tag: kamer onderzoek

Vaste Kamercommissie nodig

door: Rob Meijer, 23 februari 2017

Het is echt tijd voor een vaste Commissie voor Overheidsinformatisering in de Tweede Kamer, voor de generieke elementen van het informatiseringsbeleid.

lees meer

- - - - -

De eerste lessen uit het post-Elias tijdperk

door: Fred Teunissen , 6 april 2016

De commissie-Elias voegde twee nieuwe elementen toe aan het automatiseringslandschap van de landelijke overheid: het bureau ICT-Toetsing en een reeks aanbevelingen om de CIO-functie verder te professionaliseren. John Schattorie en Berthil Köster trekken de eerste lessen uit het werken met de nieuwe aanpak. Een verslag uit de iBestuur Congres 2016 Special.

IBC 16 special

lees meer

- - - - -

Reiziger in de kou

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 november 2015

De Fyra-enquête maakt pijnlijk duidelijk dat het gros van de sleutelpersonen keurig heeft geacteerd binnen het eigen speelveld. Hoe leren we nu van deze casus?

lees meer

- - - - -

Stakeholders bepalen het succes van ICT-projecten.

Weet wie ze zijn en neem ze serieus!

door: Alwin Kohlbrugge, 9 oktober 2015

In het voorjaar schreef collega Sander de Graaf in Binnenlands Bestuur een inspirerende blog over hoe meer soft skills het succes van ICT-projecten bij de overheid bepalen. Zijn oproep – meer vrouwen in de ICT – ondersteun ik van harte en wil ik, vanuit mijn expertise, aanvullen met de oproep meer aandacht te besteden aan stakeholdermanagement. Maar de échte sleutel tot succes? Dat is het goed managen van alle stakeholders binnen een ICT-project, vanuit de menselijke factor.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Geloofwaardig bestuur

door: Ruud Leether, 24 september 2015

Het is opmerkelijk hoeveel moeite bestuurders hebben met transparante besluitvorming en daadkracht, ook als het om ICT gaat. Er zijn dwarsdenkers nodig.

lees meer

- - - - -

Imagoproblemen

door: Jan Willem Boissevain, 16 april 2015

De ICT-sector heeft net zo’n imagoprobleem als de financiële sector. Men vindt elkaar zakkenvullers of incompetent. Er moet een cultuur komen waarin meer informatie wordt gedeeld.

lees meer

- - - - -

Kamer laat reactie op ‘Elias’ overeind

door: Freek Blankena, 8 april 2015

Coalitiepartijen VVD en PvdA kunnen onder voorwaarden leven met een Bureau ICT-Toetsing dat wordt ondergebracht bij de CIO Rijk. De oppositie vindt de reactie op het rapport-Elias echter ondermaats.

lees meer

- - - - -

Voorbij Elias en de schuldvraag

Data, duiding en durf

door: Joost Visser, 12 maart 2015

Ligt de schuld voor het falen van grote ICT-projecten bij politici, leveranciers, opdrachtgevers of inkopers? Nee, het gaat om systeemfouten. De oplossing ligt dus ook niet bij individuen.

lees meer

- - - - -

'De toppers komen zo niet in beeld'

door: Freek Blankena, 26 februari 2015

iBestuur vraagt een aantal betrokkenen om hun visie op de kabinetsreactie op het rapport-Elias. Met meer controle van bovenaf los je het probleem niet op, vindt Gerard Meijer. Er moeten al aan het begin van projecten toppers in projectmanagement en architectuur worden ingezet.

lees meer

- - - - -

Een zwarte lijst voor ICT-bedrijven?

door: Peter van Schelven, 16 februari 2015

Minister Bloks register van ICT-bedrijven die slecht hebben gepresteerd is weinig anders dan een ordinaire zwarte lijst, een regelrechte oorlogsverklaring. Hoezo bouwen aan vertrouwen?

lees meer

- - - - -

Insanity

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 februari 2015

Er zit een weeffout in de discussie over de output van de commissie Elias. Als antwoord vallen we in Den Haag steeds weer in diezelfde reflex: meer en beter toezicht.

lees meer

- - - - -

Klapperend kunstgebit

door: Ruud Leether, 12 februari 2015

Blok passeert op wezenlijke punten de aanbevelingen van de Commissie Elias, in het bijzonder waar het om het BIT gaat. Zijn reactie is van een hoog ‘pappen en nat houden’-gehalte.

lees meer

- - - - -

'BIT moet wel twee kanten op werken'

door: Freek Blankena, 11 februari 2015

iBestuur vraagt een aantal betrokkenen om hun visie op de kabinetsreactie op het rapport-Elias. D66-Kamerlid Kees Verhoeven toont ziet positieve elementen, maar wil meer helderheid. Met name op het gebied van het Bureau ICT Toetsing en de politieke aandacht voor aanbestedingen moet het scherper, vindt hij.

lees meer

- - - - -

Softskills bepalen het succes van ICT-projecten bij de overheid

door: Sander de Graaf, 10 februari 2015

De afgelopen maanden zijn we doodgegooid met tal van artikelen over hoe slecht het gesteld is met de uitvoering van ICT-projecten bij de overheid. Van welke kant je het ook bekijkt, de uitkomsten stellen teleur en daar moet wat aan gebeuren.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

'Vergeet het ICT-vakmanschap niet'

door: Freek Blankena, 9 februari 2015

Voormalig Rijks-CIO Maarten Hillenaar vreest dat het rapport Elias en de reactie van het kabinet daarop de aandacht afleiden van waar zeventig procent van de ICT-kosten zitten: beheer en onderhoud van wat er al is en wat werkt. “Daar moet juist worden geïnvesteerd in goede mensen.”

lees meer

- - - - -

‘Het moet wel wat concreter’

door: Freek Blankena, 5 februari 2015

iBestuur vraagt een aantal betrokkenen om hun visie op de kabinetsreactie op het rapport-Elias. PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug is positief, maar vindt de aangedragen maatregelen nog niet helder genoeg. “Het moet wel een BIT met een bite zijn.” Zij wil de maatregelen in een debat met minister Blok nog verder aanscherpen.

lees meer

- - - - -

Rapport Elias: elegant in de prullenmand

door: René Veldwijk, 5 februari 2015

Het Kabinet heeft gereageerd op het rapport ‘Naar Grip Op ICT’. In 35 kantjes worden de belangrijkste aanbevelingen afgepoeierd. Van het ‘kroonjuweel’, het BIT, rest alleen een doorzichtige façade.

lees meer

- - - - -

Verleiding van de snoeppot

door: Jan Willem Boissevain, 28 januari 2015

Wat hebben zij gemeen: zichzelf verrijkende bankiers, megalomane bestuurders, frauderende medewerkers, ruimhartig declarerende politici en collaborerende accountants?

lees meer

- - - - -

Elias, de drank en de rechter

door: Peter van Schelven, 22 januari 2015

Al met al is de stap naar de rechter in een complex IT-geschil vaak niet veel meer dan een duur advocatenfeestje waarin middels een uiterst onzeker juridisch kansspel gepoogd wordt de wederpartij een financiële zwartepiet in de maag te splitsen. Dit soort feestjes levert zelden winnaars op.

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

Samenwerking overheid en IT-bedrijfsleven kan en moet beter

Nederland ICT over de bevindingen van de commissie Elias

door: Marieke Vos, 8 januari 2015

Dat het IT-bedrijfsleven meer de kans moet krijgen om mee te denken met de overheid als het gaat om grote ICT-projecten, bepleit Nederland ICT al jaren. De branchevereniging is over het algemeen dan ook positief over de bevindingen van de commissie Elias. Een gesprek met Stépan Breedveld, vice-voorzitter en portefeuillehouder ICT & Overheid van Nederland ICT.

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

Het IT-bouwbesluit

door: Chris Verhoef, 29 december 2014

Hoe weet je of je een wrak IT-gebouw betreedt? Dat weet je net zo min als dat je weet of je een wrak huis betreedt. Gelukkig helpt het bouwbesluit om paal en perk te stellen. Zonder een bouwbesluit verzakken panden of storten ze zelfs in. Daarom bepleit ik een generieke aanpak rond het soort vraagstukken waarmee de commissie Elias zich heeft beziggehouden. Ik noem dat maar even het IT-bouwbesluit.

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

Een gebrek aan 'urgency'

door: Ruud Leether, 16 december 2014

Het is dinsdagavond 9 december en je stapt vroeg in bed. In gedachten ben je al bij morgen. Bij het plenaire debat over het spraakmakende onderzoek gaan harde noten gekraakt worden.

lees meer

- - - - -

Digicommissaris Bas Eenhoorn: "Ik heb altijd leuke dingen mogen doen"

door: Bas Linders, 16 december 2014

Hij zit er pas sinds 1 augustus en zijn staf van vijftien mensen is geworven en nog maar net aan de slag. De parlementaire onderzoekscommissie ICT-projecten maakt kanttekening bij zijn kansen om zonder doorzettingsmacht een generieke digitale infrastructuur voor de e-overheid tot stand te brengen en zijn werkveld werd vorig jaar in een rapport omschreven als pupillenvoetbal zonder regie en samenhang. Welkom in de wereld van Digicommissaris Bas Eenhoorn.

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

Grip op ICT? Bitte kein BIT!

door: René Veldwijk, 7 december 2014

Gaat dat BIT er komen? Niet als de Kamer even doordenkt. En als het BIT er wel komt dan wordt het dus de zoveelste papieren tijger of, erger, een politiek instrument.

lees meer

- - - - -

Chris Verhoef vreest ‘BIT zonder bite’

door: Peter Mom, 27 november 2014

De commissie Elias adviseert de instelling van een Bureau ICT-toetsing dat vooraf ICT-projecten tegen het licht moet houden zodat het slecht voorbereide projecten af kan blazen. Er ligt echter al een kwart eeuw een Besluit Informatievoorziening Rijksdienst dat dergelijke onafhankelijke contra-expertises onder regie van BZK verplicht maar dat niet of nauwelijks gebruikt wordt en waarvan de commissie blijkbaar geen weet had.

lees meer

- - - - -

Symptomen bestrijden of..

door: Jan Willem Boissevain, 11 november 2014

Als de minister de oorzaken van de ICT-problemen gaat aanpakken, en daarvoor alsnog een Deltaplan ICT oplevert, blijft ons een parlementaire enquête over pakweg zeven jaar bespaard.

lees meer

- - - - -

Het gelijk van Elias

door: Jan Willem Boissevain, 27 oktober 2014

De wijze waarop de commissie haar werk heeft gedaan dwingt respect af. En voor wie nog twijfelde aan de bevindingen: de actualiteit van de laatste weken vormt het levend bewijs.

lees meer

- - - - -

Moeten of willen

door: Dirk-Jan de Bruijn, 23 oktober 2014

Ik had me kunnen voorstellen dat de commissie ook nog een hoofdstuk had gewijd aan de toekomst. Hoe Nederland er over een jaar of tien uitziet als we ons ICT-huiswerk nu netjes gaan doen.

lees meer

- - - - -

Elias en de ICT-taboes

door: Evert-Jan Mulder, 22 oktober 2014

Niet zozeer in de op de bestuurlijke praktijk gerichte aanbevelingen schuilt de waarde van het rapport maar in het doorbreken van een drietal taboes.

lees meer

- - - - -

Digitaliseren van de rechtspraak: een kwestie van boerenverstand?

Moet je rechtspraak wel digitaliseren na lezing van het Rapport ICT-projecten Overheid?

door: Martijn Sasse, 21 oktober 2014

Commissie Elias schetst een dramatisch beeld van kwaliteit en beheersing van ICT-projecten. NRC Handelsblad vraagt zich af wat dit betekent voor de ambities op gebied van digitalisering, en noemt als voorbeeld het verplicht digitaal procederen: ‘de digitale overheid gaat onverminderd door’. De vraag is wat de conclusies en aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie ICT voor de digitalisering van de rechtspraak kunnen of moeten betekenen?

lees meer

- - - - -

Commissie Elias: over cultuur en veranderen

door: Ruud Leether , 20 oktober 2014

Het is buitengewoon belangrijk dat Kamer en overheidsopdrachtgevers het rapport zullen omarmen al was het maar om te voorkomen dat het net als veel IT-contracten weer snel in een ambtelijke la verdwijnt.

lees meer

- - - - -

Ton Elias: "Het is geen rocket science!"

door: Bas Linders, 16 oktober 2014

Het Bureau toetsing ICT-projecten wordt geen bureaucratische orgaan van waaruit ambtenaren andere ambtenaren bestrijden. Het BIT is speerpunt in de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie ICT, die gisteren rapport uitbracht. Commissie-voorzitter Ton Elias stelt zich een kleine groep slimme IT’ers voor die ‘op een kilometer afstand’ kunnen zien dat een project verkeerd wordt aangepakt.

lees meer

- - - - -

BIT en bytes

door: Bas Linders, 16 oktober 2014

Wat is nu precies dat bureau ICT-toetsing (BIT) van de commissie Elias? Een soort stuurslot tegen dronken rijden? Een ICT-politbureau dat zelf door niemand wordt gecontroleerd?

lees meer

- - - - -

Ongevraagd Advies Bureau

door: Marieke Vos, 11 september 2014

De lijst met mensen die de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer hoorde, is indrukwekkend. Toch meent iBestuur dat daar nog wel een fris geluid aan toegevoegd kan worden. Om een spreekbuis te bieden aan opvallende geluiden in het veld, start iBestuur het Ongevraagd Advies Bureau.

iBestuur Magazine 11

lees meer

- - - - -

ICT-projecten bestaan niet!

door: Jan Willem Boissevain, 19 augustus 2014

ICT-debacles worden altijd ergens ondergeschoven. Bij het bedrijfsleven verdwijnen ze onder het tapijt. Maar bij de overheid worden ze onder het vergrootglas gelegd.

lees meer

- - - - -

Wordt het nog wat met die grote ICT-projecten? Een vooruitblik op het rapport-Elias.

door: Jan Grijpink, 13 augustus 2014

Uit ons onderzoek aan de Universiteit Utrecht weten we in welke richting we betere oplossingen en aanpakken moeten zoeken. Grootschalige informatisering moet stap voor stap, gebaseerd op probleemgerichte geautomatiseerde communicatie. Maatschappelijk vraagstukken die met ICT kunnen worden aangepakt, blijken zeer verschillende ‘dominante ketenproblemen’ te kennen. Dus voor elk maatschappelijk probleem is een maatwerkoplossing noodzakelijk.

lees meer

- - - - -

Zo verpest je een ICT-project

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 juli 2014

Het wel en wee van ICT-projecten is nog niet behandeld vanuit de vraag ‘hoe weet je zeker dat het géén succes wordt’. Bijgaand een paar gouden tips, uiteraard met een knipoog!

lees meer

- - - - -

Dertien extra vragen voor Ruud Leether

door: Bas Linders, 17 juli 2014

Veel bestuurders ontberen de bereidheid om juridisch te reageren als ze ICT-projecten zichtbaar uit de rails zien lopen, constateert Ruud Leether. Hij vindt dat falende leveranciers harder moeten worden aangepakt en dat de ‘ICT-braindrain’ bij de overheid moet stoppen.

iBestuur Magazine 11

lees meer

- - - - -

De theorie van het dode paard

door: Jan Willem Boissevain, 16 juli 2014

De eeuwenoude wijsheid van de Dakota-indianen, overgeleverd van generatie op generatie, zegt dat als je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, dat het dan de beste strategie is om af te stappen.

lees meer

- - - - -

De keten van systemische problemen met ICT

door: Chris Verhoef, 26 juni 2014

Tijdens de verhoren van de parlementaire onderzoekscommissie over de ICT-problemen bij de overheid komt de informatie in horten en stoten binnen. De rode draad: gebrek aan professionaliteit is standaard en dat hang je niet aan de grote klok. Dit resulteert in een goednieuwscultuur. Onwelgevalligheden vanaf de werkvloer worden op weg naar de ivoren toren zorgvuldig weggefilterd tot er een sneeuwwit verhaal overblijft.

iBestuur Magazine 11

lees meer

- - - - -

Handenvol tijd....

door: Carolien Schönfeld, 11 juni 2014

De parlementaire enquête naar de woningcorporaties is nog geen twee dagen onderweg of ze heeft al méér aandacht gekregen dan het hele parlementaire onderzoek naar ICT-problemen.

lees meer

- - - - -

Commissie Elias en de verborgen schat

door: Evert-Jan Mulder, 22 mei 2014

Een waarschuwing voor een te sterke focus op risicobeheersing kan geen kwaad. Straks zijn we alleen nog bezig met gateway reviews, business cases en dashboard-rapportages.

lees meer

- - - - -

Weeffouten

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 mei 2014

Ik doel op de systeemspanningen in tijd (kort cyclisch / stabiliteit), sturing (vakministeries / domein benadering) en focus van de opdracht (operational excellence / customer intimacy).

lees meer

- - - - -

Hoorzittingen geven vertekend beeld

door: Joost Visser / Tobias Kuipers, 13 mei 2014

Feitelijke metingen van kwaliteit en kosten van de overheidssoftware geven aan dat het gemiddeld genomen helemaal niet zo slecht gaat als de hoorzittingen doen vermoeden.

lees meer

- - - - -

Investeren in een digitale overheid

door: Jan Willem Boissevain, 8 mei 2014

Vraag aan Google: “Wat kost onze overheid?” en de antwoorden zijn: ‘Falende ICT kost overheid miljarden’ en ‘Mislukte projecten van de overheid kost ons miljarden per jaar’.

lees meer

- - - - -

Het mysterie van de miljarden

door: Dirk van Roode, 7 mei 2014

Maar waar komen deze claims dan vandaan? Waarom baseert een hoogleraar in een interview met de Tweede Kamer zich op claims die de Rekenkamer nooit heeft gemaakt?

lees meer

- - - - -

Acht systeemfouten.

door: Swier Jan Miedema, 1 mei 2014

Mede op verzoek van de voorzitter van de Kamercommissie ICT, de heer T. Elias, wil ik mijn vakbroeders en belanghebbenden duidelijk maken welke systeemverandering ik voorsta.

lees meer

- - - - -

Functioneel ontwerp niet adequaat

door: Nicole Bodéwes, 1 mei 2014

De Tijdelijke commissie ICT doet onder meer onderzoek naar het ICT-aanbestedingsbeleid van de overheid en besteedde daartoe zelf een onderzoek aan. Dat verliep niet vlekkeloos. Bepaald niet.

lees meer

- - - - -

Tijdelijke commissie ICT: omzien in wrok?

door: Jan Willem Boissevain, 29 april 2014

Succes van ICT-projecten blijkt uit toegevoegde maatschappelijke waarde. Een project is nog niet geslaagd als de aanbesteding leidt tot gunning en geen rechtszaken zijn aangespannen.

lees meer

- - - - -

Voorwaarts! En alles vergeten.

door: René Veldwijk, 22 april 2014

Waarom houden publieke organisaties zo van ICT terwijl het ene na het andere ICT-project mislukt? Een poging tot verklaring aan de vooravond van de hoorzittingen door de 2e Kamer.

lees meer

- - - - -

‘Eigenwijze mensen’ checken BRP

door: Peter Mom, 8 november 2013

De Basisregistratie Personen wordt een beetje open source. Op aandringen van het Tweede Kamerlid Roald van der Linde (VVD) zegde minister Ronald Plasterk gisteren toe de broncode vrij te geven, zij het op verzoek.

lees meer

- - - - -

De overheid licht zichzelf op

door: René Veldwijk, 5 november 2013

Begin juli blogde ik over mGBA dat opeens op klappen stond. De bom is recent bestuurlijk gedemonteerd: met veel extra geld en tijd worden politieke risico’s afgekocht.

lees meer

- - - - -

De Kamer, de kaart en het kader

door: René Veldwijk, 19 september 2013

Op verzoek: een blog over een goed verlopen ICT-project. Die zijn er natuurlijk ook en ze zijn minstens even leerzaam als faalprojecten.

lees meer

- - - - -

Uitvoerbaarheid blinde vlek in Den Haag

door: Bas Linders, 18 september 2013

Gemeenten kunnen al die dossiers ook daadwerkelijk koppelen, maar het CPB heeft de technische uitvoerbaarheid buiten beschouwing gelaten, net als het kabinet trouwens.

lees meer

- - - - -

ICT-projecten: ruimte voor falen

door: René Veldwijk, 31 juli 2013

Hoe voorkomen we falende ICT-projecten? Op deze vraag probeert de Kamer een antwoord te vinden. Suggestie: beloon ‘eerlijk’ falen en stop met het toedekken van mislukkingen.

lees meer

- - - - -

Een rechter in Zutphen 'makes my day'

door: Ruud Leether, 8 juli 2013

Zeker gaat er het nodige aan opdrachtgeverszijde mis maar met zo’n opdrachtnemersmentaliteit is er weinig voor nodig om in horrorscenario’s te verdwalen.

lees meer

- - - - -

Ongeschikt? Dan snel geschikt!

door: René Veldwijk, 12 juni 2013

Een voor de hand liggende manier om te begrijpen waarom de uitvoering van publieke ICT-projecten fout loopt, is kijken naar de verschillen met de private sector.

lees meer

- - - - -

Toeslagentoestanden

door: René Veldwijk, 10 mei 2013

Zojuist de feitenbrief van stas Weekers aan de Kamer gelezen. Het kost mij weinig moeite om de ICT-component in beide recente ‘stasschandalen’ te zien.

lees meer

- - - - -

Rode of een blauwe pil

door: René Veldwijk, 2 mei 2013

Het zou een goede zaak zijn indien parallel aan dat Parlementair Onderzoek ook de ICT-branche en de ambtelijk betrokkenen de discussie aangaan over wat er goed en fout is in publieke ICT.

lees meer

- - - - -

Uitzonderingen aan de lopende band

door: Jan Willem Boissevain, 25 maart 2013

Vroeger konden we niets zelf, maar werd het allemaal voor ons geregeld. Nu kunnen we alles zelf, maar krijgen we het niet geregeld.

lees meer

- - - - -

ICT-contracten naar Deens ontwerp

door: Joost Visser, 13 februari 2013

Door in het modelcontract onafhankelijke inspecties op technische kwaliteit mogelijk te maken, kunnen opdrachtgevers een belangrijke oorzaak van falende ICT-projecten weg nemen.

lees meer

- - - - -

Gezocht: onderzoeksbureau

door: Bas Linders, 5 november 2012

Het is een door middel van knip- en plakwerk samengesteld stuk dat de partij die het aandurft om voor deze klus de vinger op te steken, opzadelt met een idiote hoeveelheid papierwerk.

lees meer

- - - - -

Zijn ingenieurs betere opdrachtgevers?

door: Carolien Schönfeld, 25 oktober 2012

De mate waarin de top van de organisatie betrokken is bij informatiesystemen is een belangrijke factor waar het gaat om het slagen of falen van ICT.

lees meer

- - - - -

Bericht van e-overheidsfront: alles OK

door: Peter Mom, 16 augustus 2012

Bij de overheid gaat veel om. En de burger mag dat weten. Dus heeft de overheid veel medewerkers communicatie die de burger informeren. Informeren?

lees meer

- - - - -

Perverse prikkels

door: Bas Linders, 24 juli 2012

Er is nooit iets bekend geworden over parlementariërs of hoge ambtenaren die, betrapt in roze damesondergoed in obscure gelegenheden, werden afgeperst door ICT-leveranciers.

lees meer

- - - - -

Audi alteram partem

door: Ruud Leether, 28 juni 2012

Hoog tijd voor een revival van het beginsel van hoor en wederhoor. Het parlementaire onderzoek ICT projecten lijkt mij daarvoor een gelegenheid bij uitstek !

lees meer

- - - - -

Kamer heeft onvoldoende ICT-kennis

door: Arda Gerkens , 27 juni 2012

Het falen is al diverse malen grondig uitgezocht. Wanneer met die handvatten de Kamer de regering niet kan controleren, biedt ook een parlementair onderzoek geen soelaas.

lees meer

- - - - -

COC of ICT

door: Bas Linders, 26 juni 2012

We weten nu al wie de verkiezingen gaan winnen: de ambtelijke staven van de diverse departementen!

lees meer

- - - - -

Beschrijf de wereld

door: Peter Lievense, 7 juni 2012

Security by design, uurtje/factuurtje, Thorbecke, algoritmen, hackers, doorzettingsmacht, RAMS SHEEP, public value, ketens, semantiek, wetswijzigingen, function creep.

lees meer

- - - - -

Geen actualiteit

door: Carolien Schönfeld, 7 juni 2012

De mooiste uitkomst van het komend parlementair onderzoek zou zijn, als de Tweede Kamer besluit tot een serieus en regelmatig volgen van grote ICT-projecten.

lees meer

- - - - -

Waar voor onze ICT-centen

door: Joost Visser, 22 mei 2012

In plaats van de baten in te schatten, kun je beter vragen: “Welke dingen of diensten worden door het opgeleverde ICT-systeem geproduceerd?”

lees meer

- - - - -

Leren van pijnlijke ervaringen

door: Carolien Schönfeld, 15 mei 2012

Zegt de minister tegen het Kamerlid: “Er zijn projectmanagementtechnieken zoals Prince en ontwikkeltechnieken zoals COBIT. Ik zie dat u begrijpend knikt.”

lees meer

- - - - -

“De Kamer moet ook naar zichzelf kijken”

door: Bas Linders, 12 mei 2012

CDA-Kamerlid Ger Koopmans initieerde het parlementair onderzoek naar ‘ICTproblemen bij de overheid’, maar laat voor de start al weten zelf niet mee te doen. Anderen moeten die klus maar klaren. Wie wat wanneer gaat onderzoeken is nog niet duidelijk. iBestuur zet vast op een rijtje wat al is onderzocht en wat dat heeft opgeleverd.

iBestuur Magazine 2

lees meer