zoeken binnen de website

Digitale toekomst EU

De Nederlandse Digitale Agenda ligt in het verlengde van de Europese Digitale Agenda. De Europese Commissie wil een democratische en duurzame AI-ontwikkeling in gang zetten om de verdere groei en ontwikkeling van de ‘digitale economie’ te garanderen. Wat is hiervoor nodig? Hoe verbinden we het lokale, regionale, nationale en Europese speelveld. Moeten we inzetten op een Europese cloud en een Europese digitale identiteit? Uw bijdragen zijn welkom. Mail naar redactie@ibestuur.nl

Van Europa kunnen we leren innoveren

Deze maand startte de Europese Unie met een nieuw innovatiebeleid voor de komende zeven jaar: Horizon Europe. Weinig mensen zullen het hebben gemerkt, maar dat lijkt meer dan alleen het verhangen van een duur bordje (bijna 12 miljard euro per jaar). Het kan het begin zijn van een nieuwe innovatieaanpak waarvan ook Nederland kan profiteren.

weblog | lees meer

Ontwakende Europese digitale soevereiniteit

digitale identiteit

De coronapandemie heeft onder meer duidelijk gemaakt dat het onderwerp digitale soevereiniteit in Europa (en in Nederland) op de politieke agenda is gekomen. Hoogleraar Bart Jacobs vindt dat een mooie ontwikkeling. “Wat we allereerst nodig hebben voor een digitaal soeverein Europa is een self-souvereign digitale identiteit”, aldus Jacobs.

podium | lees meer

Gaia-X: Europese ‘maanlancering’ digitaal beleid?

Beeld bij verhaal over Gaia-X

De cloud wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor innovatie en toekomstige economische groei. Ook voor overheden zijn data essentieel om processen slimmer te kunnen organiseren. Gaat Gaia-X, de ‘Europese cloud’, daar een positieve rol in spelen? Het Nederlandse kabinet is vooralsnog terughoudend.

magazine | lees meer

‘Haakt Nederland aan bij EU-wetgeving als het gaat om algoritmen?’

algoritme

Tegenwoordig komt een groot aantal regels en wetten die we binnen de Europese Unie hanteren, uit Brussel. Denk aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), maar ook aan wetgeving rond algoritmen. Volgens Marlies van Eck is het de vraag of Nederland aanhaakt bij EU-wetgeving, of toch zijn eigen pad kiest als het gaat om algoritmen. Van Eck doet haar uitspraken in een interview met AG Connect.

nieuws | lees meer

Vertrouwen

Walter van Holst

Wie is nu eigenlijk echt de partij die de touwtjes in handen heeft bij wat evident een zaak met een publiek karakter is?

weblog | lees meer