Ontbijtsessie ‘Goed geopend’

Type: Talkshow
Partner: RDDI

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Reden voor Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond om op 2 mei een ontbijtsessie te wijden aan deze nieuwe wet. De dillema’s en kansen van de Woo worden belicht. Evenals het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat.

Herman Horst, directeur bestuurder bij de Bibliotheek Midden-Brabant, heet de gasten welkom. Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken biedt deze ochtend aan namens de maatschappelijke coalitie aan Arre Zuurmond. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen zal aanwezig zijn tijdens een deel van het programma. Marcel Bril is dagvoorzitter en zal Arre Zuurmond interviewen over zijn rol en plannen als regeringscommissaris Informatiehouding en deze ochtend begeleiden.

De Wet open overheid (Woo)

De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en zorgt ervoor dat iedereen beter toegang krijgt tot meer overheidsinformatie. Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De wet maakt onderscheid tussen passieve openbaarmaking (op verzoek) en actieve openbaarmaking (zonder dat er om gevraagd wordt). De volledige invoering van de Woo gaat enkele jaren in beslag nemen.