zoeken binnen de website

tag: blockchain

DORA: Datacentrische Overheids Referentie Architectuur

door: Hans Timmerman, 1 februari 2023

In de nieuwe decentrale wereld van data, digitale identiteiten en sustainability moeten we onze omgeving anders ontwerpen en inrichten. DORA zou hier een mooi startpunt voor kunnen zijn. De nieuwe hippe dochter van NORA die web3, blockchain, soevereine identiteit, smart contracts, decentrale Dapps en vooral datacentrisch denken als uitgangspunt neemt.

lees meer

Blockchain ontwerp opties voor digitale euro

door: Niels van den Bergh, 24 januari 2023

Het digitale euro-ontwerp moet de privacy van persoonlijke gegevens en betalingen garanderen, stelt de ECB in haar verklaring van 16 januari jl. Nederland staat open voor op tokens gebaseerde digitale euro. Welke ontwerp opties zijn er en wat is de rol van blockchain-technologie?

lees meer

Naar emissievrije gebouwen in 2050

door: Ruth Deckers (partner IBM Consulting centrale overheid), 2 november 2022

40 procent van het energieverbruik en 36 procent van de CO2-emissies komt van gebouwen. De Europese Commissie maakt de wetgeving rond energieprestaties van gebouwen strenger. Dat heeft een impact op het vastgoed van de overheid. Hoe zet je de stap naar emissievrije en klimaatneutrale gebouwen? Laat u adviseren.

lees meer

Talking Point: Blockchain in onze maatschappij

28 september 2022

Blockchains, kosten die niet enorm veel energie? Is dat niet alleen bruikbaar voor cryptocurrencies en speculatie? In deze podcast bekijken we de andere kant van dit thema.

lees meer

Geen munten, maar punten

door: Karina Meerman, 22 augustus 2022

Fitcoin, Energieknip en Heerlens Heitje zijn drie voorbeelden van digitale systemen die inwoners inspireren tot respectievelijk meer bewegen, woningen energiezuiniger maken en klusjes doen in de openbare ruimte. Mensen worden beloond met digitaal ‘geld’ dat zij op een gecontroleerde manier kunnen uitgeven. Drie initiatiefnemers aan het woord over ‘hun’ lokale valuta.

lees meer

Is de Europese digitale identiteit echt het einde van de vrijheid?

door: Sjoerd Hartholt, 4 januari 2022

Wetenschappers stelden via het platform Follow The Money dat het invoeren van een Europese digitale identiteit zou leiden tot een surveillancestaat en ‘het einde van de vrijheid’. Hoogleraar Bart Jacobs herkent zich niet in de strekking van het verhaal. Met de plannen voorziet Europa de lidstaten van een gemeenschappelijke technische architectuur, normen en richtlijnen voor de bouw van zo’n digitale identiteit.

lees meer

Chinese ambities met BoT

door: Ben van Lier, 4 augustus 2020

Als het gaat om blockchaintechnologie loopt China mijlenver voorop, gevolgd door de VS. Waar staat Europa?

lees meer

Opnieuw 'leren denken'

door: Ben van Lier, 20 juli 2020

Cyber-physical systems veranderen in een hoog tempo onze dagelijkse wereld. Kunnen wij dat eigenlijk nog snappen?

lees meer

Blockchain en DAO

door: Ben van LIer, 25 november 2019

Zijn wij in staat om de reikwijdte en de essentie van een ontwikkeling als cyber-physical systems nog wel te begrijpen?

lees meer

Blockchain: een mythe doorbroken!

door: Ruud Leether, 16 oktober 2019

Een blockchainrapport van Tilburgse onderzoekers is niet alleen weinig toegankelijk, maar roept ook vele vragen op.

lees meer

Duizend bloemen bloeien?

door: Christian Verhagen, 8 oktober 2019

Je kunt prima duizend bloemen laten bloeien, maar breng wel focus aan en bouw voort op de successen.

lees meer

'Met concrete eisen kunnen we de techniek ethisch vormgeven'

door: Mariëlle de Groot, 29 augustus 2019

Tijdens een heus college over techniek en ethiek vertellen TU Delft hoogleraren Marijn Janssen (ICT & Governance) en Jeroen van den Hoven (Ethics & Technology) over de kansen van innovatie met nieuwe technologie en de ethische uitdagingen daarbij.

lees meer

Data access to connected cars

door: Ben van Lier, 29 juli 2019

Wie zijn eigenaar van de data van connected cars en in hoeverre speelt dit ook bij andere cyber-physical systems?

lees meer

‘Onze missie is blockchain for good’

Blockchain-ambassadeur Rob van Gijzel

door: Marjan Arenoe, 20 juni 2019

Innovatie is het sleutelwoord bij alles wat Rob van Gijzel tegenwoordig doet, en eigenlijk ook al toen hij nog burgemeester van Eindhoven was. Van Gijzel heeft functies als toezichthouder bij onder meer de NOS, het Betonhuis en TNO. Sinds maart 2018 is hij ook ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition (DBC). De unieke wijze van samenwerken tussen de overheid, bedrijven en universiteiten kan blockchain een beslissende zet geven, denkt Van Gijzel.

lees meer

‘Blockchain is niet meer dan een technologie’

door: Maarten Velthuijs, Jamal Vleij en Tom van Leijsen, 29 mei 2019

In de afgelopen jaren zijn gemeenten op verschillende manieren ‘lekker gemaakt’ met blockchain. Het zou de heilige graal zijn, maar tot nu toe slaat het gebruik van blockchain bij die groep nog niet aan. Volgens Maarten Velthuijs, Jamal Vleij en Tom van Leijsen is blockchain in de kern ook niet zo interessant, maar wél welke toepassingen er mee worden gemaakt.

lees meer

Self-Stabilising systems

door: Ben van Lier, 21 mei 2019

Onderling verbonden technologieën bieden niet alleen nieuwe mogelijkheden. Er vloeien ook bedreigingen uit voort.

lees meer

Doordacht experimenteren met blockchain

door: Marieke Vos, 6 mei 2019

Blockchain is een veelbelovende technologie, die interessant kan zijn voor gemeenten. De VNG publiceert een handleiding over blockchain specifiek voor gemeenten, over de organisatorische, technische, juridische en bestuurlijke aspecten van deze technologie. En IJsselgemeenten ondervond dat de implementatie van een openbare blockchain totaal anders is dan gangbare ICT.

lees meer

Digitalisering sturen

door: Arjan Widlak, 13 maart 2019

Onze zienswijze op digitalisering lijkt minder eenzijdig, maar dat maakt de impact ervan op ons leven niet minder.

lees meer

Blockchain technology and ethics

door: Ben van Lier, 11 december 2018

De mogelijkheden voor toepassing van consensusalgoritmes en software zijn op dit moment zeker nog niet duidelijk, maar zullen zeker groter zijn dan alleen in de vorm van crypto currencies.

lees meer

Smart contracts, smart genoeg?

door: Ruud Leether, 30 november 2018

In het verlengde van de blockchainhype dient zich een relatief nieuw IT-fenomeen aan: het smart contract.

lees meer

Blockchain tussen feest en beest

door: Jan van Ginkel, 22 november 2018

In Nederland gaat het overgrote deel van de energie nog steeds naar de wat traditionele, meer reguliere digitalisering, namelijk die op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering. Jan van Ginkel vindt dat zorgelijk. “Dat gaat niet leiden tot een transformatie”. Volgens hem doet blockchaintechnologie, of een eventuele variant daarvan, dat wel.

lees meer

Consensussoftware

door: Ben van Lier, 7 september 2018

Gedistribueerde softwarenodes vragen na te denken over de software zelf, maar ook over de ethische aspecten die aan deze processen van besluitvorming verbonden zijn.

lees meer

Blockchain-of-Things

door: Ben van Lier, 18 mei 2018

In diverse sectoren en culturen voeren machines steeds vaker zelfstandig betrouwbare informatietransacties uit zonder tussenkomst van een menselijke trusted third party.

lees meer

Decentrale Autonome Organisatie

door: Raoul de Vries, 15 mei 2018

Heeft de traditionele bestuursvorm zijn langste tijd gehad en wordt het binnenkort vervangen door een stukje computercode? DAO lijkt potentie te hebben, maar perfect?

lees meer

Blockchain: hype gebouwd op mythes?

door: Ruud Leether, 9 april 2018

Als het gaat om blockchain hebben we veel te maken met namaakdeskundigheid verwoord in ontoegankelijke verhalen van hen die het duidelijk evenmin begrepen hebben.

lees meer

Blockchain Liquid Democracy

door: Raoul de Vries, 28 maart 2018

Het is hoog tijd dat democratische participatie kennis maakt met het digitale landschap van de 21ste eeuw. Centraal daarin staan twee ideeën: liquid democracy en blockchaintechnologie.

lees meer

Blockchain hardnekkig irritant

door: Seger de Laaf, 20 februari 2018

We blijven het maar hebben over blockchain, maar worden de mensen bij de overheid niet hoofdzakelijk betaald om diensten te verlenen en regels te maken? Laten we dat dan ook doen.

lees meer

Smart contracts in het bestuursrecht

Wat eist de bestuursrechter eigenlijk van smart contracts?

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 13 februari 2018

Wat eist de bestuursrechter met betrekking tot smart contracts? In ieder geval dat gemaakte keuzes, gegevens en aannames volledig, tijdig én op ‘passende wijze’ openbaar worden gemaakt.

lees meer

Tijd voor een experimenteerwet

Blockchainpilots publieke sector

door: Fred Teunissen, 7 februari 2018

Het stof rond de eerste blockchainpilots in de publieke sector is aan het optrekken en daarbij worden stevige juridische obstakels zichtbaar. De vraag is nu of een tweede ronde experimenten met deze op het oog zo veelbelovende technologie zinvol is.

lees meer

Is de blockchain alleen voor bèta's?

door: Ruud Leether, 29 januari 2018

Blockchaintechnologie roept nog tal van vragen op. Zeker voor alfa’s. Misschien helpt het om een discussie van alfa’s en bèta’s op te starten, waarbij al die vragen aan de orde komen.

lees meer

Self-Sovereign Consent

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 4 december 2017

Een van de trendy begrippen is Self-Sovereign Identity, oftewel burgers die zelf regie voeren op de verstrekking van gegevens aan derden. Hoe past Self-Sovereign Consent in die ontwikkeling?

lees meer

De blockchaincoalitie begint in Zuidhorn

door: Quita Hendrison, 24 november 2017

Kijk naar buiten. Zie hoe de wereld verandert. Zie hoe technologie zich ontwikkelt en pak vervolgens uit het palet van technologische mogelijkheden die dingen op die je kunt inzetten voor de samenleving. Dat is de even Gronings nuchtere als idealistische aanpak waarmee de relatief kleine gemeente Zuidhorn groot uitpakt met blockchaintechnologie.

lees meer

Blockchain en smart contracts

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 16 november 2017

De term blockchain kennen we inmiddels. Dat geldt waarschijnlijk niet of minder voor smart contracts. Wat zijn de juridische vragen die bij de toepassing van smart contracts spelen?

lees meer

Blockchain and Servitization

door: Ben van Lier, 5 september 2017

Denken in de mogelijkheden van een blockchain draagt bij aan het behoud van vertrouwen in een system-of-systems dat voor ons als mens nog veel gaat betekenen.

lees meer

Voor het Block gezet

door: Ruud Leether, 30 augustus 2017

Waarom zouden we meer vertrouwen moeten hebben in een geautomatiseerd systeem dat in belangrijke mate afhankelijk is van Chinese miners dan in Nederlandse banken en notarissen?

lees meer

Blockchain and the governance of algorithms

door: Ben van Lier, 28 juli 2017

Governance is het besturen van een collectief zoals een stad, een organisatie of een groep van mensen en hun activiteiten. De governance van een dergelijk collectief of systeem komt tot stand door een geheel aan regels en voorschriften dat is ontwikkeld voor het optimaal functioneren ervan.

lees meer

Zes bouwstenen voor de digitale transformatie

door: Jan van Groningen, 24 mei 2017

De overheid zoekt wel degelijk naar manieren om innovatie in de praktijk te brengen. Nieuwe expertise, businessmodellen en werkwijzen zijn nodig, maar ook data-integratie, cognitieve systemen en service-integratie.

lees meer

Blockchain leert vooral anders kijken

door: Marieke Vos, 8 maart 2017

Tientallen overheidsorganisaties verkennen voorzichtig de mogelijkheden van blockchain. De belofte van blockchain is groot: het zou onderdelen van de overheid zelfs overbodig maken. Vooralsnog lijkt het een veelbelovende technologie die je anders laat kijken naar processen en informatie.

lees meer

Gedigitaliseerd vertrouwen

door: Jan Willem Boissevain, 1 maart 2017

Burgers vertrouwen de politiek niet en de overheid vertrouwt de burgers niet. Als we elkaar niet meer vertrouwen, kan blockchain het onderlinge vertrouwen dan digitaliseren?

lees meer

Blockchain kan IoT beveiligen

door: Ben van Lier, 27 februari 2017

Om de veiligheid in een wereld van onderling verbonden objecten moeten we accepteren dat wij verantwoordelijkheden moeten overdragen aan die objecten zelf

lees meer

Blockchains en ecosystemen

door: Ben van Lier, 4 januari 2017

Nieuwe blockchain-ecologieën zijn alleen mogelijk als we accepteren dat die gebaseerd zijn op nieuwe combinaties van mens en technologie.

lees meer

Vierde industriële revolutie en blockchain

door: Ben van Lier, 10 november 2016

Onderling verbonden systemen zullen steeds meer ons leven en werk beïnvloeden zonder dat wij nog kunnen overzien hoe deze besluiten tot stand zijn gekomen.

lees meer

Gemeenten verkennen mogelijkheden blockchain

door: Marieke Vos, 26 oktober 2016

Blockchain is een technologie die een heel andere manier van werken mogelijk maakt. Een manier die goed past in de moderne netwerksamenleving. Gemeenten en rijksoverheid verkennen de mogelijkheden van blockchain voor de overheid.

lees meer

Een compactere overheid door de blockchain

door: Louis de Bruin, Bram Havers, 26 oktober 2016

De blockchain kan de overheid fundamenteel veranderen. Hoewel de techniek nog volop in ontwikkeling is en de mogelijke toepassingen ervan nog niet helemaal duidelijk, zou het goed zijn als de overheid ermee zou gaan experimenteren.

lees meer

Blockchain en smart grids

door: Ben van Lier, 28 september 2016

Blockchain maakt een industrieel Internet of Things mogelijk waar je bijvoorbeeld energie kunt verhandelen via automatische decentrale besluitvorming.

lees meer

Cyber-physical systems kunnen veiliger

door: Ben van Lier, 27 juni 2016

Voor veilige ‘cyber-physical systems’ (internet of things) is wellicht gebruik te maken van blockchain-technologie.

lees meer

Blockchain: op de top van de hype cycle

door: Bas Eenhoorn, 23 juni 2016

Hoe lang we nog in hype-achtige discussies blijven hangen over blockchain? Ik denk dat we heel snel naar volwassenheid gaan.

lees meer

Technology, networks and society

door: Ben van Lier, 19 mei 2016

Dat mensen en objecten in wereldwijde netwerken worden verbonden zal een nog onbekende werkelijkheid openbaren waarvan wij de consequenties nu niet kunnen overzien.

lees meer

Blockchain voor zelfstandige transacties

door: Ben van Lier, 2 mei 2016

Systemen zullen een toenemende autonomie verwerven in het zelfstandig nemen van besluiten voor het uitvoeren van informatietransacties.

lees meer

Identity of Things

Als Dingen gaan praten kun je ze niet meer vertrouwen

door: Fred van der Molen, 14 april 2016

Terwijl de Nederlandse overheid zich nog het hoofd breekt over de opvolger van DigiD, dringt zich een nieuwe werkelijkheid op waarin niet alleen mensen, maar ook organisaties, apparaten, transacties en datasets van een betrouwbare identiteit moeten worden voorzien. Welkom in het Internet of Things!

lees meer

De enorme mogelijkheden van Blockchain

door: Ben van Lier, 12 april 2016

Blockchain kan een disruptieve technologie blijken te zijn. We moeten daar dringend nieuwe technologische kennis over opbouwen.

lees meer

Blockchain verandert de wereld

door: Ben van Lier, 23 maart 2016

We moeten beter leren begrijpen hoe we de met gedistribueerde transacties werkende blockchain-technologie kunnen gebruiken.

lees meer