijd licht is. Of regensensoren die ervoor zorgen dat fietsers niet meer hoeven te wachten bij het stoplicht. “Dingen worden zo ook burgers in de stad. Je moet dus gaan kijken hoe je gaat samenleven met de technologie in de stad. De stad verandert, er is een digitale laag bijgekomen, denk aan zelfstandige bezorgrobotjes.”
Maar het roept ook veel nieuwe vragen op. Smit: “Bijvoorbeeld wie de eigenaar is van de data in de stad en wie neemt er de beslissingen over de verschillende diensten.” De RDW die onder andere toezicht houdt op de technische staat van voertuigen, volgt deze ontwikkelingen op de voet, zegt Marleen Peters. Hoe het er precies uit gaat zien, dat weet de dienst nog niet in alle gevallen. Een voorbeeld is de regulering of toelating van zelfrijdende auto’s. “Het betekent dat een auditor ook kennis moet hebben van de technologie. Al onze dienstverlening moeten we onder de loep nemen. We zijn al begonnen met het omscholen van mensen. En we halen ook mensen met die kennis in huis. Er zal de komende jaren alleen nog maar meer aan komen. Regulations uit Brussel volgen elkaar in hoog tempo op.” Er liggen kansen. Als voorbeeld noemt ze ‘Slim parkeren’. “De RDW beschikt over veel parkeerdata, als je die koppelt aan navigatiesoftware dan weet je actueel of er ergens parkeerplek is.” Ze ziet ook risico’s, met name op het gebied van security. De software in auto’s heeft direct effect op de verkeersveiligheid. Je moet er toch niet aan denken die iemand auto’s gaat hacken.”

Nieuwe generatie digitale platformen

Hoewel nog niet duidelijk is hoe de toekomst er uit komt te zien en welke rol de organisaties daarin gaan spelen, zijn alle partijen zich wel aan het voorbereiden wat komen gaat. Jacqueline van Wees van Pegasystems merkt dat bedrijven gaan van reactief reageren naar proactief kunnen reageren naar het voorspellen van ontwikkelingen. “Daarnaast vragen ze steeds meer om een nieuwe generatie digitale platformen waarbij wendbaarheid en kunnen veranderen beter gefaciliteerd moeten kunnen worden. Net als het kunnen open communiceren met andere ecosystemen.”
De transitie gaat niet altijd even snel, merkt Cox van Louwman Group: “De mobiliteitssector is een traditionele sector en moet wennen aan die veranderingen.” Hij begint daarom klein bij zijn organisatie. “We hebben iemand binnen de afdeling vrijgemaakt die als een soort van startup bij projecten aan tafel zit. De onderliggende IT wordt dynamisch, je krijgt een platform van netwerken. Je zet in elk geval geen IT meer neer voor de eeuwigheid.”

Digitalisering op drift

In onze podcastserie Digitalisering op drift brengen AG connect en iBestuur bestuurders en IT-professionals uit de publieke en private wereld met elkaar in gesprek over de verdere ontwikkeling en bestendiging van digitale aspecten van onze samenleving. We willen ideeën en inzichten met elkaar delen rondom thema’s als innovatie, veiligheid en maatschappelijke impact. We dagen bedrijven en overheden uit met ons mee te praten en te denken….

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Pegasystems