Podcastserie Digitalisering op Drift deel 2: ‘We moeten anders naar IT-talent kijken’

fallback

Luistertijd 40 minuten

Onder leiding van Marcel Bril gingen met elkaar in gesprek:
Frank Coster, CIO Randstad Groep Nederland
Magchiel van Meeteren, CIO ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Viktor Bos, program director TechConnect
Jacqueline van Wees, sales director Pega Systems

CIO BZK Maghiel van Meeteren is vooral op zoek naar ontwikkelaars, beheerders en data-specialisten. “Voor die laatst twee groepen zijn vacatures voor juniors goed in te vullen, maar seniors kunnen we lastig aan ons binden.” Het Rijk is naarstig op zoek naar IT’ers want aan de ene kant neemt is er veel vraag naar digitale producten en daarnaast vergrijst het huidige personeelsbestand. “Hoe we hiermee om moeten gaan, is een fors vraagstuk.”
Bij het werven van nieuwe professionals zet de overheid in op dat het om maatschappelijk relevant werk gaat. “Dat trekt mensen wel over de streep”, zegt Van Meeteren. “Tegelijkertijd hebben ambtenaren het geurtje om zich heen hangen of het nu tof is om er mee te werken. Daar moeten we iets mee als overheid.” Initiatieven zijn er bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking departementen of uitvoeringsorganisaties. Van Meeteren: “Dat staat wel nog in de kinderschoenen. Samen met de uitvoeringsorganisaties die zijn aangesloten bij BZK kijken we of we meer kunnen poolen. Er zijn uitvoeringsorganisaties die de werving van IT’ers goed zelf kunnen, denk aan de Belastingdienst. Maar voor kleinere uitvoeringorganisaties is dat lastiger. Door krachten te bundelen wordt het voor professionals interessanter om er toch te solliciteren en te blijven.”

Volgens Bos is het tijd dat organisaties anders kijken naar talent. “De tekorten zijn enorm en de diversiteit in de sector is klein. Als TechConnect zijn we begonnen om meer vrouwen of mensen met andere culturele achtergronden naar IT te krijgen.” Daartoe heeft TechConnect verschillende programma’s. “Allereerst moeten die programma’s ervoor zorgen dat IT een optie wordt. Maar als het een optie is, dan weten ze bijvoorbeeld ook niet goed waar ze moeten beginnen. Voor al die stappen hebben we oplossingen gevonden. Zo is er bijvoorbeeld Tekkie worden dat een gidsfunctie heeft naar werken in de IT door oa. vlogs.”

Vanuit TechConnect zijn er twee zij-instromers aan de slag bij Randstad Group Nederland. Volgens Coster gaat het om twee vrouwen die ver van IT afstonden en die nu in een zeer technisch team aan het werk zijn. “Je moet als werkgever wel het lef hebben om iemand naar binnen te halen die misschien er niet helemaal klaar voor is, maar wel wilt. De betrokkenheid van deze dames is superhoog. Als je bereid bent om te investeren, dan levert het dus ook veel op.”
Bij Randstad worden teams gevormd met juniors en mediors. “Die kunnen misschien hetzelfde doen als een senior. Juist door de breedte te zoeken en niet bang te zijn om te investeren en de tijd te nemen.” Bos vult aan: “We moeten het met elkaar doen om over die hobbel heen te komen. Als je ruimte maakt voor juniors, starters of zijinstromers zijn zij over 2 tot 3 jaar waar nu de vacatures op worden uitgeschreven.”

Digitalisering op drift

In onze podcastserie Digitalisering op drift brengen AG connect en iBestuur bestuurders en IT-professionals uit de publieke en private wereld met elkaar in gesprek over de verdere ontwikkeling en bestendiging van digitale aspecten van onze samenleving. We willen ideeën en inzichten met elkaar delen rondom thema’s als innovatie, veiligheid en maatschappelijke impact. We dagen bedrijven en overheden uit met ons mee te praten en te denken….

Deel 1: Mobiliteit in de digitale toekomst

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Pegasystems