Keukentafelsessie #7 ‘De achterkant van de Woo’

Partner: RDDI

Op donderdag 23 maart vond de 7e Keukentafelsessie met regeringscommissaris Informatiehuishouding, Arre Zuurmond, plaats. Onderwerp was de Wet open overheid (Woo). We zijn – terecht – actief bezig met actieve openbaarmaking. Maar blijven we met alle nieuwe regels en beleidsstukken niet te veel in ons eigen overheidsdenken hangen? Is openbaarheid van beleids- en bestuursbeslissingen überhaupt voldoende?

Een belangrijke conclusie was dat er nog een flink gat zit tussen actieve openbaarmaking en de informatiebehoefte van burgers. Teveel wordt vanuit professionals en de overheid zelf gedacht.

De gebruiker centraal

Deze Keukentafelsessie met de regeringscommissaris Informatiehuishouding paste binnen de Thematiendaagse ‘De gebruiker centraal’ die van 20 tot en met 31 maart wordt georganiseerd door het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA).