Ontbijtsessie ‘1 jaar Wet open overheid’

Type: Debat

In het iconische oude postkantoor aan de Utrechtse Neude ligt de vraag op tafel wat een jaar Woo nu heeft gebracht? Naast het aanstellen van een regeringscommissaris is er een onafhankelijk Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding gekomen, zijn overheden gestart om hun informatiehuishouding op orde te krijgen en hebben ze contactpersonen aangesteld. Toch blijven er nog genoeg zorgen over, stelt de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken, die zich inzet voor een gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid. Namens deze coalitie neemt ambassadeur Eppo van Nispen tot Sevenaer plaats aan tafel naast Zuurmond en de staatssecretaris.

De zeven zorgen van de coalitie, zoals genoemd in het Manifest maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken heeft Zuurmond verdeeld in drie gespreksronden met een keur aan gasten, waaronder:

  • Bart Snels, inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane
  • Serv Wiemers, directeur Open State Foundation
  • Guido Enthoven, directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie
  • Sarah Morassi, programmamanager Openbaarmaking bij het programma Open Overheid
  • Liesbeth Klein Haneveld, bibliotheekmedewerker bij het IDO in Utrecht
  • Ronald Huizer, lid directieteam portefeuille Lezen en digitale geletterdheid bij Koninklijke Bibliotheek
  • Albert Jan Kruiter, publicist en medeoprichter van Instituut voor Publieke Waarden
  • Marleen Stikker, oprichter, directeur en bestuurder van Waag Futurelab
  • Kees Verhoeven, adviseur bij Bureau Digitale Zaken
  • Marjolein QuenĂ©, auteur, historicus, bedrijfskundige