Blog

Het gelijk van Elias

De wijze waarop de commissie haar werk heeft gedaan dwingt respect af. En voor wie nog twijfelde aan de bevindingen: de actualiteit van de laatste weken vormt het levend bewijs.

De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateert dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft. Die conclusie zal niemand verbazen, maar de wijze waarop de commissie haar werk heeft gedaan dwingt respect af. En voor wie nog twijfelde aan de bevindingen: de actualiteit van de laatste weken vormt het levend bewijs.

De commissie hekelde de gang van zaken rond het ICT-systeem achter Werk.nl dat al jarenlang wordt geplaagd door technische problemen. De aansturing van de betrokken leveranciers zou tekort schieten. Recentelijk werd de Werk.nl vanwege beschadigde bestanden wederom geplaagd door een langdurige storing. Onduidelijk is hoe de bestanden zijn beschadigd. UWV gaat een claim indienen bij de ICT-leveranciers als daar aanleiding voor is.

ICT-dashboard

De commissie stelde vast dat het Rijks ICT-dashboard een volstrekt ongeloofwaardig instrument is: “De aangeleverde informatie vanuit de projectorganisaties is beperkt, onvolledig en onvoldoende tijdig.” Vlak voor de aanbieding van het rapport door de commissie, trok de Sociale Verzekeringsbank na acht jaar en 44 miljoen de stekker uit het SVB10-project. Het ICT-dashboard stond op het moment dat het project werd stopgezet nog op groen: status normaal. “Lachwekkend als het niet zo triest zou zijn,” oordeelt Elias.

ICT-leveranciers

De commissie krijgt suggesties dat externen machtsmisbruik zouden plegen rondom ICT-projecten bij de rijksoverheid. Ondanks herhaaldelijke verzoeken om – desnoods anoniem – man en paard te noemen, krijgt de commissie geen harde bewijzen op tafel van gepleegde fraude. De Zembla-uitzending begin deze maand bevestigen de vermoedens van fraude. Nog steeds is er niets bewezen, maar het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar eventuele fraude en prijsafspraken in de automatiseringsbranche. Het OM krijgt daarbij mogelijk hulp van de Autoriteit Consument en Markt.

ICT-kennis

“Kamerleden zijn zich er vaak niet van bewust dat vele dossiers een ICT-component hebben,” constateert de commissie. Het ICT-bewustzijn onder Kamerleden is niet hoog. De Kamervoorzitter gaat daarin voorop. Bij de aanbieding van het rapport moest zij erkennen dat zij daags daarvoor even had gegoogled waar ICT voor staat: ‘Information and Communication Technology’. Een beter bewijs voor het gebrek aan ICT-kennis in de Kamer had de commissie zich niet voor kunnen stellen. De commissie doet de aanbeveling ICT op te nemen in het introductieprogramma voor nieuwe Kamerleden.

Informatiepositie Kamer

Misschien wel de belangrijkste conclusie van de commissie betreft de documentaire informatievoorziening van de ministeries. “Die hebben hun (digitale) archieven niet op orde, lijken zich in sommige gevallen niks aan te trekken van de wettelijk vereiste bewaartermijnen, en het is op z’n zachtst gezegd opvallend dat in sommige gevoelige kwesties er zelfs helemaal geen documentatie voorhanden is.”
De commissie heeft grote moeite moeten doen om de informatie boven water te krijgen. Daarbij stuitte Elias ook op een weinig coöperatieve houding van de ministeries. “Dit vormt een belemmering voor het parlementaire onderzoeksrecht,” oordeelt Elias. De Kamer kan haar controlerende taak niet goed uitoefenen als de informatie incompleet, ontijdig en incorrect wordt aangeleverd. Met zijn vasthoudendheid op dit punt en door de informatiepositie te benadrukken draagt Elias bij aan versterking van het onderzoeksrecht van de Tweede Kamer.

  • Derk Kremer (Eestum Management) | 29 oktober 2014, 12:58

    Persoonlijk zie ik het iets genuanceerder. Uiteraard heeft de Commissie Elias op meerdere punten gelijk. Hoewel ook gezegd moet worden dat er veel open deuren zijn bij de conclusies van de Commissie. Bestudeer maar eens de rapporten van de Rekenkamer uit 2007/2008/ Maar veel belangrijker is wat er mist in het rapport. Dit mis ik ook in de kritische geluiden over het rapport. Maar dat heeft te maken met het traditionele referentiekader als het gaat om ICT projecten. Een van de misvattingen daarin is het ontbreken van kennis van ICT bij de ambtenaren en politici. Om een project goed aan te kunnen sturen als opdrachtgever, is deze kennis niet perse een voorwaarde.
    Lees ook mijn blog over de conclusies van Cie Elias: http://www.eestum.eu/naarho…

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren