Keukentafelsessie #8 ‘Een nieuwe informatiewet?’

De huidige informatiebepalingen in de diverse wetten sluiten niet voldoende aan, en pakken wellicht ook niet alle problemen op waar burgers en bedrijven in de informatiesamenleving mee kampen. Bovendien is sturing op ICT beperkt mogelijk. Kortom: voldoende stof voor gesprek aan deze achtste keukentafel.

Moet er een nieuwe informatiewet komen? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden koos Arre Zuurmond ervoor het vraagstuk “van buiten naar binnen” af te pellen”.
“We beginnen bij de burger, verkennen daarna wat de overheid hierin mag en moet doen en tot slot bespreken we welke sturing nodig is.”

De bibliotheek in Zutphen was dit keer de locatie voor het Keukentafelgesprek. Een bijzondere locatie, want de bibliotheek is gehuisvest in een voormalige kerk.