Over informatie gesproken

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken bestaat uit maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Ze zetten zich in voor een (digitale) samenleving waarin de burger centraal staat. Dat doen ze door te signaleren, agenderen en aan te jagen en door mensen – en dus kennis – bij elkaar te brengen en het debat op gang te brengen en te houden.