zoeken binnen de website

Basisregistraties: de uitdagingen in de praktijk

De toverbal van de uitvoeringspraktijk

door: Marcel Rietdijk, 18 februari 2014

Belastingkantoor Groningen

Veel organisaties zijn bezig met het inpassen van het gebruik van basisregistraties in hun werkprocessen. In een blogreeks neemt het cluster STelsel Oplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT) van het programma i-NUP u mee in de soms weerbarstige wereld van de uitvoering. Een wereld waarin basisregistraties mooie kansen bieden. Maar zien we die altijd scherp? En hoe gaan we om met informatiekundige, juridische en veranderkundige vraagstukken?

reacties: 9

lees meer

HADORA: een Haagse Documentaire Referentie Architectuur

door: André Scheer, 5 februari 2014

Stadhuis Den Haag-interieur

Digitale informatie duurzaam bewaren én efficiënt gebruiken is voor de overheid belangrijk. Diversiteit van sectorspecifieke wetgeving maakt dit voor gemeenten echter niet eenvoudig. Het lonkende perspectief van volledige digitalisering in 2017– bijdragend aan dienstverlening, ketensamenwerking en bezuinigingen – vraagt om een oplossing. Eind 2011 heeft KING hiervoor een handreiking opgesteld: de “Baseline Informatiehuishouding Gemeenten”. De gemeente Den Haag heeft deze toegepast: een Haagse Documentaire Referentie Architectuur.

lees meer

Cybersecurity: Het positieve van een dreiging (Verslag symposium)

door: Freek Blankena, 2 februari 2014

De toegevoegde waarde van cybersecurity

Cybersecurity zit sinds ‘DigiNotar’ bij bestuurders wel tussen de oren, maar ze zijn nog te reactief, incidentgedreven en gericht op de eigen organisatie. Ze zouden van de nood ook een deugd kunnen maken, zo bleek op het symposium ‘De toegevoegde waarde van cybersecurity’ van iBestuur en Capgemini.

lees meer

De Basisregistratie Topografie als open data

door: Ben Bruns, 30 januari 2014

Basisregistratie Topografie

Alterra Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van open data op het gebruik van de BRT. Uit deze meting blijkt dat in het afgelopen jaar vooral het gebruik door bedrijven sterk is toegenomen. Bedrijven experimenteren met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Ook is een verbreding van het gebruik van de BRT in nieuwe toepassingsvelden te zien, zoals cultuur, recreatie, creatieve industrie en (nieuwe) media.

lees meer

Nederlandse ICT-industrie moet het roer omgooien

door: Henri Rauch, 23 januari 2014

Voormalig stadhuis Enschede

ICT-leveranciers gijzelen intellectueel eigendom, en daarmee hun klanten, omdat zij tot in den treure profijt willen halen uit elk stukje software dat de vrucht is van hun creativiteit. Dit wordt gevoed bij sommige ICT-leveranciers door een monopolistisch beeld met een toekomst waarin zij hele branches aan zich binden. Het is tijd voor een omslag in het denken van deze spelers. Van de ICT-brancheorganisatie wordt leiderschap gevraagd.

reacties: 10

lees meer

Hoe kan een iOverheid er uit zien?

door: Petra Mettau, 14 januari 2014

iBelastingdienst

Met het WRR-rapport iOverheid in het achterhoofd ontwikkelde het programma iBelastingdienst vier toekomstscenario’s rondom de relaties tussen een uitvoeringsorganisatie en individuele burgers. De uitdaging was hoe de denkbeelden, adviezen en waarschuwingen uit het rapport iOverheid kunnen worden omgezet in een praktische benaderingswijze.

reacties: 1

lees meer

De cloud als juridisch mijnenveld

Lex et nimbus

door: Fred Teunissen, 9 januari 2014

Rechtbank Rotterdam

De cloud is niet nieuw, maar wel anders. Outsourcing maar dan naar internet, kort door de bocht gezegd. Maar cloud computing is nog onvolwassen en het aanbod verre van transparant. Bovendien is de cloud een droom voor hackers. Is de cloud daarmee een juridisch mijnenveld, vragen we aan Kees Stuurman en Elisabeth Thole.

lees meer

Open data met beleid

Opendatabeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

door: Dirk van Barneveld, 5 december 2013

Het idee om data voor hergebruik door anderen vrij te geven, is verre van nieuw. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog beschreef de Amerikaanse socioloog Robert Merton de voordelen van het vrij delen van wetenschappelijk data (Chignard, 2013). Toch duurde het nog ruim zestig jaar voordat politici en beleidsmakers serieus werk van open data begonnen te maken.

lees meer

Rollenspel

Verslag van de derde bijeenkomst (13 november 2013): Keteninformatisering

door: Peter Mom, 19 november 2013

Hans Mulder, Ferry de Rijcke

Rollen ofwel verantwoordelijkheden zijn meer bepalend voor de inrichting van de informatisering dan wie de rollen uitvoert, al was het maar doordat ze door uiteenlopende partners uitgevoerd kunnen worden en partners ook meerdere rollen kunnen spelen.

lees meer

Vier cruciale dilemma's

Verslag van de tweede bijeenkomst (6 november 2013): Ketenregie en -inrichting

door: Peter Mom, 13 november 2013

Cor Franke, Elke Buis

Een keten succesvol maken is volgens ‘master-van-dienst’ Cor Franke vaak meer een kwestie van cultuur en gedrag dan van afspraken en procedures, die meestal wel geregeld zijn.

lees meer

Bezint eer gij begint!

Verslag van de eerste bijeenkomst (30 oktober 2013): Vormen van ketensamenwerking

door: Peter Mom, 5 november 2013

Jan Grijpink en Frank Heijman

Dat ketens geen overkoepelend gezag kennen, maakt ze chaotisch, met alle irrationaliteit van dien. Niet door overkoepelend gezag, maar door een dominant ketenprobleem worden ze geregeerd.

reacties: 1

lees meer

Digitaal Drijfzand

door: Evert-Jan Mulder, Dhoya Snijders, 31 oktober 2013

EUGO - Digitaal Drijfzand

De berichtenbox voor bedrijven is destijds met stoom en kokend water gerealiseerd. “Quick en dirty” heet dat in ICT-termen. De implementatie moest bij meer dan 500 overheidsorganisaties plaatsvinden. Dat dit op tijd gelukt is is een succes te noemen. Onderzoek leert echter dat de huidige functionaliteit, drie jaar na oplevering, erg minimaal is zowel voor gemeenten als voor bedrijven.

reacties: 3

lees meer

Discussienota: Eén Gemeentelijke Infrastructuur

door: Henri Rauch, 9 oktober 2013

Gemeentehuis Zaandam

Het Kabinet is druk doende de nog niet op volle kracht werkende economie – desnoods via kunstgrepen – op gang te krijgen. Er is immers geen tekort aan kapitaal maar aan vertrouwen en daardoor ook aan investeringen, daar waar verschillende sectoren juist schreeuwen om vernieuwing. Ik pleit hier voor een majeure investering in één Gemeentelijke Infrastructuur, een gebied dat achtergebleven is en dat – door de decentralisaties nu meer dan ooit – investering nodig heeft.

reacties: 18

lees meer

De baten van de i-Spiegel® aanpak

door: Piet Hein Minnecré, Suzi Szabo, 5 september 2013

is uw arts wel gekwalificeerd?

Stel u eens voor dat er geen manier zou zijn om te controleren of uw arts degene is die hij beweert te zijn. En dat niet te controleren is of hij daadwerkelijk over een medisch diploma en relevante werkervaring beschikt. Zou u uw gezondheid aan hem toevertrouwen?

reacties: 1

lees meer

Actuele geodata vanaf één plek

Publieke Dienstverlening steeds beter op de Kaart

door: Leo van der Sluijs, 14 augustus 2013

PDOK-kaart

De komende jaren wordt het fundament van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) versterkt door de ontsluiting van onder meer de geo-basisregistraties en andere veel gevraagde datasets. Ontwikkelingen in het omgevingsrecht, de OOV-sector, de gezondheidszorg (witte kaart), verkeer en vervoer, open data, apps en resultaten uit het topsectorenbeleid zullen meer en meer sectoroverstijgende toepassingen van gegevens laten zien.

lees meer