tag: blockchain

Blockchain technology and ethics

door: Ben van Lier, 11 december 2018

De mogelijkheden voor toepassing van consensusalgoritmes en software zijn op dit moment zeker nog niet duidelijk, maar zullen zeker groter zijn dan alleen in de vorm van crypto currencies.

lees meer

- - - - -

Blockchain tussen feest en beest

door: Jan van Ginkel, 22 november 2018

In Nederland gaat het overgrote deel van de energie nog steeds naar de wat traditionele, meer reguliere digitalisering, namelijk die op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering. Jan van Ginkel vindt dat zorgelijk. “Dat gaat niet leiden tot een transformatie”. Volgens hem doet blockchaintechnologie, of een eventuele variant daarvan, dat wel.

lees meer

- - - - -

Consensussoftware

door: Ben van Lier, 7 september 2018

Gedistribueerde softwarenodes vragen na te denken over de software zelf, maar ook over de ethische aspecten die aan deze processen van besluitvorming verbonden zijn.

lees meer

- - - - -

Blockchain-of-Things

door: Ben van Lier, 18 mei 2018

In diverse sectoren en culturen voeren machines steeds vaker zelfstandig betrouwbare informatietransacties uit zonder tussenkomst van een menselijke trusted third party.

lees meer

- - - - -

Decentrale Autonome Organisatie

door: Raoul de Vries, 15 mei 2018

Heeft de traditionele bestuursvorm zijn langste tijd gehad en wordt het binnenkort vervangen door een stukje computercode? DAO lijkt potentie te hebben, maar perfect?

lees meer

- - - - -

Blockchain helpt Groningse inwoners met schulden

19 april 2018

De gemeente Groningen ontwikkelde samen met CGI een blockchaintoepassing voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. In intensieve samenwerking werd in korte tijd een werkende proof of concept gemaakt. Beide partijen deden in dit traject ervaring op met samen snel innoveren.

lees meer

- - - - -

Blockchain: hype gebouwd op mythes?

door: Ruud Leether, 9 april 2018

Als het gaat om blockchain hebben we veel te maken met namaakdeskundigheid verwoord in ontoegankelijke verhalen van hen die het duidelijk evenmin begrepen hebben.

lees meer

- - - - -

Blockchain Liquid Democracy

door: Raoul de Vries, 28 maart 2018

Het is hoog tijd dat democratische participatie kennis maakt met het digitale landschap van de 21ste eeuw. Centraal daarin staan twee ideeën: liquid democracy en blockchaintechnologie.

lees meer

- - - - -

Blockchain hardnekkig irritant

door: Seger de Laaf, 20 februari 2018

We blijven het maar hebben over blockchain, maar worden de mensen bij de overheid niet hoofdzakelijk betaald om diensten te verlenen en regels te maken? Laten we dat dan ook doen.

lees meer

- - - - -

Smart contracts in het bestuursrecht

Wat eist de bestuursrechter eigenlijk van smart contracts?

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 13 februari 2018

Wat eist de bestuursrechter met betrekking tot smart contracts? In ieder geval dat gemaakte keuzes, gegevens en aannames volledig, tijdig én op ‘passende wijze’ openbaar worden gemaakt.

lees meer

- - - - -

Tijd voor een experimenteerwet

Blockchainpilots publieke sector

door: Fred Teunissen, 7 februari 2018

Het stof rond de eerste blockchainpilots in de publieke sector is aan het optrekken en daarbij worden stevige juridische obstakels zichtbaar. De vraag is nu of een tweede ronde experimenten met deze op het oog zo veelbelovende technologie zinvol is.

lees meer

- - - - -

Is de blockchain alleen voor bèta's?

door: Ruud Leether, 29 januari 2018

Blockchaintechnologie roept nog tal van vragen op. Zeker voor alfa’s. Misschien helpt het om een discussie van alfa’s en bèta’s op te starten, waarbij al die vragen aan de orde komen.

lees meer

- - - - -

Self-Sovereign Consent

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 4 december 2017

Een van de trendy begrippen is Self-Sovereign Identity, oftewel burgers die zelf regie voeren op de verstrekking van gegevens aan derden. Hoe past Self-Sovereign Consent in die ontwikkeling?

lees meer

- - - - -

De blockchaincoalitie begint in Zuidhorn

door: Quita Hendrison, 24 november 2017

Kijk naar buiten. Zie hoe de wereld verandert. Zie hoe technologie zich ontwikkelt en pak vervolgens uit het palet van technologische mogelijkheden die dingen op die je kunt inzetten voor de samenleving. Dat is de even Gronings nuchtere als idealistische aanpak waarmee de relatief kleine gemeente Zuidhorn groot uitpakt met blockchaintechnologie.

lees meer

- - - - -

Blockchain en smart contracts

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 16 november 2017

De term blockchain kennen we inmiddels. Dat geldt waarschijnlijk niet of minder voor smart contracts. Wat zijn de juridische vragen die bij de toepassing van smart contracts spelen?

lees meer

- - - - -

Blockchain and Servitization

door: Ben van Lier, 5 september 2017

Denken in de mogelijkheden van een blockchain draagt bij aan het behoud van vertrouwen in een system-of-systems dat voor ons als mens nog veel gaat betekenen.

lees meer

- - - - -

Voor het Block gezet

door: Ruud Leether, 30 augustus 2017

Waarom zouden we meer vertrouwen moeten hebben in een geautomatiseerd systeem dat in belangrijke mate afhankelijk is van Chinese miners dan in Nederlandse banken en notarissen?

lees meer

- - - - -

Blockchain and the governance of algorithms

door: Ben van Lier, 28 juli 2017

Governance is het besturen van een collectief zoals een stad, een organisatie of een groep van mensen en hun activiteiten. De governance van een dergelijk collectief of systeem komt tot stand door een geheel aan regels en voorschriften dat is ontwikkeld voor het optimaal functioneren ervan.

lees meer

- - - - -

Zes bouwstenen voor de digitale transformatie

door: Jan van Groningen, 24 mei 2017

De overheid zoekt wel degelijk naar manieren om innovatie in de praktijk te brengen. Nieuwe expertise, businessmodellen en werkwijzen zijn nodig, maar ook data-integratie, cognitieve systemen en service-integratie.

lees meer

- - - - -

Discipl: technologie voor een samenleving van de toekomst

ICTU publiceert whitepaper over platform van de toekomst

1 mei 2017

In het rapport ‘Maak Waar’ van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid wordt gesteld dat overheden en publieke uitvoeringsorganisaties veel baat kunnen hebben bij het versnellen van de digitalisering, het gebruik van nieuwe technieken en innovaties. ICTU ontwikkelde een concept dat hier aan kan bijdragen. Wij noemen deze omgeving het DIStributed Collaborative Information PLatform (Discipl).

lees meer

- - - - -

Blockchain leert vooral anders kijken

door: Marieke Vos, 8 maart 2017

Tientallen overheidsorganisaties verkennen voorzichtig de mogelijkheden van blockchain. De belofte van blockchain is groot: het zou onderdelen van de overheid zelfs overbodig maken. Vooralsnog lijkt het een veelbelovende technologie die je anders laat kijken naar processen en informatie.

lees meer

- - - - -

Gedigitaliseerd vertrouwen

door: Jan Willem Boissevain, 1 maart 2017

Burgers vertrouwen de politiek niet en de overheid vertrouwt de burgers niet. Als we elkaar niet meer vertrouwen, kan blockchain het onderlinge vertrouwen dan digitaliseren?

lees meer

- - - - -

Blockchain kan IoT beveiligen

door: Ben van Lier, 27 februari 2017

Om de veiligheid in een wereld van onderling verbonden objecten moeten we accepteren dat wij verantwoordelijkheden moeten overdragen aan die objecten zelf

lees meer

- - - - -

Blockchains en ecosystemen

door: Ben van Lier, 4 januari 2017

Nieuwe blockchain-ecologieën zijn alleen mogelijk als we accepteren dat die gebaseerd zijn op nieuwe combinaties van mens en technologie.

lees meer

- - - - -

Vierde industriële revolutie en blockchain

door: Ben van Lier, 10 november 2016

Onderling verbonden systemen zullen steeds meer ons leven en werk beïnvloeden zonder dat wij nog kunnen overzien hoe deze besluiten tot stand zijn gekomen.

lees meer

- - - - -

Gemeenten verkennen mogelijkheden blockchain

door: Marieke Vos, 26 oktober 2016

Blockchain is een technologie die een heel andere manier van werken mogelijk maakt. Een manier die goed past in de moderne netwerksamenleving. Gemeenten en rijksoverheid verkennen de mogelijkheden van blockchain voor de overheid.

lees meer

- - - - -

Een compactere overheid door de blockchain

door: Louis de Bruin, Bram Havers, 26 oktober 2016

De blockchain kan de overheid fundamenteel veranderen. Hoewel de techniek nog volop in ontwikkeling is en de mogelijke toepassingen ervan nog niet helemaal duidelijk, zou het goed zijn als de overheid ermee zou gaan experimenteren.

lees meer

- - - - -

ICTU whitepaper verkent blockchain voor de overheid

5 oktober 2016

Blockchain is een technologie die een andere manier van organiseren mogelijk maakt. Ook de Nederlandse overheid verkent de potentie ervan. ICTU zet in een whitepaper uiteen wat blockchain inhoudt en welke mogelijkheden het biedt voor overheidsdienstverlening.

lees meer

- - - - -

Blockchain en smart grids

door: Ben van Lier, 28 september 2016

Blockchain maakt een industrieel Internet of Things mogelijk waar je bijvoorbeeld energie kunt verhandelen via automatische decentrale besluitvorming.

lees meer

- - - - -

Cyber-physical systems kunnen veiliger

door: Ben van Lier, 27 juni 2016

Voor veilige ‘cyber-physical systems’ (internet of things) is wellicht gebruik te maken van blockchain-technologie.

lees meer

- - - - -

Blockchain: op de top van de hype cycle

door: Bas Eenhoorn, 23 juni 2016

Hoe lang we nog in hype-achtige discussies blijven hangen over blockchain? Ik denk dat we heel snel naar volwassenheid gaan.

lees meer

- - - - -

Technology, networks and society

door: Ben van Lier, 19 mei 2016

Dat mensen en objecten in wereldwijde netwerken worden verbonden zal een nog onbekende werkelijkheid openbaren waarvan wij de consequenties nu niet kunnen overzien.

lees meer

- - - - -

Blockchain voor zelfstandige transacties

door: Ben van Lier, 2 mei 2016

Systemen zullen een toenemende autonomie verwerven in het zelfstandig nemen van besluiten voor het uitvoeren van informatietransacties.

lees meer

- - - - -

Identity of Things

Als Dingen gaan praten kun je ze niet meer vertrouwen

door: Fred van der Molen, 14 april 2016

Terwijl de Nederlandse overheid zich nog het hoofd breekt over de opvolger van DigiD, dringt zich een nieuwe werkelijkheid op waarin niet alleen mensen, maar ook organisaties, apparaten, transacties en datasets van een betrouwbare identiteit moeten worden voorzien. Welkom in het Internet of Things!

lees meer

- - - - -

De enorme mogelijkheden van Blockchain

door: Ben van Lier, 12 april 2016

Blockchain kan een disruptieve technologie blijken te zijn. We moeten daar dringend nieuwe technologische kennis over opbouwen.

lees meer

- - - - -

Blockchain verandert de wereld

door: Ben van Lier, 23 maart 2016

We moeten beter leren begrijpen hoe we de met gedistribueerde transacties werkende blockchain-technologie kunnen gebruiken.

lees meer